Thì vượt khứ xong (Past Perfect) – phương pháp dùng, cách làm và bài bác tập

*

Thì thừa khứ hoàn thành là trong số những thì quan trọng đặc biệt trong kết cấu ngữ pháp giờ đồng hồ anh. Bởi vì chúng được sử dụng không hề ít trong công việc và cuộc sống thường ngày trong môi trường ngoại ngữ.

Định nghĩa thì thừa khứ trả thành

*

Thì vượt khứ hoàn thànhdùng để miêu tả một hành động xảy ra trước một hành động khác cùng cả hai hành động này những đã xảy ra trong quá khứ. Hành vi nào xảy ra trước thì dùng thì vượt khứ hoàn thành. Hành động xảy ra sau thì sử dụng thì thừa khứ đơn.

Bạn đang xem: Nhận biết quá khứ đơn

Cách dùng thì vượt khứ trả thành

*
Cách dùngVí dụ
Khi hai hành động cùng xẩy ra trong vượt khứ, ta sử dụng thì vượt khứ ngừng cho hành vi xảy ra trước với quá khứ 1-1 cho hành vi xảy ra sau.I met them after they had divorced.(Tôi chạm chán họ sau khoản thời gian họ ly dị.)Lan said she had been chosen as a beauty queen two years before.(Lan nói rằng trước kia hai năm, cô ta từng được lựa chọn làm hoa hậu.)An idea occurred to lớn him that she herself had helped him very much in the everyday life.(Hắn bỗng dưng nghĩ ra rằng chủ yếu cô ta đã giúp hắn không ít trong cuộc sống thường ngày hằng ngày.)
Thì quá khứ hoàn thành mô tả hành rượu cồn đã xẩy ra và sẽ hoàn vớ trước một thời điểm trong thừa khứ, hoặc trước một hành vi khác cũng đã hoàn thành trong thừa khứ.We had had lunch when she arrived. (Khi cô ấy đến cửa hàng chúng tôi đã ăn trưa xong.)
Khithì quá khứ hoàn thànhthường được dùng kết hợp với thì vượt khứ đơn, ta hay được sử dụng kèm với những giới từ cùng liên tự như: by (có nghĩa như before), before, after, when, till, until, as soon as, no sooner…thanNo sooner had he returned from a long journey than he was ordered to lớn pack his bags.(Anh ta mới ra đi về thì lại được lệnh cuốn gói ra đi.)When I arrived John had gone away.(Khi tôi mang đến thì John đã từng đi rồi.)Yesterday, I went out after I had finished my homework.(Hôm qua, tôi đi dạo sau khi tôi vẫn làm xong bài tập.)
Hành động xẩy ra như là điều kiện tiên quyết cho hành vi khácI had prepared for the exams & was ready to bởi vì well.Tom had lost twenty pounds & could begin anew.
Trong câu đk loại 3 để diễn đạt điều kiện không tồn tại thựcIf I had known that, I would have acted differently.She would have come to the các buổi tiệc nhỏ if she had been invited.
Hành hễ xảy ra trong một khoảng thời gian trong quá khứ, trước 1 mốc thời hạn khácI had lived abroad for twenty years when I received the transfer.Jane had studied in England before she did her master’s at Harvard.

Công thức thì vượt khứ trả thành

*
Câu khẳng địnhCâu che địnhCâu nghi vấn
S + had + VpIIVí dụ:– Hehad goneout when I came into the house. (Anh ấy đang đi ra ngoài khi tôi vào nhà.)– Theyhad finishedtheir work right before the deadline last week .(Họ đang hoàn thành công việc của bọn họ ngay trước hạn chót vào tuần trước.)S + hadn’t + VpIICHÚ Ý:– hadn’t = had notVí dụ:– Shehadn’t comehome when I got there. (Cô ấy vẫn chưa về đơn vị khi tôi về.)– Theyhadn’t finishedtheir lunch when I saw them. (Họ vẫn không ăn xong bữa trưa khi trông thấy họ).Had + S + VpII ?Trả lời: Yes, S + had.No, S + hadn’t.Ví dụ:–Hadthe filmendedwhen you arrived at the cinema? (Bộ phim đã xong khi bạn tới rạp chiếu phim phim cần không?)Yes, it had./ No, it hadn’t

Dấu hiệu phân biệt thì vượt khứ trả thành

*

Trong câu có các từ:

– when: Khi

Ví dụ:Whenthey arrived at the airport, her flighthad takenoff. (Khi chúng ta tới sân bay, chuyến cất cánh của cô ấy đã chứa cánh.)

