Khi giải các bài tập về mối cung cấp điện chúng ta thường gặp mặt các đoạn mạch đựng nguồn điện, một hoặc nhiều cỗ nguồn điện được ghép nối tiếp, tuy nhiên song hoặc các thành phần hỗn hợp đối xứng.

Bạn đang xem: Mạch song song nối tiếp


Vậy đối với mạch có khá nhiều bộ nguồn tích điện được ghép nối tiếp, ghép tuy vậy song giỏi ghép hỗn hợp đối xứng thì bí quyết và phương pháp tính hiệu điện vậy hay suất điện động, cường độ dòng điện và điện trở như thế nào? họ cùng search hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây.

I. Đoạn mạch đựng nguồn điện (nguồn phạt điện)

*
– Đối với đoạn mạch có chứa nguồn điện (nguồn phát), cái điện có chiều ra đi từ rất dương cùng đi tới rất âm.

Bạn vẫn xem: Ghép những nguồn điện thành bộ, cỗ nguồn ghép nối tiếp, song song và tất cả hổn hợp đối xứng – đồ gia dụng lý 11 bài bác 10


– Hiệu điện thế UAB giữa nhì đầu A cùng B của đoạn mạch, trong các số đó A nối với cực dương của nguồn điện: UAB = ξ – I(r + R).

* Ví dụ (câu C3 trang 56 SGK vật lý 11): Hãy viết hệ thức tính UBA so với đoạn mạch cùng tính hiệu điện nuốm này khi cho thấy E (hay ξ) = 6V; I = 0,5A; r = 0,3Ω; với R = 5,7Ω.

° lời giải câu C3 trang 56 SGK thiết bị lý 11:

– Áp dụng định hình thức ôm mang đến đoạn mạch: 

 ⇒ UBA = I.(r + R) – E

– áp dụng với: E = 6V; I = 0,5A; r = 0,3ω với R = 5,7ω

– Ta có: UBA = 0,5.(0,3 + 5,7) – 6 = -3(V).

II. Ghép các nguồn điện thành bộ

1. Bộ nguồn ghép nối tiếp

– Bộ nguồn nối tiếp là bộ nguồn gồm những nguồn điện (ξ1, r1), (ξ2, r2),…, (ξn, rn), được ghép nối tiếp cùng với nhau, trong số đó cực âm của nguồn điện trước được nối bởi dây dẫn với cực dương của nguồn điện tiếp sau để thành một hàng liên tiếp.

– Suất điện động của n bộ nguồn nối tiếp bằng tổng những suất điện động của các nguồn điện có trong bộ: ξb = ξ1 + ξ2 +…+ ξn.

– Điện trở vào r của n bộ nguồn nối tiếp bằng tổng các điện trở trong của các nguồn có trong bộ: rb = r1 + r2 +…+ rn.

2. Bộ nguồn ghép tuy vậy song

– Bộ nguồn tuy nhiên song là bộ nguồn gồm n nguồn điện giống nhau được ghép tuy vậy song cùng với nhau, trong các số ấy nối rất dương của các nguồn vào cùng một điểm A cùng nối rất âm của những nguồn vào thuộc điểm B.

*
– Bộ nguồn tuy nhiên song tất cả suất điện động với điện trở trong là: ξb = ξ và .

3. Bộ nguồn ghép hỗn phù hợp đối xứng

– Bộ nguồn hỗn phù hợp đối xứng là bộ nguồn gồm n hàng ghép song song cùng với nhau, mỗi dãy gồm m nguồn điện giống nhau ghép nối tiếp như sau:– Bộ nguồn hỗn thích hợp đối xứng có suất điện động và điện trở vào là: ξb = mξ;

*
.

– cùng với n là số dãy tuy nhiên song, m là số mối cung cấp của từng dãy.

III. Bài xích tập áp dụng về cỗ nguồn ghép nối tiếp, tuy nhiên song hay tất cả hổn hợp đối xứng.

* bài 1 trang 58 SGK đồ gia dụng Lý 11: Dòng điện chạy qua đoạn mạch đựng nguồn điện tất cả chiều như vậy nào?

° Lời giải bài 1 trang 58 SGK thứ Lý 11:

– Dòng điện này có chiều rời khỏi từ cực dương và bước vào cực âm của nguồn.

* Bài 2 trang 58 SGK thiết bị Lý 11: Trình bày những mối quan liêu hệ đối với đoạn mạch chứa nguồn điện

° Lời giải bài 2 trang 58 SGK vật Lý 11:

– Xét một quãng mạch chứa nguồn năng lượng điện như hình sau: 

– trong số ấy dòng điện tất cả chiều từ B đến A;

– RAB là điện trở toàn phần trên đoạn mạch AB.

– các mối quan hệ tình dục giữa cường độ loại điện I, hiệu điện cố UAB, suất điện cồn E (hay ξ) là:

  hay 

*

* Bài 3 trang 58 SGK thiết bị Lý 11: Trình bày bí quyết ghép những nguồn năng lượng điện thành cỗ nguồn nối tiếp và thành bộ nguồn tuy vậy song. Vào từng trường thích hợp hãy viết bí quyết tính suất điện động của bộ nguồn với điện trở trong của nó.

° Lời giải bài 3 trang 58 SGK đồ vật Lý 11:

♦ Bộ nguồn tiếp liền gồm những nguồn (ξ1; r1), (ξ2; r2),…, (ξn; rn) ghép nối tiếp bằng cách ghép rất âm của nguồn điện áp trước được nối bằng dây dẫn với cực dương của mối cung cấp điện tiếp theo sau tạo thành một hàng liên tiếp.

 ξb = ξ1 + ξ2 +…+ ξn

 rb = r1 + r2 +…+ rn

– ngôi trường hợp bộ nguồn có n nguồn như thể nhau gồm cùng suất điện động ξ với điện trở vào r ghép tiếp nối thì : ξb= n.ξ cùng rb = n.r

♦ bộ nguồn song song là bộ nguồn n nguồn giống nhau, trong số ấy cực dương của những nguồn được nối với 1 điểm A và rất âm của các nguồn được nối vào và một điểm B.

* Bài 4 trang 58 SGK đồ vật Lý 11: Một ắc quy có suất điện rượu cồn và năng lượng điện trở trong là ξ = 6V và r = 0,6Ω .Sủa dụng ắc quy này để thắp sáng bóng đèn bao gồm ghi 6V-3W. Tính cường độ mẫu điện chạy trong mạch với hiệu điện thế giữa hai rất của ắc quy khi đó.

° Lời giải bài 4 trang 58 SGK đồ gia dụng Lý 11:

– Ta có: Điện trở của nhẵn đèn: 

– Cường độ dòng điện chạy vào mạch:

 

– Xét đoạn mạch AB chứa nguồn (ξ, r) ta có: 

⇒ Hiệu điện cầm giữa hai rất của Ắc quy:

*

– Kết luận: I = 0,476(A) ; U = 5,714(V).

* Bài 5 trang 58 SGK đồ gia dụng Lý 11: Hai nguồn điện tất cả suất điện rượu cồn và năng lượng điện trở trong đợt lượt là ξ1 = 4,5V, r1 = 3Ω; ξ2 = 3V; r2 = 2Ω. Mắc hai nguồn điện áp thành mạch điện bí mật như sơ đồ dùng hình 10.6. Tính cường độ chiếc điện chạy trong mạch với hiệu điện cầm cố UAB.

° Lời giải bài 5 trang 58 SGK đồ vật Lý 11:

– Để ý ta thấy đấy là bộ mối cung cấp mắc nối tiếp, buộc phải sật điện động và điể trở của cục nguồn là:

 ξb = ξ1 + ξ2 = 4,5 + 3 = 7,5(V).

 rb = r1 + r2 = 3 + 2 = 5(Ω).

⇒ Cường độ loại điện chạy trong mạch là: 

 

– Hiệu điện nắm UAB vào trường thích hợp này là: UAB = ξ2 – I.r2 = ξ1 – I.r1 = 4,5 – 1,5.3 = 0(V).

* Bài 6 trang 58 SGK vật dụng Lý 11: Trong mạch điện tất cả sơ đồ hình dưới, nhì pin gồm cùng suất điện đụng ξ = 1,5V với điện trở trong r = 1Ω. Hai đèn điện giống nhau tất cả cùng số ghi trên đèn là 3V – 0,75W. Nhận định rằng điện trở của những đèn không đổi khác theo nhiệt độ độ.a) những đèn gồm sáng bình thường không ? do sao?

b) Tính công suất của bộ nguồn.

c) Tính hiệu điện núm giữa hai cực của từng pin.

d) giả dụ tháo bớt một đèn thì đèn còn lại có năng suất tiêu thụ điện năng là bao nhiêu?

° Lời giải bài 6 trang 58 SGK đồ Lý 11:

– Từ thông số kỹ thuật của trơn đèn, ta có, hiệu điện gắng định nấc của đèn điện là Uđm = 3(V) cùng cống suất định mức cả bóng là Pđm = 0,75(w)

⇒ Điện trở của từng bóng đèn:

– vì 2 đèn mắc tuy vậy song yêu cầu ta gồm điện trở tương đương (điện trở mạch ngoài):

– vì chưng 2 nguồn điện áp được mắc tiếp nối nên ta có, cách làm tính suất điện rượu cồn và năng lượng điện trở vào là:

 ξb = ξ1 + ξ2 = 2ξ = 2.1,5 = 3(V)

 rb = r1 + r2 = 2r = 2.1 = 2(Ω).

⇒ Cường độ dòng điện chay qua mạch bao gồm là: 

⇒ Hiệu điện chũm đặt vào 2 đầu mỗi đèn điện là: 

*

– Theo bài ra, hiệu điện ráng định nấc của đèn: Uđm = 3(V) > Uđ = 2,25(V).

⇒ những đèn sáng sủa yếu rộng mức bình thường.

 .100% = .100% = 75%.

c) Hiệu điện cầm giữa 2 rất của mỗi pin là:

 U1 = U2 = ξ1 – I.r1 = 1,5 – 0,375.1 = 1,125(V).

d) ví như tháo giảm 1 bóng đèn thì năng lượng điện trở mạch bên cạnh là R1 = 12(Ω).

⇒ cái điện vào mạch lúc ấy là: 

⇒ công suất tiêu thụ của đèn: Pđ = I’2.R1 = 0,2142.12 = 0,55(w).

Xem thêm: Đáp Án Đề Thi Và Đáp Án Môn Toán Khối B Năm 2012, Đề Thi Đại Học Môn Toán Khối B Năm 2012 ❤️❤️❤️

Hy vọng với nội dung bài viết về lý thuyết ghép những nguồn năng lượng điện thành bộ, cỗ nguồn ghép nối tiếp, tuy nhiên song và hỗn hợp đối xứng bí quyết và bài tập sống trên góp ích cho các em. Phần đa góp ý và thắc mắc các em vui vẻ để lại comment dưới bài viết để HayHocHoi.Vn ghi nhận cùng hỗ trợ, chúc những em học hành tốt.