Một đơn vị chức năng bộ đội chuẩn bị đủ gạo đến 750 người ăn trong 40 ngày nhưng vị có một số trong những người mang đến thêm cần anh quản lí tính ra số gạo đó chỉ đủ nạp năng lượng trong 25 ngày. Hỏi số bạn đến thêm là bao nhiêu ngườiTrả lời:

Coi 1 người ăn 1 ngày là 1 trong suất. 

Vậy tất cả số suất là:

750 x 40 = 30000 (suất)

Số tín đồ lúc sau là:

30000 : 25 = 1200 (người)

Số bạn đến thêm là: 

1200 - 750 = 450 (người)

Đáp số : 450 người 

Cùng Top giải mã tìm hiểu.

1. Phép nhân số từ nhiên

a.b = a+a+...+a (Có b số hạng)

a.b = d

(thừa số) . (thừa số) = (tích)

Tính chất của phép nhân:

Giao hoán: a.b = b.a

Kết hợp: (a.b).c = a.(b.c)

Phân phối của phép nhân so với phép cộng:a.(b+c) = a.b + a.c

Ta hiểu đặc điểm phân phối ở đó là nếu a nhân với cùng 1 tổng của b và c thì ta mang a nhân cùng với b với lấy a nhân với c rồi cùng lại cùng với nhau. Chẳng hạn,2.(3+5) = 2.3 + 2.5

Lưu ý:

1) Nếu những thừa số đều bằng chữ, hoặc chỉ bao gồm một vượt số ngay số thì ta tất cả thể không viết vệt nhân giữa các thừa số. Chẳng hạn, a×b=a.b=ab, 2×a=2.a=2a

2) Trong tính nhẩm ta hay sử dụng những kết quả:

2.5 = 10

4.25 = 100

8.125 = 1000

3) Tích (ab)c hay a(bc) gọi là tích cả bố số a, b, c và viết gọn gàng là abcabc.

Ví dụ 1: Đặt tính nhân 254.45

*

Ví dụ 2: Tính nhẩm 12.25

12.25 = (3.4).25 = 3.(4.25) = 3.100 = 300

2. Phép trừ:

Cho nhị số tự nhiên a cùng b, nếu gồm số thoải mái và tự nhiên x làm thế nào để cho b + x = a thì ta tất cả phép trừ a - b = x

Trong đó a: là số bị trừ, b là số trừ và c là hiệu

(số bị trừ) - (số trừ) = (hiệu)

3. Phép chia hết cùng phép chia bao gồm dư

Chia nhì số trường đoản cú nhiên

Cho nhì số từ nhiên a và b, vào đó b ≠ 0, ta luôn tìm được đúng nhị số tự nhiên q và r duy nhất sao cho:

a = b . Q + r trong số ấy 0 ≤ r
*

Ta triển khai phép phân chia như sau:

+ 5 chia 3 được 1. 1 nhân 3 bằng 3, 5 trừ 3 bởi 2

+ Hạ 8, 28 phân tách 3 được 9.


Bạn đang xem: Một đơn vị chuẩn bị đủ gạo cho 750 người ăn trong 40 ngày


Xem thêm: Hãy Giải Thích Câu Nói Của Lênin Học Học Nữa Học Mãi, Giải Thích Câu Nói Học Học Nữa Học Mãi (Lê

9 nhân 3 bằng 27. 28 trừ 27 bởi 1

Vậy 58 : 3 = 19 (dư 1)

+ Nhận xét: trong phép chia gồm dư thì số dư lúc nào cũng bé dại hơn số phân tách và số dư bự nhất rất có thể có là số bé thêm hơn số phân tách 1 1-1 vị