Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm đồ vật Lí 11 bài 8 (có đáp án): Điện năng và công suất điện – Định giải pháp Jun-Lenxơ
*
Giải vì nofxfans.com

Đáp án đề nghị chọn là: A

*


Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ:

*

U=12V,  R1=24Ω,  R3=3,8Ω,  RA=0,2Ω. Ampe kế chỉ 1A. Tính năng suất tỏa nhiệt độ trên R2.

Bạn đang xem: Một nguồn điện có suất điện động e 6v


Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ:

*

Biết r=3Ω,  R1,  R2là một thay đổi trở U=12V. Cầm cố R2bằng một đèn điện sáng bình thường, khi đó hiệu suất trên đoạn mạch AB là mập nhất. Tính công suất và hiệu điện ráng định mức của đèn.


Cho mạch điện như hình vẽ:

*

U=12V,  R1=24Ω,  R3=3,8Ω,  RA=0,2Ω. Ampe kế chỉ 1A. Tính nhiệt độ lượng tỏa ra trên R1trong thời gian 5 phút.


Cho mạch điện có sơ trang bị như hình vẽ:

*

Biết E=6V,  r=2Ω,  R1=6Ω,  R2=12Ω,  R3=4Ω. Tính công của mối cung cấp sản ra trong 5 phút?


Cho mạch điện tất cả sơ vật dụng như hình vẽ:

*

Biết E=15V,  r=1Ω,  R1=2Ω,  R là đổi thay trở

tìm kiếm Rđể hiệu suất tiêu thụ bên trên R là cực đại? Tính quý hiếm công suất cực lớn khi đó?


Cho mạch điện có sơ thứ như hình vẽ:

*

Biết E=6V,  r=2Ω,  R1=6Ω,  R2=12Ω,  R3=4Ω. Tính cường độ chiếc điện chạy qua R1?


Cho mạch điện hình vẽ:

*

Biết R=4Ω, đèn Đ ghi 6V−3W,  UAB=9Vkhông đổi, Rx là trở nên trở. Điện trở của đèn ko đổi. Xác minh giá trị của Rxđể hiệu suất tiêu thụ biến chuyển trở là to nhất, tính công suất đó.


Cho mạch điện có sơ thiết bị như hình vẽ:

*

Biết E=16V,  r=2Ω,  R1=3Ω,  R2=9Ω. Đ1 cùng Đ2là 2 đèn tương tự nhau. Vôn kế chỉ 3V, năng lượng điện trở vôn kế rất lớn. Tìm năng lượng điện trở từng đèn


Cho mạch điện bao gồm sơ vật như hình vẽ:

*

Biết E=16V,  r=2Ω,  R1=3Ω,  R2=9Ω. Đ1vàĐ2là 2 đèn như là nhau. Vôn kế chỉ 3V, điện trở vôn kế rất lớn. Nắm vôn kế bằng 1 ampe kế có Ra=0. Tính cường độ dòng điện qua ampe kế?


Một bóng đèn sáng thông thường ở hiệu điện thế 220Vsố chỉ ampe kế vào mạch là 341mA. Trong 30 ngày, bóng tiêu thụ hết từng nào tiền? Biết hàng ngày trung bình đèn thắp sắng trong 4 giờ và giá điện là 2500/số.


Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ:

*

U=12V,  R1=24Ω,  R3=3,8Ω,  RA=0,2Ω. Ampe kế chỉ 1A. Tính năng lượng điện trở R2.

Xem thêm: Bài Phát Biểu Của Lãnh Đạo Nhân Ngày 20/11, Bài Phát Biểu 20


Cho mạch điện tất cả sơ đồ dùng như hình vẽ:

*

Biết E=6V,  r=2Ω,  R1=6Ω,  R2=12Ω,  R3=4Ω. Tính hiệu suất tiêu thụ điện năng trên R3?


Chọn giải pháp sai.

Khi một cài đặt R nối vào mối cung cấp suất điện hễ ξvà năng lượng điện trở trong r, thấy hiệu suất mạch ngoài cực to thì:


Cho mạch điện như hình vẽ:

*

Biết r=3Ω,  R1,  R2là một đổi mới trở U=12V. Điều chỉnh biến đổi trở R2để cho hiệu suất trên nó là bự nhất, lúc đó hiệu suất trênR2bằng 3 lần hiệu suất trên R1. TìmR1?


Cho mạch năng lượng điện hình vẽ:

*

Biết R=4Ω, đèn Đ ghi 6V−3W,  UAB=9Vkhông đổi, Rxlà đổi thay trở. Điện trở của đèn ko đổi. Xác định giá trị của Rxđể đèn sáng sủa bình thường.


*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam