Một sóng cơ hình sin truyền theo trục Ox cùng với chu kì T. Khoảng thời gian để sóng truyền được quãng đường bằng một bước sóng là:


*
*
*
*
*
*
*
*

Một dây bọn chiều nhiều năm (ell ), biết tốc độ truyền sóng ngang theo dây đàn bằng (v). Tần số của âm cơ bạn dạng (tần số bé dại nhất) vì dây bầy phát ra bằng:


Tại một điểm bên trên măt hóa học lỏng có một nguồn xấp xỉ với tần số (120 m Hz), tạo thành sóng bình ổn trên mặt chất lỏng. Xét (5) gợn lồi liên tiếp trên một phương truyền sóng, sinh sống về một phía so với nguồn, gợn thứ nhất cách gợn thứ năm (0,5m). Tốc đô ̣truyền sóng là:


Một nguồn âm điểm truyền sóng âm đẳng hướng về phía trong bầu không khí với tốc độ truyền âm là (v). Khoảng cách giữa (2) điểm ngay gần nhau duy nhất trên thuộc phương truyền sóng âm giao động vuông pha nhau là (d). Tần số của âm là:


Một cơn hễ đất phát bên cạnh đó hai sóng cơ trong đất: sóng ngang (N) cùng sóng dọc (D). Biết rằng gia tốc của sóng (N) là (34,5km/s) và của sóng (D) là (8km/s). Một máy địa chấn ghi được cả sóng (N) và sóng (D) cho thấy thêm rằng sóng (N) mang lại sớm hơn sóng (D) là (4) phút. Trọng điểm động đất bí quyết máy ghi là:


Ba điểm (O, m A, m B) thuộc nằm trên một nửa con đường thẳng xuất phát từ (O). Trên (O) để một nguồn điểm vạc sóng âm đẳng hướng ra phía không gian, môi trường thiên nhiên không kêt nạp âm. Mức cường độ âm trên (A) là (50 m dB), trên (B) là (30 m dB). độ mạnh âm chuẩn chỉnh (I_0 = 10^ - 12left( W/m^2 ight)) , cường độ âm tại trung điểm $M$ của đoạn $AB$ là:


Một sóng cơ truyền dọc trục Ox theo phương trình (u = 4cos left( fracpi t3 + fracpi x6 - fracpi 3 ight)cm), trong những số ấy x tính bằng m, t tính bằng s. Sóng truyền theo


Trong một nghiên cứu về giao sứt sóng nước, nhì nguồn sóng phối kết hợp được để ở A cùng B dao động theo phương trình (u_A = u_B = acos 25pi t) ( (a) ko đổi, (t) tính bởi (s) ). Trên đoạn thẳng AB, nhì điểm có thành phần nước xấp xỉ với biên độ cực lớn cách nhau một khoảng ngắn tốt nhất là (2cm). Tốc độ truyền sóng là:


Một sóng cơ hình sin truyền theo trục Ox với chu kì T. Khoảng thời gian để sóng truyền được quãng đường bởi một bước sóng là:


Trong phân tách giao bôi sóng ở phương diện nước, nhì nguồn kết hợp đặt tại nhì điểm $A$ với $B$ xê dịch cùng trộn theo phương thẳng đứng. Bên trên đoạn trực tiếp $AB$, khoảng cách giữa hai rất tiểu giao thoa tiếp tục là $0,5 cm$. Sóng truyền cùng bề mặt nước bao gồm bước sóng là:


Một sóng cơ tất cả tần số (f m = m 5Hz), truyền dọc từ sợi dây lũ hồi với vận tốc truyền sóng (v m = m 5m/s). Cách sóng là:


Cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm là (10^ - 5W/m^2). Biết độ mạnh âm chuẩn là (10^ - 12W/m^2). Mức cường độ âm tại điểm đó bằng:


Sóng giới hạn trên dây (AB) bao gồm chiều nhiều năm (32cm) với nhị đầu thay định. Tần số xấp xỉ của dây là (50Hz), tốc độ truyền sóng bên trên dây là (4m/s). Trên dây có:


Một sóng cơ học tập truyền dọc theo trục Ox có phương trình (u = Acosleft( 20pi t-pi x ight) m left( cm ight)) , với t tính bởi giây. Tần số của sóng này bằng:


Ở khía cạnh nước có hai nguồn kết hợp (A, m B) giao động theo phương trực tiếp đứng cùng với phương trình (u_A = m u_B = m 4cosleft( omega t ight) m left( mm ight)). Vận tốc truyền sóng và biên độ sóng không thay đổi khi sóng truyền đi. Bộ phận (M) ở mặt nước nằm trong vân giao thoa rất tiểu tất cả biên độ dao động là:


Ở phương diện nước, một mối cung cấp sóng đặt tại (O) dao động điều hòa theo phương trực tiếp đứng. Sóng truyền trên mặt nước với bước sóng (lambda ). (M) cùng (N) là nhị điểm ở phương diện nước thế nào cho (OM = 6lambda ,ON = 8lambda ) cùng (OM) vuông góc với (ON). Bên trên đoạn trực tiếp (MN), số điểm mà lại tại đó các thành phần nước giao động ngược trộn với giao động của nguồn (O) là:


Một sóng hình sin truyền trên một gai dây dài.Ở thời gian t, hình trạng của một đoạn dây như hình vẽ. Các vị trí cân bằng của các phần tử trên dây cùng nằm trên trục Ox. Cách sóng của sóng này bằng:

*


Ở phương diện nước tất cả hai nguồn kết hợp đặt tại hai điểm (A) và (B), xấp xỉ cùng trộn theo phương trực tiếp đứng, phân phát ra hai sóng gồm bước sóng (lambda ). Trên (AB) gồm (9) vị trí cơ mà ở kia các phần tử nước xê dịch với biên độ cực đại. (C) và (D) là hai điểm ở mặt nước sao để cho (ABCD) là hình vuông. (M) là 1 trong những điểm nằm trong cạnh (CD) và nằm trên vân cực to giao thoa bậc nhất (left( MA - MB = lambda ight)). Biết thành phần tại (M) xê dịch ngược trộn với các nguồn. Độ nhiều năm đoạn (AB) gần nhất với cái giá trị làm sao sau đây?


Tần số của âm cơ bạn dạng và họa âm do một dây bọn phát ra tương ứng bằng cùng với tần số của sóng cơ đặt lên dây đàn có sóng dừng. Trong số họa âm vị dây lũ phát ra, gồm hai họa âm ứng với tần số (2640 m Hz) với (4400 m Hz). Biết âm cơ bạn dạng của dây bọn có tần số nằm trong vòng từ (300 m Hz) cho (800 m Hz). Trong vùng tần số của âm nghe được từ (16 m Hz) cho (20 m kHz), gồm tối đa từng nào tần số của họa âm (kể cả âm cơ bản) của dây bọn này?


Ở mặt nước, tại nhị điểm (S_1) và (S_2) có hai nguồn xê dịch cùng trộn theo phương trực tiếp đứng, phát ra hai sóng phối hợp có cách sóng (lambda ). Mang lại (S_1S_2 = m 5,4lambda ). Hotline (C) là hình tròn trụ nằm ở phương diện nước có đường kính là (S_1S_2). Số vị trí trong (C) nhưng mà các bộ phận ở đó giao động với biên độ cực lớn và thuộc pha cùng với dao động của những nguồn là:


Trên khía cạnh một chất lỏng gồm hai mối cung cấp sóng kết hợp cùng pha có biên độ (1,5A) và (2A) xấp xỉ vuông góc với khía cạnh thoáng hóa học lỏng. Nếu nhận định rằng sóng truyền rằng với biên độ không đổi khác thì trên một điểm $M$ biện pháp hai mối cung cấp những khoảng tầm $d_1= 5,75λ$ và $d_2= 9,75λ$ sẽ có biên độ dao động:


Một sóng cơ truyền trong môi trường xung quanh đồng chất dọc theo trục (Ox) bao gồm phương trình xê dịch (u = 8cosleft( 2000pi t - 20pi x + fracpi 4 ight)mm), trong những số ấy (x) tính bởi (cm), (t) tính bởi (s). Vào thời khắc (t m = m 0,0125s), sóng truyền qua địa điểm (x m = m 4,5cm) với vận tốc truyền sóng (v). Giá trị của (v) bằng:


Một người đứng phương pháp nguồn âm (S) một quãng (d).

