– Flo có độ âm điện lớn số 1 nên trong toàn bộ các hợp hóa học chỉ có số oxi hoá –1. Các yếu tắc halogen khác, kế bên số oxi hoá –1 còn có các số oxi hoá +1, +3, +5, +7.

Bạn đang xem: Lý thuyết chương halogen

- Đi tự flo đến iot, tính oxi hoá sút dần.

I. ĐƠN CHẤT HALOGEN

 

Flo

Clo

Brom

Iot

Tính chất

- Khí lục nhạt, rất độc

- Là phi kim táo bạo nhất

- Tính oxi hóa cực kỳ mạnh:

H2+ F2 $xrightarrow-252^0C$ 2HF

$mathop F_2limits^0 + 2H_2O o 2Hmathop Flimits^ - 1 + O_2$

- bao gồm trong khoáng vật: florit (CaF2) với criolit (Na3AlF6 xuất xắc AlF3.3NaF)

 

- Khí quà lục, mùi xốc, siêu độc

- Là phi kim vô cùng hoạt động, gồm tính thoái hóa mạnh

- tính năng với kim loại :

$2mathop Felimits^0 + 3mathop Cl_2limits^0 o 2mathop Felimits^ + 3 mathop Cl_3limits^ - 1 $

- tính năng với hiđro:

$H_2 + mathop Cl_2limits^0 o 2Hmathop Cllimits^ - 1 $

- tác dụng với nước, dung dịch kiềm

$overset0mathopCl,_2+H_2O ightleftarrows Hoverset+1mathopCl,+Hoverset-1mathopCl,O$

$mathop Cl_2limits^0 + 2NaOH mathbinlower.3exhbox$uildrel extstyle ightarrowoversmashleftarrowvphantom_vbox to.5exvss$ Namathop Cllimits^ - 1 + Namathop Cllimits^ + 1 O + H_2O$

- chức năng với muối hạt của halogen yếu hèn hơn:

(eginarraylmathop Cl_2limits^0 + 2NaI o 2Namathop Cllimits^ - 1 + I_2\mathop Cl_2limits^0 + 2NaBr o 2Namathop Cllimits^ - 1 + Br_2endarray)

- chức năng với chất khử khác:

$mathop Cl_2limits^0 + 2H_2O + mathop m Slimits^ + 4 O_2 o 2Hmathop Cllimits^ - 1 m; + H_2mathop Slimits^ + 6 O_4$

$mathop Cl_2limits^0 + 2FeCl_2 o mathop 2Felimits^ mathop Cl_3limits^ - 1 $

 

- Lỏng, đỏ nâu, dễ cất cánh hơi, rất độc

- lâm vào cảnh da gây rộp nặng

- Tính lão hóa mạnh:

$mathop H_2limits^0 + mathop Br_2limits^0 o 2Hmathop Brlimits^ - 1 m $

$mathop Br_2limits^0 + 2NaI o 2Namathop Brlimits^ - 1 m; + I_2$

$mathop Br_2limits^0 + H_2O m mathbinlower.3exhbox$uildrel extstyle ightarrowoversmashleftarrowvphantom_vbox to.5exvss$ Hmathop Brlimits^ + 1 m; + Hmathop Brlimits^ - 1 O$

- Tính khử:

(Br_2 + 6H_2O + 5Cl_2 o 2HBrO_3 + 10HCl)

 

- dễ thăng hoa

- Iot + hồ nước tinh bột → màu xanh đen

- Tính thoái hóa yếu hơn

- công dụng với một vài kim nhiều loại và Hiđro:

$2overset0mathopAl,+3overset0mathopI_2,xrightarrowt^02Aloverset-1mathopI_3,$

$H_2 + mathop I_2limits^0 o 2Hmathop Ilimits^ - 1 m $

 

 

Điều chế

 

- Trong chống thí nghiệm:

Nguyên tắc: lão hóa ion Cl-  thành Cl2

Phương pháp: HCl đặc + hóa học OXH mạnh

2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2↑ + 8H2O

KClO3 + 6HCl → KCl + 3Cl2↑ +3H2O

- trong công nghiệp:

Phương pháp điện phân: 2NaCl+2H2O

*

H2↑ + Cl2↑ + 2 NaOH

 

Dùng Clo thoái hóa ion Br-

$Cl_2 + 2NaBr o 2Namathop Cllimits^ m; + Br_2$

 

 

Oxi hóa I- thành I2:

$Cl_2 + 2NaI o 2Namathop Cllimits^ m; + I_2$

 

II. HỢP CHẤT KHÔNG CÓ OXI CỦA HALOGEN

 

Tính chất

HF

HCl

HBr

HI

Tính axit của dd HX

Yếu

Mạnh

Mạnh hơn HCl

Mạnh nhất

Tác dụng với dd AgNO3 (nhận biết ion halogenua)

Không, AgF là hóa học tan

AgCl ↓ trắng

AgBr↓ quà nhạt

AgI ↓ xoàn đậm

Chú ý: chức năng với SiO2

SiO2 + 4HF → SiF4 + 2H2O

Axit flohiđric dùng để làm khắc chữ lên thủy tinh

Không phản ứng

Tác dụng với O2

Không làm phản ứng

Phản ứng sinh sống thể khí tất cả xt

4HCl + O2$xrightarrowxt$2H2O + Cl2

Dung dịch HX tác dụng với O2 của không khí

4HX + O2 → 2H2O + 2X2

Tác dụng cùng với H2SO4 đặc

Không bội phản ứng

Không làm phản ứng

2HBr + H2SO4 → Br2 + SO2 + 2H2O

8HI + H2SO4 → 4I2 + H2S + 4H2O

Nhận xét


*

Điều chế và sản xuất

CaF2 (tinh thể) + H2SO4 (đặc) CaSO4 +2HF ↑

 

NaCl (r) + H2SO4 đặc → NaHSO4 + 2HCl(k)

 

PX3 + 3H2O → H3PO3 + 3HX

 

 

Chú ý: - HCl, HBr, HI công dụng với kim loại tạo muối với khí H2 : 2xHX + M → MClx + xH2( uparrow ) .

- HCl, HBr, HI không tính năng được cùng với Cu, Ag, Au, Pt.

Xem thêm: De Thi Toán Lớp 7 Học Kì 2 Có Đáp An, Top 4 Đề Thi Toán Lớp 7 Học Kì 2 Năm 2021

- HCl, HBr, HI khi tác dụng với Fe với Cr chỉ tạo nên thành Fe2+ và Cr2+.

III. HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA CLO

 

*

1. Nước Giaven:

Tính thoái hóa mạnh:

$mathop Cl_2limits^0 + 2NaOH mathbinlower.3exhbox$uildrel extstyle ightarrowoversmashleftarrowvphantom_vbox to.5exvss$ Namathop Cllimits^ + 1 m; + Namathop Cllimits^ - 1 O + H_2O$