tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Một trái cầu nhỏ tuổi khối lượng 3 , 06 . 10 - 15 ( k g ) , mang điện tích 4 , 8 . 10 - 18 ( C ) , nằm lơ lửng giữa hai tấm kim loại song song nằm theo chiều ngang nhiễm năng lượng điện trái dấu, cách nhau một khoảng chừng 2 (cm). Mang g = 10 ( m / s 2 ) . Hiệu điện chũm đặt vào hai tấm sắt kẽm kim loại đó là 

A. 250,00 V.

B. 127,50 V.

Bạn đang xem: Một quả cầu nhỏ khối lượng 3 06

C. 63,75 V.

D. 734,40 V.


*

Hạt năng lượng điện nằm lơ lửng => lực điện thăng bằng với trọng lực.

*


Một trái cầu nhỏ khối lượng 3 , 06 . 10 - 15 ( k g ) , mang điện tích 4 , 8 . 10 - 18 ( C ) , ở lơ lửng thân hai tấm kim loại song song nằm theo chiều ngang nhiễm năng lượng điện trái dấu, giải pháp nhau một khoảng tầm 2 (cm). Mang g = 10 ( m / s 2 ) . Hiệu điện cầm cố đặt vào hai tấm sắt kẽm kim loại đó là 

A. 250,00 V.

B. 127,50 V.

C. 63,75 V.

D. 734,40 V.


Một quả cầu bé dại khối lượng 3 , 06 . 10 - 15 (kg), với điện tích 4 , 8 . 10 - 18 (C), nằm lơ lửng thân hai tấm kim loại tuy nhiên song nằm hướng ngang nhiễm năng lượng điện trái dấu, giải pháp nhau một khoảng chừng 2 (cm). Lấy g = 10 (m/ s 2 ). Hiệu điện rứa đặt vào nhị tấm kim loại đó là:

A. U = 255,0 (V).


Một quả cầu nhỏ dại khối lượng 3 , 06 . 10 - 15 (kg), sở hữu điện tích 4 , 8 . 10 - 18 (C), nằm lơ lửng giữa hai tấm kim loại tuy vậy song nằm hướng ngang nhiễm điện trái dấu, cách nhau một khoảng chừng 2 (cm). Lấy g = 10 ( m / s 2 ). Hiệu điện cố gắng đặt vào nhì tấm kim loại đó là

A. U = 255,0 (V)

B. U = 127,5 (V)

C. U = 63,75 (V)

D. U = 734,4 (V)


Một trái cầu bé dại khối lượng 3,06. 10 - 15 (kg), với điện tích 4,8. 10 - 18 (C), ở lơ lửng giữa hai tấm kim loại song song nằm theo chiều ngang nhiễm điện trái dấu, biện pháp nhau một khoảng 2(cm). Mang g = 10 m / s 2 . Tính hiệu điện chũm đặt vào nhì tấm kim loại đó?


Một quả cầu bé dại khối lượng 3 , 06 . 10 - 15 k g nằm lơ lửng thân hai tấm kim loại tuy nhiên song nằm theo chiều ngang nhiễm điện trái dấu. Điện tích của quả cầu đó bằng 4 , 8 . 10 - 18 C . Nhị tấm sắt kẽm kim loại cách nhau 2 cm. Hiệu điện nạm đặt vào hai tấm chính là ( lấy g = 10 m / s 2 ) 

A. 172,5 V

B. 127,5 V

C. 145 V 

D. 165 V


Một trái cầu nhỏ dại khối lượng 3 , 06 . 10 - 15 kg nằm lơ lửng giữa hai tấm kim loại tuy nhiên song nằm ngang nhiễm năng lượng điện trái dấu. Điện tích của quả mong đó bởi 4 , 8 . 10 - 18 C. Nhì tấm kim loại cách nhau 2 cm. Hiệu điện cầm đặt vào hai tấm sẽ là ( đem g = 10 m / s 2 )

A. 172,5 V

B. 127,5 V

C. 145 V

D. 165 V


Một trái cầu nhỏ khối lượng 3 , 06 . 10 - 15 kilogam nằm lơ lửng thân hai tấm kim loại tuy vậy song nằm ngang và nhiễm năng lượng điện trái dấu. Điện tích của quả ước đó bởi q= 4 , 8 . 10 - 18 C. Nhì tấm sắt kẽm kim loại cách nhau 2 cm. Hãy tính hiệu điện cố đặt vào hai tấm đó. Lấy g = 10 m/ s 2

A. 127,5 V

B. -127,5 V

C. 12750 V

D. -12750 V


Một hạt bụi khối lượng 3 , 6 . 10 - 15 kilogam nằm lơ lửng giữa hai tấm kim loại song song nằm ngang cùng nhiễm năng lượng điện trái dấu. Điện tích của nó bởi 4 , 8 . 10 - 18  C . Nhị tấm sắt kẽm kim loại cách nhau 2 cm. Hỏi hiệu điện ráng đặt vào nhị tấm đó ? đem g = 10 m / s 2

A. U = 125 V

B. U = 150 V

C.

Xem thêm: Question: Prove That Re Tan Z = Sin X Cos X / Cos^2 X + Sinh^2 Y Mptotes X

U = 75 V

D. U = 100 V


Một quả cầu bé dại khối lượng 3,06.10-15kg, mang điện tích 4,8.10-18C nằm lơ lửng giữa hai tấm kim loại song song ở ngang, nhiễm điện trái dấu, biện pháp nhau 2cm. Mang g=10m/s2. Hiệu điện thế giữa hai tấm sắt kẽm kim loại bằng