Để giải giỏi những bài tập nguyên hàm thì học sinh nhớ các công thức nguyên hàm cơ phiên bản là không đủ. Để tăng vận tốc giải nhanh bài tập, tốt nhất là những bài trắc nghiệm thì Nztech đã biên soạn bài viết này với ước ao muốn học sinh có những bí quyết giải nhanh cho các bài phức tạp. Đó là công thức nguyên hàm của căn thức. Bọn chúng ta bước đầu theo dõi

Nguyên hàm của căn thức

Sau lúc tìm tòi, bằng kinh nghiệm tay nghề mình sẽ tổng hòa hợp được 8 công thức quan trọng của nguyên hàm tương quan tới căn thức. Đó là

*

Ví dụ:

Câu 1.

Bạn đang xem: Nguyên hàm của 1 căn u

Tính: $P = int fracsqrt x^2 + 1 xdx $

A.$P = xsqrt x^2 + 1 – x + C$

B.$P = sqrt x^2 + 1 + ln left( x + sqrt x^2 + 1 ight) + C$

C.$P = sqrt x^2 + 1 + ln left| frac1 – sqrt x^2 + 1 x ight| + C$

D. Đáp án khác.

Câu 2. Một nguyên hàm của hàm số: $y = fracx^3sqrt 2 – x^2 $ là:

A.$F(x) = xsqrt 2 – x^2 $

B.$ – frac13left( x^2 + 4 ight)sqrt 2 – x^2 $

C.$ – frac13x^2sqrt 2 – x^2 $

D.$ – frac13left( x^2 – 4 ight)sqrt 2 – x^2 $

Câu 3. Hàm số như thế nào dưới đấy là một nguyên hàm của hàm số: $y = frac1sqrt 4 + x^2 $

A.$F(x) = ln left| x – sqrt 4 + x^2 ight|$

B.$F(x) = ln left| x + sqrt 4 + x^2 ight|$

C.$F(x) = 2sqrt 4 + x^2 $

D.$F(x) = x + 2sqrt 4 + x^2 $

Câu 4. Một nguyên hàm của hàm số: $f(x) = xsin sqrt 1 + x^2 $ là:

A.$F(x) = – sqrt 1 + x^2 cos sqrt 1 + x^2 + sin sqrt 1 + x^2 $

B.$F(x) = – sqrt 1 + x^2 cos sqrt 1 + x^2 – sin sqrt 1 + x^2 $

C.$F(x) = sqrt 1 + x^2 cos sqrt 1 + x^2 + sin sqrt 1 + x^2 $

D.$F(x) = sqrt 1 + x^2 cos sqrt 1 + x^2 – sin sqrt 1 + x^2 $

Câu 5.

Xem thêm: Số Các Số Có 5 Chữ Số Khác Nhau Chia Hết Cho 2 Và 5 Chữ Số Chia Hết Cho 2

Một nguyên hàm của hàm số: $f(x) = xsqrt 1 + x^2 $ là:

A.$F(x) = frac12left( sqrt 1 + x^2 ight)^2$

B.$F(x) = frac13left( sqrt 1 + x^2 ight)^3$

C.$F(x) = fracx^22left( sqrt 1 + x^2 ight)^2$

D.$F(x) = frac13left( sqrt 1 + x^2 ight)^2$

Bên cạnh phần lớn nguyên hàm căn thức, chúng ta cũng có thể xem nguyên lượng chất giác đang được share ở bài bác trước.