Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Vật Lí 11 Bài 8 (có đáp án): Điện năng và công suất điện – Định luật Jun-Lenxơ
*
Giải bởi nofxfans.com

Đáp án cần chọn là: A

*


Cho mạch điện như hình vẽ:

*

U=12V,  R1=24Ω,  R3=3,8Ω,  RA=0,2Ω. Ampe kế chỉ 1A. Tính công suất tỏa nhiệt trên R2.

Bạn đang xem: Một nguồn điện có suất điện động e 6v


Cho mạch điện như hình vẽ:

*

Biết r=3Ω,  R1,  R2là một biến trở U=12V. Thay R2bằng một bóng đèn sáng bình thường, khi đó công suất trên đoạn mạch AB là lớn nhất. Tính công suất và hiệu điện thế định mức của đèn.


Cho mạch điện như hình vẽ:

*

U=12V,  R1=24Ω,  R3=3,8Ω,  RA=0,2Ω. Ampe kế chỉ 1A. Tính nhiệt lượng tỏa ra trên R1trong thời gian 5 phút.


Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ:

*

Biết E=6V,  r=2Ω,  R1=6Ω,  R2=12Ω,  R3=4Ω. Tính công của nguồn sản ra trong 5 phút?


Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ:

*

Biết E=15V,  r=1Ω,  R1=2Ω,  R là biến trở

Tìm Rđể công suất tiêu thụ trên R là cực đại? Tính giá trị công suất cực đại khi đó?


Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ:

*

Biết E=6V,  r=2Ω,  R1=6Ω,  R2=12Ω,  R3=4Ω. Tính cường độ dòng điện chạy qua R1?


Cho mạch điện hình vẽ:

*

Biết R=4Ω, đèn Đ ghi 6V−3W,  UAB=9Vkhông đổi, Rx là biến trở. Điện trở của đèn không đổi. Xác định giá trị của Rxđể công suất tiêu thụ biến trở là lớn nhất, tính công suất đó.


Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ:

*

Biết E=16V,  r=2Ω,  R1=3Ω,  R2=9Ω. Đ1 và Đ2là 2 đèn giống nhau. Vôn kế chỉ 3V, điện trở vôn kế rất lớn. Tìm điện trở mỗi đèn


Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ:

*

Biết E=16V,  r=2Ω,  R1=3Ω,  R2=9Ω. Đ1vàĐ2là 2 đèn giống nhau. Vôn kế chỉ 3V, điện trở vôn kế rất lớn. Thay vôn kế bằng 1 ampe kế có Ra=0. Tính cường độ dòng điện qua ampe kế?


Một bóng đèn sáng bình thường ở hiệu điện thế 220Vsố chỉ ampe kế trong mạch là 341mA. Trong 30 ngày, bóng tiêu thụ hết bao nhiêu tiền? Biết mỗi ngày trung bình đèn thắp sắng trong 4 giờ và giá điện là 2500/số.


Cho mạch điện như hình vẽ:

*

U=12V,  R1=24Ω,  R3=3,8Ω,  RA=0,2Ω. Ampe kế chỉ 1A. Tính điện trở R2.

Xem thêm: Bài Phát Biểu Của Lãnh Đạo Nhân Ngày 20/11, Bài Phát Biểu 20


Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ:

*

Biết E=6V,  r=2Ω,  R1=6Ω,  R2=12Ω,  R3=4Ω. Tính công suất tiêu thụ điện năng trên R3?


Chọn phương án sai.

Khi một tải R nối vào nguồn suất điện động ξvà điện trở trong r, thấy công suất mạch ngoài cực đại thì:


Cho mạch điện như hình vẽ:

*

Biết r=3Ω,  R1,  R2là một biến trở U=12V. Điều chỉnh biến trở R2để cho công suất trên nó là lớn nhất, khi đó công suất trênR2bằng 3 lần công suất trên R1. TìmR1?


Cho mạch điện hình vẽ:

*

Biết R=4Ω, đèn Đ ghi 6V−3W,  UAB=9Vkhông đổi, Rxlà biến trở. Điện trở của đèn không đổi. Xác định giá trị của Rxđể đèn sáng bình thường.


*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam