Các phép toán lôgic cơ bản

Để dễ dãi trong nghiên cứu và phân tích mệnh đề, ta quy cầu như sau:

Nếu mệnh đề lô ghích có quý giá đúng, kí hiệu là một hoặc G(a)=1Nếu mệnh đề xúc tích có quý hiếm sai, kí hiệu là 0 hoặc G(a)=0

1.Phép lấp định

a) Mệnh đề bao phủ định: Mệnh đề che định của mệnh đề a là mệnh đề có giá trị đối lập với mệnh đề a, kí hiệu là$overline a $.

Bạn đang xem: Mệnh đề logic

b) đậy địnhmệnh đềalà lập một mệnh đề$overline a $.$overline a$ đúng khiasai và $overline a $ không đúng khiađúng.

c) bao phủ định của tủ định:$overlineoverline a = a$

*
*
*
*
*

Chú ý:

1. Trong thực tế, mệnh đề“a tương đương b”thường được diễn tả dưới nhiều bề ngoài khác nhau. Chẳng hạn:

“a khi và chỉ khi b” “a nếu và chỉ nếu b” “a với b là nhị mệnh đề tương đương” “a tương tự b”2. Nhì mệnh đề a, b tương đương với nhau hoàn toàn không có nghĩa là nội dung của bọn chúng như nhau, nhưng nó chỉ thể hiện rằng chúng có cùng giá trị chân lý (cùng đúng hoặc thuộc sai).

Ví dụ 1:

A=”6 phân chia hết cho 2 tương tự Trái Đất xoay quanh mặt trời” là mệnh đề tương đương.

vì a=”6 phân chia hết cho 2″ là mệnh đề đúng

b= ” Trái đất xoay quanh mặt trời” là mệnh đề đúng

=> A=ab nhận quý giá đúng.

Xem thêm: Kể Lại Việc Gặp Lại Người Thân Lâu Ngày Xa Cách, Top 7 Bài Lâu Ngày

Ví dụ 2:

“3 phân tách hết đến 2 nếu và chỉ nếu 3 là số chẵn” là mệnh đề tương đương có giá trị Đúng.“Số chẵn phân chia hết đến 2 khi và chỉ còn khi 100 là số nguyên tố” là mệnh đề tương đương có giá trịSai.” Số 6 phân chia hết đến 5 khi và chỉ còn khi 2 là số nguyên tố” là mệnh đề tương đương có giá trị Sai.

——————————————–