Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

nhúng 1 cành hoa trắng vào nước màu đậm. đợi 1 thời gian cho cánh hoa đổi màu, sau đó cắt ngang thân hoa và quan sát thấy mạch gỗ bị nhuộm màu, chứng tỏ nước và muối khoáng vận chuyển trong thân nhờ mạch gỗ


*

Cắm một cành hoa vào bình nước màu để ra chỗ thoángQuan sát nhận xét sự thay đổi màu sắc của cánh hoaCắt ngang cành hoa, dùng kính lúp quan sát phần bị nhuộm màu


+ Chuẩn bị hai cành hoa hồng trắng và hai cốc nước, một cốc nước bình thường và một cốc nước nhỏ thêm mực (đỏ/ xanh) để tạo màu. Cắm mỗi cành hồng trắng vào một cốc nước. Sau khoảng 2 giờ, ta sẽ thấy cành hồng trắng trong cốc nước màu sẽ dần đổi màu gần như màu cốc nước (hơi đỏ hoặc hơi xanh), cành hồng trong cốc còn lại vẫn giữ nguyên màu trắng.

Bạn đang xem: Mô tả thí nghiệm chứng minh mạch gỗ của thân vận chuyển nước và muối khoáng

+ Dùng dao nhọn cắt ngang cành hoa bị đổi màu, ta sẽ thấy có các chấm có màu đậm (đỏ/ xanh). Quan sát vị trí và hình dang của chấm đó dưới kính lúp sẽ nhận thấy chúng là lát cắt ngang của mạch gỗ. Kết luận: mạch gỗ của thân vận chuyển nước và muối khoáng.


Đúng 0
Bình luận (0)

1/Mô tả thí nghiệm chứng minh mạch gỗ của thân vận chuyển nước và muối khoáng.


Lớp 6 Ngữ văn
2
0
Gửi Hủy

Cắm một cành hoa vào bình nước màu để ra chỗ thoáng. Sau một thời gian, quan sát nhận xét sự thay đổi màu sắc của cánh hoa. Tiếp đó cắt ngang cành hoa, dùng kính lúp quan sát phần bị nhuộm màu. Cho biết nước và muối khoáng được vận chuyển theo phần nào của cây.


Đúng 0

Bình luận (0)

Đầu tiên, chuẩn bị 2 cành hoa hồng trắn, 1 cốc nước màu, 1 cốc nước trong. Cắm 1 cành hoa hồng vào trong cốc nước màu, 1 cành vào trong cốc nước trong. Sau một thời gian, quan sát thấycành hoa hồng trắng cắm trong cốc nước màu đã chuyển sang màu khác, còn cành hoa cắm trong cốc nước trong vẫn không có hiện tượng gì.

Từ thí nghiệm trên suy ra mạch gỗ của thân vận chuyển nước và muối khoáng.


Đúng 0
Bình luận (0)

mô tả thí nghiệm chứng minh mạch gỗ của thân vận chuyển nước và muối khoáng

 


Lớp 6 Sinh học
3
0
Gửi Hủy
Cắm một cành hoa vào bình nước màu để ra chỗ thoángQuan sát nhận xét sự thay đổi màu sắc của cánh hoaCắt ngang cành hoa, dùng kính lúp quan sát phần bị nhuộm màu
Đúng 0

Bình luận (0)

có đầy đủ các bước

-Chuẩn bị

-Tiến hành thí nghiệm

-Kết quả

Kết luận


Đúng 0
Bình luận (0)

Chuổn bị:

- Hai bông hoa hồng trắng.

- Một cốc nước lã và một cốc nước pha mực đỏ.

Thực hành:

- Cắt dọc cành của 1 trong 2 bông hoa hồng ( bông nào cũng được ) ngâm 2bông hoavào 2 cốc nước ( bông hoa bị cắt ngâm vào cốc pha mực đỏ ) đặt ra ngoài ánh nắng mặt trờ ngồi đợi và xem hiện tượng


Đúng 0
Bình luận (0)

Mô tả thí nghiệm chứng minh mạch gỗ của thân vận chuyển nước và muối khoáng?


Lớp 6 Sinh học Chương II. Rễ
5
0
Gửi Hủy

Thí nghiệm chứng minh mạch gỗ của thân vận chuyển nước và muối khoáng:

Cắm một cành hoa vào bình nước màu để ra chỗ thoáng. Sau một thời gian, quan sát nhận xét sự thay đổi màu sắc của cánh hoa. Tiếp đó cắt ngang cành hoa, dùng kính lúp quan sát phần bị nhuộm màu. Cho biết nước và muối khoáng được vận chuyển theo phần nào của cây.


Đúng 1
Bình luận (2)

Cắm một cành hoa vào bình nước màu để ra chỗ thoáng. Sau một thời gian, quan sát nhận xét sự thay đổi màu sắc của cánh hoa. Tiếp đó cắt ngang cành hoa, dùng kính lúp quan sát phần bị nhuộm màu. Cho biết nước và muối khoáng được vận chuyển theo phần nào của cây.


Đúng 1

Bình luận (0)

Mô tả thí nghiệm chứng minh mạch gỗ của thân vận chuyển nước và muối khoáng.

Trả lời:

Cắm một cành hoa vào bình nước màu để ra chỗ thoáng. Sau một thời gian, quan sát nhận xét sự thay đổi màu sắc của cánh hoa. Tiếp đó cắt ngang cành hoa, dùng kính lúp quan sát phần bị nhuộm màu. Cho biết nước và muối khoáng được vận chuyển theo phần nào của cây.


Đúng 1
Bình luận (0)

Câu 1 : MÔ tả thí nghiệm sự vận chuyển nước và muối khoáng hòa tan qua mạch gỗ của thân cây ? Nêu kết quả thí nghiệm


Lớp 6 Ngữ văn
2
0
Gửi Hủy

Dụng cụ:-Bình thủy tinh chứa nước pha màu ( mực đỏ hoặc tím)-Dao con-Kính lúp-Hai cành hoa ( hoa hồng , huệ hoặc cúc)Tiến hành thí nghiệm - cắm cành hoa vào bình nước màu để ra chỗ thoáng- sau một thời gian , quan sát , nx sự thay đổi màu sắc của cánh hoa- chứng tỏ nước và muối khoáng vận chuyển từ mạch gỗ lên thân


Đúng 0

Bình luận (0)

+ Thí nghiệm chứng minh mạch gỗ vận chuyển nước và muối khoáng

- Dụng cụ:

+ 2 cốc thủy tinh, 1 cốc đựng nước lã, 1 cốc đựng nước pha màu (màu đỏ hoặc màu tím)

+ 2 bông hoa màu trắng: hoa hồng, hoa cúc ...

+ Dao, kính lúp - Cách tiến hành

+ Cắm 1 cành hoa vào cốc nước pha màu

+ Cành còn lại cắm vào cốc nước lã để ra chỗ thoáng

+ Sau 1 thời gian quan sát màu sắc của cánh hoa. Dùng dao cắt mỏng ngang cành hoa, dùng kính lúp soi và nhận xét phần nào bị nhuộm màu

- Kết quả:

+ Cành hoa cắm vào cốc nước pha màu cánh hoa chuyển màu giống như màu pha ví dụ màu đỏ hoặc màu tím

+ Dùng kính lúp soi lát cắt ngang thân thấy phần mạch gỗ bị nhuộm màu

- Kết luận: mạch gỗ vận chuyển nước và muối khoáng hòa tan từ dưới lên trên


Đúng 0
Bình luận (0)

1.Mô tả thí nghiệm chứng minh mạch gỗ của thân vận chuyển nước và muối khoáng?

2.Mạch rây có chức năng gì?


Lớp 6 Ngữ văn
2
0
Gửi Hủy

Câu 1. Mô tả thí nghiệm chứng minh mạch gỗ của thân vận chuyển nước và muối khoáng.Trả lời:Cắm một cành hoa vào bình nước màu để ra chỗ thoáng. Sau một thời gian, quan sát nhận xét sự thay đổi màu sắc của cánh hoa. Tiếp đó cắt ngang cành hoa, dùng kính lúp quan sát phần bị nhuộm màu. Cho biết nước và muối khoáng được vận chuyển theo phần nào của cây.

Câu 2. Mạch rây có chức năng gì?Trả lời:Mạch rây chuyển các chất hữu cơ qua lớp gỗ dác.


Đúng 0

Bình luận (0)

Câu 1. Mô tả thí nghiệm chứng minh mạch gỗ của thân vận chuyển nước và muối khoáng.

Trả lời:

Cắm một cành hoa vào bình nước màu để ra chỗ thoáng. Sau một thời gian, quan sát nhận xét sự thay đổi màu sắc của cánh hoa. Tiếp đó cắt ngang cành hoa, dùng kính lúp quan sát phần bị nhuộm màu. Cho biết nước và muối khoáng được vận chuyển theo phần nào của cây.

Câu 2. Mạch rây có chức năng gì?

Trả lời:

Mạch rây chuyển các chất hữu cơ qua lớp gỗ dác.

tk mình nhé


Đúng 0
Bình luận (0)

câu 1 Mô tả thí nghiệm chứng minh mạch gỗ của thân vận chuyển nước và muối khoáng

( rút ra kết luận và nhận xét )

 


Lớp 6 Sinh học Bài 17. Vận chuyển các chất trong thân
1
0
Gửi Hủy

nhúng 1 cành hoa trắng vào nước màu đậm. đợi 1 thời gian cho cánh hoa đổi màu, sau đó cắt ngang thân hoa và quan sát thấy mạch gỗ bị nhuộm màu, chứng tỏ nước và muối khoáng vận chuyển trong thân nhờ mạch gỗ


Đúng 0

Bình luận (4)

Nêu thành phần và chức năng của mạch gỗ và mạch rây.Mạch rây có chức năng gì?

Mô tả thí nghiệm chứng minh mạch gỗ của thân vận chuyển nước và muối khoáng.

 

 


Lớp 6 Sinh học Bài 17. Vận chuyển các chất trong thân
6
0
Gửi Hủy

Câu 1. Mô tả thí nghiệm chứng minh mạch gỗ của thân vận chuyển nước và muối khoáng.

Trả lời:

Cắm một cành hoa vào bình nước màu để ra chỗ thoáng. Sau một thời gian, quan sát nhận xét sự thay đổi màu sắc của cánh hoa. Tiếp đó cắt ngang cành hoa, dùng kính lúp quan sát phần bị nhuộm màu. Cho biết nước và muối khoáng được vận chuyển theo phần nào của cây.

Câu 2. Mạch rây có chức năng gì?

Trả lời:

Mạch rây chuyển các chất hữu cơ qua lớp gỗ dác.

Câu 3. Nêu thành phần và chức năng của mạch gỗ và mạch rây.

Trả lời:

Mạch gỗ những tế bào có vách hóa gỗ dày không có chất tế bào, có chức năng vận chuyển nước và muối khoáng.

Mạch rây gồm những tế bào sống vách mỏng có chức năng vận chuyển các chất hữu cơ đi nuôi cây.


Đúng 0
Bình luận (0)

- Cắm một cành hoa vào bình nước màu để ra chỗ thoáng. Sau một thời gian, quan sát nhận xét sự thay đổi màu sắc của cánh hoa. Tiếp đó cắt ngang cành hoa, dùng kính lúp quan sát phần bị nhuộm màu. Cho biết nước và muối khoáng được vận chuyển theo phần nào của cây.- Mạch rây chuyển các chất hữu cơ qua lớp gỗ dác.- Mạch gỗ những tế bào có vách hóa gỗ dày không có chất tế bào, có chức năng vận chuyển nước và muối khoáng.

Mạch rây gồm những tế bào sống vách mỏng có chức năng vận chuyển các chất hữu cơ đi nuôi cây.


Đúng 0

Bình luận (0)

2. Cắm một cành hoa vào bình nước màu để ra chỗ thoáng. Sau một thời gian, quan sát nhận xét sự thay đổi màu sắc của cánh hoa. Tiếp đó cắt ngang cành hoa, dùng kính lúp quan sát phần bị nhuộm màu. Cho biết nước và muối khoáng được vận chuyển theo phần nào của cây.


Đúng 0

Bình luận (0)

Câu 1. Mô tả thí nghiệm chứng minh mạch gỗ của thân vận chuyển nước và muối khoáng.Câu 2. Mạch rây có chức năng gì?Câu 3. Nêu thành phần và chức năng của mạch gỗ và mạch rây.


Lớp 6 Sinh học Bài 17. Vận chuyển các chất trong thân
1
0
Gửi Hủy

Câu 1. Mô tả thí nghiệm chứng minh mạch gỗ của thân vận chuyển nước và muối khoáng.

Trả lời:

Cắm một cành hoa vào bình nước màu để ra chỗ thoáng. Sau một thời gian, quan sát nhận xét sự thay đổi màu sắc của cánh hoa. Tiếp đó cắt ngang cành hoa, dùng kính lúp quan sát phần bị nhuộm màu. Cho biết nước và muối khoáng được vận chuyển theo phần nào của cây.

Câu 2. Mạch rây có chức năng gì?

Trả lời:

Mạch rây chuyển các chất hữu cơ qua lớp gỗ dác.

Câu 3. Nêu thành phần và chức năng của mạch gỗ và mạch rây.

Trả lời:

Mạch gỗ những tế bào có vách hóa gỗ dày không có chất tế bào, có chức năng vận chuyển nước và muối khoáng.

Xem thêm: Hình Thành Loài Bằng Con Đường Địa Lí Thường Xảy Ra Đối Với Loài

Mạch rây gồm những tế bào sống vách mỏng có chức năng vận chuyển các chất hữu cơ đi nuôi cây.


Đúng 0
Bình luận (2)
olm.vn hoặc hdtho
nofxfans.com