Công thức tính diện tích s xung quanh, diện tích s toàn phần và thể tích hình vỏ hộp chữ nhật là những kiến thức đã được học từ thời trung học. Đây là phần đông kiến thức quan trọng áp dụng được trong thực tế đời sống như tính diện tích s chiếc hộp, mẫu thùng xốp để đựng đồ,… bài viết này sẽ ra mắt đầy đủ cho chính mình các công thức tính diện tích, thể tích hình hộp chữ nhật.

Bạn đang xem: Muốn tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật


1. Hình hộp chữ nhật là gì?

Hình vỏ hộp chữ nhật là hình không gian có 6 mặt gần như là các hình chữ nhật. Hình hộp chữ nhật gồm 6 mặt, 8 đỉnh, 12 cạnh. Hai mặt đối diện nhau được xem là hai mặt đáy của hình vỏ hộp chữ nhật, những mặt còn lại gọi là khía cạnh bên.


*

2. Cách làm tính diện tích s hình hộp chữ nhật

– bí quyết tính diện tích s xung quanh

Diện tích xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật bởi tổng diện tích 4 mặt mặt của hình (trừ 2 khía cạnh đáy).

Công thức: diện tích s xung quanh hình hộp chữ nhật được bởi tích của chu vi mặt đáy và chiều cao.

Sxq = 2h.(a +b).

Trong đó:

Sxq: diện tích xung xung quanh hình hộp chữ nhật.

+ h: độ cao hình vỏ hộp chữ nhật.

a: Chiều dài hình vỏ hộp chữ nhật.


b: Chiều rộng lớn hình hộp chữ nhật.

*

Ví dụ: Tính diện tích xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật, biết chiều dài đôi mươi m, chiều rộng lớn 7 m, độ cao 10 m.

Giải:

Diện tích bao quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là:

Sxq = 2h.(a+b) = 2 x 10 x (20+7) = 540 m2.

*

– phương pháp tính diện tích s toàn phần

Công thức: diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật bởi tổng diện tích xung xung quanh hình hộp chữ nhật cùng 2 mặt còn lại.

Stp = Sxq + 2.a.b = 2h.(a + b) + 2.a.b

Trong đó:

Stp: diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật.

Sxq: diện tích s xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật.

h: chiều cao hình hộp chữ nhật.

+ a: Chiều lâu năm hình hộp chữ nhật.

b: Chiều rộng lớn hình hộp chữ nhật.

*

Ví dụ: một chiếc thùng hình chữ nhật có độ cao là 3 cm, chiều dài là 5,4 cm, chiều rộng lớn là 2 cm. Tính diện tích s toàn phần của cái thùng đó?

Giải:

Diện tích toàn phần của thùng hình chữ nhật là:

Stp = Sxq + 2.a.b = 2h.(a + b) + 2ab = 2 x 3 x (5,4 +2) + 2 + 5,4 x 2 = 66 cm2.

*

3. Cách làm tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật là lượng không khí mà hình chiếm.

Công thức: Thể tích hình hộp chữ nhật: được xem bằng tích của diện tích đáy cùng chiều cao.

V = a x b x c

Trong đó:

+ V: Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật.

a: Chiều lâu năm hình hộp chữ nhật.

b: Chiều rộng lớn hình hộp chữ nhật.

c: chiều cao hình hộp chữ nhật.

*

Ví dụ: Tính thể tích hình hộp chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 9 cm, chiều rộng 5 cm và chiều cao 6 cm.

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật là:

V = a x b x c = 9 x 5 x 6 = 270 cm3


*

Để hiểu rõ hơn về thể tích hình vỏ hộp chữ nhật, mời bạn xem thêm bài viết Công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật tất cả ví dụ đầy đủ, đưa ra tiết.

4. Phương pháp tính đường chéo cánh hình hộp chữ nhật

Đường chéo cánh của hình vỏ hộp chữ nhật có độ dài bởi nhau.

*

Trong đó:

D: đường chéo cánh hình hộp chữ nhật.

a: Chiều lâu năm hình hộp chữ nhật.

b: Chiều rộng hình vỏ hộp chữ nhật.

h: độ cao hình vỏ hộp chữ nhật.

Ví dụ: Tính đường chéo cánh hình vỏ hộp chữ nhật bao gồm chiều dài 10cm, chiều rộng lớn 6cm và độ cao 15cm.

Xem thêm: Ngoài Thềm Rơi Chiếc Lá Đa Tiếng Rơi Rất Mỏng Như Là Rơi Nghiêng

*


Hy vọng rằng với những bí quyết tính diện tích s xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.

Từ khóa search kiếm:

diện tích bao bọc hình vỏ hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích xung xung quanh hình hộp chữ nhậttính diện tích s xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhậttính diện tích s toàn phần hình vỏ hộp chữ nhậtdiện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhậtcách tính diện tích s toàn phần hình vỏ hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhậtmuốn tính diện tích s xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhậttính diện tích hình hộp chữ nhậttính diện tích s toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhậtcách tính diện tích s xung quanhcông thức tính diện tích s xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhậtcách tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích hình hôp chữ nhậtcách tính diện tích s xung xung quanh hình hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích hình vỏ hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích toàn phầncông thức tính diện tích s toàn phần hình vỏ hộp chữ nhậttính diện tích s xung quanhcông thức diện tích xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhậtdiện tích toàn phần hình chữ nhậttính diện tích s toàn phầndiện tích bao bọc của hình hộp chữ nhậtdiện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhậts toàn phần hình hộp chữ nhậtcách tính diện tích toàn phầnmuốn tính diện tích s toàn phần hình vỏ hộp chữ nhậttính diện tích s xung quanh của hình hộp chữ nhậtdiện tích bao bọc hình hộpcông thức diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích xung quanh và ăn mặc tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích toàn phần hình chữ nhậtdiện tích xung quanh diện tích s toàn phầndiện tích bao phủ của hình chữ nhậtcách tính diện tích hình hộp chữ nhậtcách tính diện tích xung xung quanh của hình hộp chữ nhậtdiện tích toàn phần hình hộpmuốn tính diện tích hình vỏ hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích xung quanh hình chữ nhậtdiện tích xung quanh là gìmuốn tính diện tích s xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhậttính diện tích xung xung quanh hình chữ nhậtdiện tích toàn phần của hình chữ nhậtdien tich toan phan hinh hop chu nhatcông thức tính diện tích xung quanh hình hộphình vỏ hộp chữ nhậtcông thức tính dt bao bọc hình vỏ hộp chữ nhậtcách tính s toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích s xung quanhdiện tích xung quanh diện tích s toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật