Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt động trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt động trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: Cân = pthhmg+hno3=mg(no3)2+n2+no2+h2o biết n2 và no2 có tỉ lệ 2/3

*

*

*

Cho hỏi cách nhận biết khí thoát ra khi tắc dụng với hno3 , khi nào thì thu được khí no , no2,n2o,n2,nh4no3

 

 

 


*

MgCl,K2O, CaCl2,NaCO3. Hãy chỉ ra CTHH viết đúng nhx CTHH viết sai và sửa lại

Xác định hóa trị of các nguyên tố

Theo qui tắc hóa trị xác định chỉ số,

2) K+O2------>K2O

Al+CuCl2-----> AlCl3+Cu

NaOH+Fe2(SO4)3----->Fe(OH)3+Na2SO4

P2O5+H2O------->H3PO4

Al+AgNO3------->Al(NO3)3+Ag

CaO+HNO3------>Ca(NO3)2+H2O

FeS2+O2------>Fe2O3+SO2

Cu+HNO3------->Cu(NO3)2+NO2+H2O


Cho phản ứng:

Fe(NO3)3 −to→ Fe2O3 + NO2↑ + O2↑

Cần lấy bao nhiêu gam Fe(NO3)3 để điều chế lượng oxi tác dụng vừa đủ với bari tạo thành 36,72 gam oxit?


BÀi 1; cho 1,12 g fe tác dụng với axits hcl .Sau phản ứng thu được muối fecl2 và khí h2

a,tính khối lượng của hcl tham gia phản ứng

b,tính khối lượng của muối fecl2 thu được

c, tính thể tích khí h2 bay ra (ĐKTC)

Bài 2: cho 5,6 g fe tác dụng với dung dịch axit hno3.Sau phản ứng thu được muối fe(no3)3 và khí h2 cùng với h2o

a, tính khối lượng fe(no3)3 thu được

b,tính thể tích khí n2 bay ra (ĐKTC)

giúp mk vs mk cần gấp mai mk học ruiif


: Cho các oxit có công thức hóa học sau: CO 2 , CO, Mn2O7 , SiO2 , MnO2 , P2O5 ,NO2 , N2O5 , CaO, Al2O3 . Các oxit axit được sắp xếp như sau:A. CO2 , Mn2O7 , SiO2 , P2O5 , NO2 , N2O5

B. CO, CO2 , MnO2 , Al2O3 , P2O5C. CO2 , Mn2O7 , SiO2 , NO2 , MnO2 , CaO

D. SiO2 , Mn2O7 , P2O5 , N2O5 , CaO


Hòa tan hết 34,2g hỗn hợp gồm Al,Mg và oxit của kim loại R có hóa trị 3 bằng dung dịch axit H2So4 loãng. Phản ứng xong thu được 11,2lit H2(đktc) và 8,1 ml H2o lỏng

a, viet PTHH

b, tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu. Biết thể tích H2 do Al tạo ra gấp 3/2 lần thể tích do Mg tạo ra

c, xác định kim loại R và CTHH oxit


Hỗn hợp X gồm 2 kim loại Al và X chưa biết hóa trị. Tỉ lệ số mol của nhôm và X là 2:1. Hòa tan 3.6g hỗn hợp với dd HCl dư, sau pư thu được 4.48đm3 khí H2(đktc). Xác định kim loại X và tính tổng khối lượng muối thu được


đốt cháy hoàn toàn 9,2g 1 hợp chất M trong một lượng g khí O2 chứa 72.1022 nguyên tử O, thu được hỗn hợp khí cacbonic và hơi nước có tỉ lệ mol là 2:3. tìm CTHH của M, biết 1 phân tử M nặng =2 nguyên tử natri


Lớp học trực tuyến

Vật lí- Cô Minh Anh Sinh học 8- Cô Ánh Hoá học 8- Cô Hồng Anh Hoá học 8- Thầy Vũ Sinh học 8- Cô My Toán 8- Cô Linh


Xem thêm: Cần Tìm Link Download Game Cashflow 101 Tiếng Việt Miễn Phí (Free)

Lớp học trực tuyến

Vật lí- Cô Minh Anh Sinh học 8- Cô Ánh Hoá học 8- Cô Hồng Anh Hoá học 8- Thầy Vũ Sinh học 8- Cô My Toán 8- Cô Linh