Nguyên hàm của f(x) là một hàm F(x) có đạo hàm bằng f(x), nghĩa là, F′(x) = f(x).

Bạn đang xem: Nguyên hàm 3 x

Kí hiệu: ∫f(x)dx Vậy ta viết: ∫f(x)dx = F(x) + C ⇔ F ‘(x) = f(x)

1. TÍNH CHẤT

∫f′(x)dx=f(x)+C∫dx=∫f(x)dx±∫g(x)dx∫kf(x)dx=k∫f(x)dx với k ≠ 0

2. ĐỊNH LÝ 1: Giả sử F(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x) trên khoảng I. Khi đó:

Với mỗi hằng số C, hàm số G(x) = F(x) + C cũng là một nguyên hàm của f(x).Ngược lại, nếu G(x) là một nguyên hàm bất kì của f(x) thì tồn tại hằng số C sao cho G(x) = F(x) + C với mọi x thuộc I.

3. ĐỊNH LÝ 2: Mọi hàm số f(x) liên tục trên đoạn đều có nguyên hàm trên đoạn đó.

*
Công thức tính nguyên hàm

Bài tập cơ bản cho công thức 1 đến 10


Bài 1: Tính nguyên hàm các hàm số sau:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Author: Huỳnh MinhGiáo Viên Vật LýDạy kèm ToánDạy kèm Vật LýYêu thích ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học
Related Articles

Điều hướng bài viết


← Công Thức nguyên hàm
Giải đề học kỳ 2 toán 9 của trường Tư Nghĩa 2018-2019 →

You must log in to post a comment.

Xem thêm: Cách Cày View Youtube Thế Nào Cho Hiệu Quả? Cách Cày View Youtube Bằng Điện Thoại Đúng Cách


Search for:

VẬT LÝ


Vật Lý 12 ( TRANG CHÍNH)Vật lý 10

ĐỀ THI VẬT LÝ


Bài viết mới


ĐỀ THI MÔN TOÁN


Các trang chính

Môn Vật LýPTO Phổ Thông OnlineVật lý 10Vật Lý 12 ( TRANG CHÍNH)Trang chủ

Liên kết Facebook Tre Xanh


TrungtamTrexanh

Facebook Phổ Thông Online


nofxfans.com

Thời khoá biểu dự kiến


Lịch biểu


You must be logged in to post a comment.