Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Thế nào là phép so sánh ? Đặt câu sử dụng phépso sánh có mô hình cấu tạo đầy đủ rồi chỉ ra mô hình cấu tạo trong câu em vừa đặt.

Bạn đang xem: Mô hình cấu tạo đầy đủ của một phép so sánh gồm


*

Mô hình cấu tạo đầy đủ của một phép so sánh gồm?

A. Vế A, vế B, từ ngữ chỉ phương diện so sánh, từ chỉ ý so sánh

B. Vế A, từ ngữ chỉ phương diện so sánh

C. Vế B, từ ngữ chỉ phương diện so sánh

D. Vế A, vế B


----- Chỉ ra mô hình cấu tạo của phép so sánh và nêu kiểu so sánh trong đoạn văn:""Thuyền xuôi giữa dòng con sông rộng hơn ngàn thước, trông hai bên bờ, rừng đướcdựng lên cao ngất như hai dãy trường thànhvô tận."

Các bạn giúp mik với ai nhanh mik tik.


Tìm phép so sánh ntrong các câu sau

Mỏ cốc như cái dùi sắt, chóc xuyên cả đất

... trông như bên bờ, rừng đước dựng lên 2 dây trường thành vô tận

Rồi vẽ mô hình cấu tạo của phép so sánh vừa tìm được


bài 1: nêu khái niệm, phân loại biện pháp tu từ so sánh, mô hình cấu tạo của phép so sánh, cho VD minh họa ?

bài 2: tìm phép so sánh trong đoạn trích sau đây, nêu rõ tác dụng của phép so sánh đó:

dòng sông Năm Căn mênh mông, nước ầm ầm đổ ra biển ngày đêm như thác, cá nước bơi hàng đàn đen trũi nhô lên hụp xuống như người bơi ếch giữa những đầu sóng trắng. Thuyền xuôigiữa dòng con sông rộng hơn ngàn thước, trông hai bên bờ, rừng đước dựng lên cao ngất như hai dãy trường thành vô tận.

bài 3: trong bài Vượt thác có nhiều phép so sánh được thể hiện.

a) em hãy xác định những phép so sánh đó

b) phép so sánh nào độc đáo nhất? Vì sao?


Lớp 6 Ngữ văn
1
0

Tìm 1 phép so sánh hoàn chỉnh ( Ko theo SGK) rồi đưa vào mô hình và nêu tác dụng phép so sánh


Lớp 6 Ngữ văn
1
0

bài 1: nêu khái niệm, phân loại biện pháp tu từ so sánh, mô hình cấu tạo của phép so sánh, cho VD minh họa ?

bài 2: tìm phép so sánh trong đoạn trích sau đây, nêu rõ tác dụng của phép so sánh đó:

dòng sông Năm Căn mênh mông, nước ầm ầm đổ ra biển ngày đêm như thác, cá nước bơi hàng đàn đen trũi nhô lên hụp xuống như người bơi ếch giữa những đầu sóng trắng. Thuyền xuôigiữa dòng con sông rộng hơn ngàn thước, trông hai bên bờ, rừng đước dựng lên cao ngất như hai dãy trường thành vô tận.

Xem thêm: Chuyên Đề Đổi Mới Kiểm Tra Đánh Giá Theo Hướng Phát Triển Năng Lực Học Sinh

bài 3: trong bài Vượt thác có nhiều phép so sánh được thể hiện.

a) em hãy xác định những phép so sánh đó

b) phép so sánh nào độc đáo nhất? Vì sao?


Lớp 6 Ngữ văn
1
0

Mô hình cấu tạo đầy đủ của một phép so sánh có mấy bộ phận?

A) 1 bộ phận

B) 2 bộ phận

C) 3 bộ phận

D) 4 bộ phận


Lớp 6 Ngữ văn
2
0

Khoá học trên Online Math (olm.vn)


Khoá học trên Online Math (olm.vn)