tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

ngâm một lá Zn vào hỗn hợp CuSO4 sau một thời gian lấy lá Zn ra thấy trọng lượng dung dịch tăng 0,2 g . Vậy trọng lượng Zn phản nghịch ứng là bao nhiêu?


*

Gọi x là số mol của Zn ta có

(Zn+CuSO_4 ightarrow ZnSO_4+Cu)

65x 64x

(65x-64x=0.2)

(x=0.2left(mol ight))

(m_Zn=n imes M=0.2 imes65=13left(g ight))

Vậy cân nặng Zn làm phản ứng là 13(g)


*

Nhúng thanh Zn vào hỗn hợp C u S O 4 . Sau 1 thời gian, khối lượng dung dịch tăng 0,2 gam so với trọng lượng dung dịch ban đầu. Khối lượng Zn đã phản ứng là

A. 6,5 gam

B. 9,75 gam

C. 13 gam

D. 7,8 gam


Ngâm một lá Zn trong 100ml dung dịch AgNO3 0,1M, tiếp đến lấy thanh Zn ra rồi cho thêm tiếp dung dịch HCl vào hỗn hợp vừa nhận được thì ko thấy hiện tượng gì. Hỏi trọng lượng lá Zn tăng tốt giảm từng nào gam so với ban đầu:

A.

Bạn đang xem: Ngâm lá kèm trong dung dịch chứa 0 1 mol cuso4 phản ứng xong thấy khối lượng lá kẽm

Tăng 0,755g.

B. sút 0,567g.

C. Tăng 2,16g.

D. Tăng 1,08g.


Đáp án A

Vì khi đến HCl vào hỗn hợp vừa thu được không thấy hiện tượng kỳ lạ gì phải trong dung dịch không hề Ag+

*

Do kia Ag+ vẫn phản ứng hết với Zn.

*


Ngâm một lá fe trong hỗn hợp CuSO4. Sau một thời hạn phản ứng mang lá sắt ra cọ nhẹ làm khô, đem cân thấy trọng lượng tăng thêm 1,6 gam. Trọng lượng Cu bám trên lá sắt là từng nào gam?

A. 12,8 gam

B. 8,2 gam

C. 6,4 gam

D. 9,6 gam


Cho một lá kẽm có cân nặng 50g trong hỗn hợp CuSO4 sau một thời gian lấy lá sắt ra khỏi dung dịch rửa nhẹ, làm khô thấy cân nặng lá kẽm là 49,82g. Tính khối lượng Zn bị hòa tan.


Gọi số mol Zn bị tổ hợp là a (mol)

PTHH: Zn + FeSO4--> ZnSO4+ Fe

______a---------------------------->a

=> 50 - 65a + 56a = 49,82

=> a = 0,02 (Mol)

=> mZn= 0,02.65 = 1,3(g)


Ngâm một lá fe trong hỗn hợp CuSO4. Sau một thời hạn phản ứng rước lá fe ra rửa nhẹ và làm cho khô, đem cân nặng thấy cân nặng tăng thêm 1,6 gam. Khối lượng Cu còn trên lá fe là:

A. 12,8 gam.

B. 8,2 gam.

C. 6,4 gam.

D. 9,6 gam.


Chọn A.

Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu

x mol x mol

⇒ mlá thép tăng = mCu - mFe

⇔ 1,6 = 64x - 56x ⇒ x = 0,2 mol.

⇒ mCu = 0,2.64 = 12,8 gam.


Ngâm một lá fe có trọng lượng 100 gam trong 200 ml dung dịch CuSO4 0,5M một thời hạn lấy lá sắt rửa sạch, sấy khô cân lại thấy nặng 100,4 gam, mang sử toàn thể kim nhiều loại sinh ra đều bám vào sắt. Cân nặng FeSO4 có trong hỗn hợp sau làm phản ứng là:

A. 3,2 gam .

B. 6,4 gam.

C. 7,6 gam

D. 14,2 gam.


Đáp án C

nCuSO4 = 0,2. 0,5 = 0,1 (mol) ; call nFe làm phản ứng = x (mol)

PTHH: sắt + CuSO4 → FeSO4 + Cu ↓

Theo PTHH 56x 64x

Khối lượng kim loại tăng ∆ = (64x -56x)= 8x (g)

Theo đề bài ∆m tăng = ( 100,4 -100) = 0,4 (g)

=> 8x = 0,4

=> x = 0,05 (mol)

=> mFeSO4 = 0,05. 152 = 7,6 (g)


Ngâm một lá sắt có khối lượng 100 gam vào 200 ml hỗn hợp CuSO40,5M một thời hạn lấy lá fe ra cọ sạch, sấy khô cân lại thấy nặng 100,4 gam. Mang sử cục bộ kim các loại sinh ra đều bám vào thanh sắt. Trọng lượng FeSO4có trong hỗn hợp sau bội phản ứng là

A. 3,2 gam

B. 6,4 gam

C. 7,6 gam

D. 14,2 gam


Đáp án C

Ta cớ pứ: fe + Cu2+→ Fe2++ Cu.

Đặt nFepứ= a ⇒ nCu = a.

Xem thêm: Câu 4: Giải Thích Sự Biến Đổi Vận Tốc Máu Trong Hệ Mạch ? Giải Thích Sự Biến Đổi Vận Tốc Máu Trong Hệ Mạch

⇒ mCu– mFe pứ= 0,4Û8a = 0,8Ûa = 0,05.

⇒ mFeSO4 = 0,05×152 = 7,6 gam


Ngâm một lá sắt có cân nặng 100 gam trong 200 ml dung dịch CuSO4 0,5M một thời gian lấy lá fe ra cọ sạch, sấy khô cân lại thấy nặng trĩu 100,4 gam. đưa sử toàn cục kim các loại sinh ra đều phụ thuộc vào thanh sắt. Cân nặng FeSO4 bao gồm trong dung dịch sau bội phản ứng là

*

*

*

*


Ngâm một lá đồng vào 500 g dd AgNO3 17%, sau một thời hạn lấy lá đồng ra rửa nhẹ có tác dụng khô, cân nặng lại thấy trọng lượng lá đồng tăng thêm 30,4 g . Tính C% của các dung dịch sau phản ứng ?