Bạn đang xem: Một sóng cơ hình sin

mối cung cấp này phạt sóng cầu. Khi người đó di chuyển gần mối cung cấp âm (50m) thì thấy mức độ mạnh âm tăng lên (3dB). khoảng cách (d) là:


Hai điểm (A) cùng (B) trên mặt nước bí quyết nhau (12cm) phát ra nhị sóng kết hợp có phương trình: (u_1 = u_2 = acos40pi tleft( cm ight)),tốc độ truyền sóng xung quanh nước là (30cm/s). Xét đoạn thẳng (CD m = m 6cm) trên mặt nước tất cả chung mặt đường trung trực với (AB). Khoảng cách lớn nhất từ (CD) mang đến (AB) làm thế nào để cho trên đoạn (CD) chỉ tất cả (5) điểm xê dịch với biên độ cực to là


Một sợi dây bằng sắt, mảnh, lâu năm (120 m cm) căng ngang, có hai đầu chũm định. Ở phía trên, gần gai dây bao gồm một nam châm từ điện được nuôi bằng nguồn năng lượng điện xoay chiều bao gồm tần số (50 m Hz). Bên trên dây mở ra sóng dừng với (2) bụng sóng. Vận tốc truyền sóng trên dây là:


Một sóng ngang truyền trên tua dây lũ hồi khôn cùng dài với tốc độ sóng (v m = m 0,2 m m/s), chu kì xê dịch (T = 10s). Khoảng cách giữa nhị điểm ngay sát nhau nhất trên dây dao động ngược trộn nhau là:


Tại một điểm trên mặt chất lỏng bao gồm một nguồn dao động với tần số (120 m Hz), tạo nên sóng bình ổn trên mặt chất lỏng. Xét (5) gợn lồi thường xuyên trên một phương truyền sóng, sinh sống về một phía so cùng với nguồn, gợn thứ nhất cách gợn lắp thêm năm (0,5 m m). Tốc độ truyền sóng là:


Tại điểm (S) trên mặt nước yên tĩnh tất cả nguồn giao động điều hoà theo phương trực tiếp đứng cùng với tần số (50Hz). Khi ấy trên mặt nước có mặt hệ sóng tròn đồng vai trung phong (S). Tại hai điểm (M, m N) nằm cách nhau (9cm) trên tuyến đường thẳng đi qua (S) luôn luôn dao cồn cùng trộn với nhau. Biết rằng, tốc độ truyền sóng chuyển đổi trong khoảng chừng từ (70cm/s) mang đến (80cm/s). Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là:


Tại nhị điểm (A) cùng (B) sinh hoạt mặt hóa học lỏng bao gồm (2) nguồn phối hợp dao động ổn định theo phương thẳng đứng và cùng pha.

Xem thêm: Lời Chúc Tết Thầy Cô 2021 Độc Đáo Ý Nghĩa Giàu Cảm Xúc Nhất, Lời Chúc Tết 2022 Thầy Cô Giáo Ý Nghĩa Nhất

(Ax) là nửa con đường thẳng nằm ở mặt hóa học lỏng cùng vuông góc cùng với (AB). trên (Ax) bao gồm điểm nhưng các phần tử ở đó giao động với biên độ rất đại, trong số ấy (M) là điểm xa (A) nhất, (N) là điểm tiếp nối với (M), (P) là điểm tiếp đến với (N) và (Q) là điểm gần (A) nhất. Biết (MN m = m 22,25 m cm) và (NP m = m 8,75 m cm). Độ dài đoạn (QA) gần nhất với giá trị như thế nào sau đây?


Ở khía cạnh nước, một nguồn sóng để ở O xê dịch điều hòa theo phương trực tiếp đứng. Sóng truyền xung quanh nước với cách sóng (lambda ). M và N là nhị điểm ở mặt nước làm sao cho (OM m = m 6lambda ), (ON m = m 8lambda ) với OM vuông góc với ON. Bên trên đoạn trực tiếp MN, số điểm cơ mà tại kia các thành phần nước giao động ngược trộn với giao động của nguồn O là:


Ở mặt nước, một mối cung cấp sóng đặt ở điểm O dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Sóng truyền cùng bề mặt nước có bước sóng (5 cm). M với N là hai điểm trên mặt nước mà thành phần nước sinh hoạt đó xê dịch cùng pha với nguồn. Trên các đoạn OM, ON và MN gồm số điểm mà bộ phận nước sinh sống đó xấp xỉ ngược trộn với nguồn thứu tự là (5), (3) và (3). Độ dài đoạn MN có mức giá trị ngay sát nhất với giá trị như thế nào sau đây?


Ở khía cạnh thoáng của một chất lỏng tất cả hai mối cung cấp sóng A, B xê dịch theo phương thẳng đứng cùng với phương trình lần lượt là (u_A = a.cos omega t) cùng (u_B = 2a.cos omega t). Cách sóng bên trên mặt hóa học lỏng là λ. Coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Điểm M ở mặt hóa học lỏng không nằm trê tuyến phố AB, cách những nguồn A, B các đoạn thứu tự là 18,25λ và 9,75λ. Biên độ xấp xỉ của điểm M là:


Trên bề mặt chất lỏng tất cả hai nguồn kết hợp AB biện pháp nhau 100cm dao động cùng pha. Biết sóng vì mỗi mối cung cấp phát ra tất cả tần số f = 10 Hz, tốc độ truyền sóng 3 m/s. Call M là một điểm nằm trên tuyến đường vuông góc cùng với AB trên A, xấp xỉ với biên độ rất đại. Đoạn AM có mức giá trị nhỏ tuổi nhất là :

 


Ở mặt nước, tại hai điểm A cùng B tất cả hai nguồn kết hợp dao động cùng pha theo phương trực tiếp đứng. ABCD là hình vuông nằm ngang. Biết trên CD có 3 vị trí nhưng mà ở đó các thành phần dao rượu cồn với biên độ cực đại. Trên AB có tối đa từng nào vị trí mà phần tử ở đó dao động với biên độ rất đại?


Một nguồn phát sóng cơ xung quanh nước đặt tại O, sóng bao gồm biên độ A, chu kì T, cách sóng λ. Nhì điểm M, N cùng nằm trên một phía truyền sóng cách nhau (d = fraclambda 3), N gần nguồn hơn. Coi biên độ không thay đổi khi truyền đi. Tại thời điểm t1 = 0, M cùng N bao gồm li độ uM = + 3 centimet và uN = - 3 cm. Ở thời điểm t2 ngay tức thì sau đó, N gồm li độ uN = + A. Thời gian t2 là:


Tần số của âm cơ bản và hoạ âm bởi một dây đàn phát ra tương ứng bằng với tần số của sóng cơ để trên dây đàn có sóng dừng. Trong các hoạ âm bởi vì dây đàn phát ra, có nhị hoạ âm ứng với tần số 2640 Hz và 4400 Hz. Biết âm cơ bản của dây đàn có tần số nằm vào khoảng từ 300Hz đến 800Hz. Trong vùng tần số của âm nghe được từ 16Hz đến 20kHz, có tối đa bao nhiêu tần số của hoạ âm (kể cả âm cơ bản) của dây đàn này:


hai sóng thuộc pha, thuộc phương truyền sóng, cùng chu kì có biên độ theo thứ tự là 0,3m với 1,5 m. Sóng thứ cha lệch pha, cùng chu kì với nhì sóng kia, có biên độ là 0,8m. Biên độ của sóng tổng phù hợp là từng nào khi tía sóng này thẳng hàng?