Home/ Môn học/Toán/Một miếng vườn HCN gồm chiều dài bằng 3/2 chiều rộng . Những số đo chiều dài với chiều rộng lớn theo đơn vị chức năng mét là những số tự nhiên . Biết rằng diện tích mảnh v

Một miếng vườn HCN có chiều dài bởi 3/2 chiều rộng . Các số đo chiều dài và chiều rộng theo đơn vị mét là các số tự nhiên . Biết rằng diện tích s mảnh v


Một miếng vườn HCN bao gồm chiều dài bởi 3/2 chiều rộng . Các số đo chiều dài cùng chiều rộng lớn theo đơn vị chức năng mét là các số tự nhiên và thoải mái . Biết rằng diện tích mảnh vườn đó ở trong vòng từ 90m2 mang đến 100m2. Tính chu vi ?


*

Đáp án:

Giải thích các bước giải:

Coi chiều dài là 3 phần thì chiều rộng lớn là 2 phần.

Bạn đang xem: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài bằng 3/2 chiều rộng

Diện tích là 6 phần suy ra diện tích s mảnh vườn cần là số chia hết mang đến 6 .

Từ 90 đến 100 có 96 phân tách hết mang lại 6 . Vậy miếng vườn kia có diện tích s là 96 cm2 .

Chia miếng vườn thành 6 hình vuông bé dại có độ nhiều năm bằng một trong những phần .

Diện tích một hình vuông nhỏ là : 96 : 6 = 16 ( m2 )

Vì 16 = 4 x 4 đề xuất cạnh một hình vuông bé dại là 4m

Chiều nhiều năm mảnh vườn là : 4 x 3 = 12 ( m )

Chiều lâu năm mảnh sân vườn là : 4 x 2 = 8 ( m )

Chu vi mảnh vườn là : ( 12 + 8 ) x 2 = 40 ( m )

Đáp số : 40m.


danghonganhthu


*

thanhha
0
Reply

Đáp án:

`=“ 40 m`

Giải thích quá trình giải:

Ta chia mảnh đất thành 6 miếng đất nhỏ dại hình vuông bởi nhau.

Xem thêm: Văn Học Việt Nam Từ Đầu Thế Kỷ 20 Đến Cách Mạng Tháng Tám Năm 1945

Nếu diện tích mảnh khu đất là 90m² thì diện tích mỗi mảnh đất hình vuông là:

`90 : 6 = 15 ( m²)`

Nếu diện tích mảnh khu đất là 96m² thì diện tích s mỗi mảnh đất hình vuông vắn là:

`96 : 6 = 16 ( m²)`

`->` Cạnh miếng đất hình vuông là 4m

Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật là:

`4 × 3 = 12 ( m)`

CHiều rộng mảnh đất nền hình chữ nhật là:

`4 × 2 = 8 ( m)`

Chu vi mảnh đất là:

`( 12 + 8) × 2 = 40 (m)`

Đáp số:` 40 m`


Leave an answer


Name*

E-Mail*

trang web


Featured image
Select file Browse

Captcha*35:5x4+1-9:3 = ? ( )


Answer*


Click here khổng lồ cancel reply.
Ariana
*

About Ariana
Đặt Câu Hỏi