Định chế độ vạn vật thu hút là gì? công thức lực hấp dẫn

Định luật vạn vật hấp dẫn của Newton là định luật vì Isaac Newton nhà vật lý vĩ đại mà quả đât từng sản sinh khám phá ra. Định luật này khẳng định rằng mọi vật trong vũ trụ đều hút nhau với một lực được gọi là lực hấp dẫn. Và theo đó, lực hấp dẫn giữa hai chất điểm bất kì tỉ lệ thuận với tích hai khối lượng của chúng và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng. Để làm rõ hơn về định luật, thuộc với trung học phổ thông Sóc Trăng books phát âm trong bài viết này.

Bạn đang xem: Người nêu ra định luật vạn vật hấp dẫn là


Bài viết sát đây

*
*
*
*

Đáp án: A. G = GM / (R+h)^2

Câu 4: Một viên đá nằm thắt chặt và cố định trên mặt đất, giá trị lực hấp dẫn của Trái Đất ảnh hưởng tác động vào hòn đá thế nào? Chọn giải đáp trả lời đúng mực nhất cho thắc mắc bên trên.

A. Lớn hơn trọng lượng của hòn đá.

B. Nhỏ rộng trọng lượng của hòn đá.

C. Bằng trọng lượng của hòn đá

D. Bằng 0.

Đáp án: C. Bằng trọng lượng của hòn đá

Câu 5: mang lại hai quả cầu gồm khối lượng trăng tròn kg, bán kính 10 cm, khoảng cách giữa hai tâm là 50 cm. Biết rằng số hấp dẫn là G. Độ lớn lực tương tác hấp dẫn giữa chúng bao nhiêu? Biết rằng đấy là hai quả ước đồng chất.

A. 1,0672.10-8 N.

B. 1,0672.10-6 N.

C. 1,0672.10-7 N.

D. 1,0672.10-5 N.

Đáp án: C. 1,0672.10-7 N.

Câu 6: nhì khối cầu giống nhau được đặt cách nhau một khoảng r, lực hấp dẫn giữa chúng là F. Khi chúng ta thay một trong hai khối cầu bên trên bằng một khối cầu đồng chất khác nhưng mà có bán kính lớn gấp hai, giữ nguyên khoảng cách giữa hai vai trung phong (hai khối cầu ko tiếp xúc) thì lực hấp dẫn giữa chùng lúc này là bao nhiêu? lựa chọn đáp án chính xác trong những câu vấn đáp dưới đây:

A. 2F.

B. 16F.

C. 8F.

D. 4F.

Đáp án: C. 8F.

Câu 7: khoảng cách giữa Mặt Trăng và trung ương Trái Đất là 38.107 m; khối lượng Mặt Trăng và Trái Đất tương ứng là 7,37.1022 kilogam và 6.1024 kg; hằng số hấp dẫn G = 1,0672.10-8 N. Tính độ lớn lực hấp dẫn giữa Trái Đất và Mặt Trăng. Chọn đáp án đúng đắn trong những câu vấn đáp sau:

A. 0,204.1021 N.

B. 2,04.1021 N.

C. 22.1025 N.

D. 2.1027 N.

Đáp án: A. 0,204.1021 N.

Câu 8: Ở mặt đất một vật có trọng lượng 10 N. Nếu chuyển vật này ở độ cao cách Trái Đât một khoảng R (R là bán kính Trái Đất) thì trọng lượng của vât bằng bao nhiêu? lựa chọn đáp án đúng chuẩn nhất. Hoàn toàn có thể làm tròn số.

A. 1 N.

B. 2,5 N.

C. 5 N.

D. 10 N.

Đáp án: B. 2,5 N.

Câu 9: Biết gia tốc rơi tự vị ơtại đỉnh và chân núi là 9,809 m/s2 và 9,810 m/s2. Coi Trái Đất là đồng chất và chân núi cách trung tâm Trái Đất 6370 km. Học viên hãy tìm ra độ dài của ngọn núi gồm làm tròn số.

A. 324,7 m.

B. 640 m.

C. 649,4 m.

D. 325 m.

Xem thêm: Bảo Vệ Môi Trường Và Tài Nguyên Thiên Nhiên Gdcd 7, Giải Sách Bài Tập Giáo Dục Công Dân 7

Đáp án: A. 324,7 m.

Câu 10: Biết khoảng cách trung bình giữa trung ương Trái Đất và chổ chính giữa Mặt Trăng gấp 60 lần bán kính Trái Đất; khối lượng Mặt Trăng thpt Sóc Trăng