1 phương pháp nguyên hàm cơ bản thường gặp gỡ nhất2 Định nghĩa, bí quyết Nguyên hàm3 Một số phương pháp tìm nguyên hàm3.1 cách thức đổi biến3.3 chỉ dẫn Giải bài Tập Toán Đại 12: Chương Nguyên Hàm chọn Lọc3.6 kỹ năng và kiến thức bổ sung:3.9 Giải bài tập toán đại 12 nâng cao

Công thức nguyên hàm cơ phiên bản thường chạm mặt nhất

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Đăng bởi: trung học phổ thông Sóc Trăng