* hướng dẫn giải

Người thực hiện cuộc cải cách hành chính lớn vào trong năm 60 của cố gắng kỉ XV là Lê Thánh Tông

Câu hỏi trên ở trong đề trắc nghiệm tiếp sau đây !

Trắc nghiệm lịch sử vẻ vang 10 bài xích 17: quy trình hình thành cùng phát triển ở trong nhà nước phong kiến


*