– before: trước khi (Trước “before” áp dụng thì vượt khứ kết thúc và sau “before” áp dụng thì vượt khứ đơn.)

Ví dụ: Shehad doneher homeworkbeforeher motheraskedher to vì chưng so. (Cô ấy vẫn làm bài tập về nhà trước lúc mẹ cô ấy yêu mong cô ấy làm như vậy.)

– After: sau khoản thời gian (Trước “after” áp dụng thì thừa khứ 1-1 và sau “after” áp dụng thì thừa khứ hoàn thành.)

Ví dụ: Theywenthome after theyhad eatena big roasted chicken. (Họ về nhà sau khi đã ăn một nhỏ gà con quay lớn.)

– by the time (vào thời điểm)

Ví dụ: Hehad cleanedthe house by the time her mother came back. (Cậu ấy đã lau dứt nhà vào thời khắc mẹ cậu ấy trở về.)

Bài tập

*

Bài 1: đến dạng đúng của đụng từ trong ngoặc.

1. They (come) …………….. Back trang chủ after they (finish) ………………… their work.

2. She said that she ( meet) ……………………. Mr. Bean before.

3. Before he (go) ………………………….. To bed, he (read) ………………………… a novel.

4. He told me he (not/wear) ………………………… such kind of clothes before.

5. When I came to lớn the stadium, the match (start) ………………………………….

6. Before she (listen) ………………….. To lớn music, she (do)……………………. Homework.

7. Last night, Peter (go) ………………….. To the supermarket before he (go) ………………… home.

Bài 2: Viết lại câu thế nào cho nghĩa ko đổi áp dụng từ lưu ý cho sẵn.

1. David had gone home before we arrived. – After …………………………………………………………………………………….

2. We had lunch then we took a look around the shops. – Before ……………………………………………………………………………………

3. The light had gone out before we got out of the office. – When…………………………………………………………………………………….

4. After she had explained everything clearly, we started our work. – By the time …………………………………………………………………………….

5. My father had watered all the plants in the garden by the time my mother came home. – Before ………………………………………………………………………………….

ĐÁP ÁN

Bài 1:

1.came – had finished

2. Had met

3. Went – had read

4.hadn’t worn

5.had started

6.listened – had done

7.had gone – went

Bài 2:

1.After David had gone home, we arrived. (Sau khi David về nhà, công ty chúng tôi tới.)

2.Before we took a look around the shops, we had had lunch. (Trước khi shop chúng tôi đi xem xung quanh các cửa hàng, chúng tôi đã ăn trưa rồi.)

3.When we got out of the office, the light had gone out.(Lúc chúng tôi rời khỏi công sở thì đèn đã bị tắt trước đó rồi.)

4.By the time we started our work, she had explained everything clearly. (Vào thời khắc chúng tôi ban đầu công việc, cô ấy đã phân tích và lý giải mọi thứ ví dụ rồi.)

5.Before my mother came home, my father had watered all the plants in the garden. (Trước khi bà bầu tôi về nhà, bố tôi vẫn tưới tất cả các cây trong vườn cửa rồi.)

Lưu ý

Các hễ từtrong thì thừa khứhoàn thành cần phải chia về thì quá khứ hoặc theobảng cồn từ bất quy tắc

Động trường đoản cú theo nguyên tắc ta thêm “ed” vào sau hễ từ.

Ví dụ: wach – watched stop – stopped* Những chú ý khi thêm “ed” vào sau động từ:– thường thì ta thêm “ed” vào sau động từ.– Ví du: watch – watched turn – turned want – wanted* chăm chú khi thêm đuôi “-ed” vào sau hễ từ.+ Động tự tận cùng là “e” -> ta chỉ việc cộng thêm “d”.Ví dụ: type – typed smile – smiled agree – agreed+ Động từ bao gồm MỘT âm tiết, tận thuộc là MỘT phụ âm, trước phụ âm là MỘT nguyên âm -> ta nhân song phụ âm cuối rồi thêm “-ed”.Ví dụ: stop – stopped siêu thị – shopped tap – tappedNGOẠI LỆ: commit – committed travel – travelled prefer – preferred+ Động tự tận thuộc là “y”:– trường hợp trước “y” là MỘT nguyên âm (a,e,i,o,u) ta cộng thêm “ed”.Ví dụ: play – played stay – stayed– nếu trước “y” là phụ âm (còn lại ) ta thay đổi “y” thành “i + ed”.Ví dụ: study – studied cry – cried

Động từ bất quy tắc

Một số hễ từ bất quy tắc ta ko thêm đuôi “ed” vào sau đụng từ (ta có thể học ở trong trong bảng rượu cồn từ bất nguyên tắc cột 3.Ví dụ: go – gone see – seen buy – bought.

Các hễ từ bất nguyên tắc thông dụng
Dạng nguyên mẫuDạng quá khứDạng thừa khứ trả thành
awake = tiến công thứcawokeawoken
be (xem bài bác độngừ to lớn BE)was, werebeen
beat =đánh, thắngbeatbeaten
become = trở thànhbecamebecome
begin = bắt đầubeganbegun
bend = bẻ congbentbent
bet = cá, tấn công cuộcbetbet
bid =đấu giábidbid
bite = cắnbitbitten
blow = thổiblewblown
break = làm cho vỡbrokebroken
bring =đem lạibroughtbrought
broadcast = truyền hình, truyền thanhbroadcastbroadcast
build = xây dựngbuiltbuilt
burn = có tác dụng bỏng, đốt cháyburned/burntburned/burnt
buy = muaboughtbought
catch = bắt lấycaughtcaught
choose = chọnchosechosen
come =đếncamecome
cost = tốncostcost
cut = cắtcutcut
dig =đào (đào lổ)dugdug
do = làmdiddone
draw = rút radrewdrawn
dream = mơ, mơ ướcdreamed/dreamtdreamed/dreamt
drive = tài xế 4 bánh trở lêndrovedriven
drink = uốngdrankdrunk
eat = ănateeaten
fall = rơifellfallen
feel = cảm thấyfeltfelt
fight = chiến đấufoughtfought
find = tìm thấy, thấy cái nào đấy như ráng nàofoundfound
fly = bayflewflown
forget = quênforgotforgotten
forgive = tha thứforgaveforgiven
freeze =đông lạnh, đông thành đáfrozefrozen
get = đem (tra từ bỏ điển thêm)gotgotten
give = chogavegiven
go =điwentgone
grow = trưởng thành, trồnggrewgrown
hang = treohunghung
have = cóhadhad
hear = ngheheardheard
hide = giấu, trốnhidhidden
hit =đánhhithit
hold = nắm, cầm, giữheldheld
hurt = làm tổn thươnghurthurt
keep = giữkeptkept
know = biếtknewknown
lay =đặt, để, sắp đặt (tra từ điển thêm)laidlaid
lead = dẫn đầu, lãnh đạoledled
learn = học, học tập đượclearned/learntlearned/learnt
leave = tách khỏileftleft
lend = cho mượnlentlent
let =để (để đến ai làm những gì đó)letlet
lie = nói dốilaylain
lose = mất, tiến công mất, thất bại cuộclostlost
make = làm cho ramademade
mean = muốn nói, tất cả nghĩa làmeantmeant
meet = chạm mặt mặtmetmet
pay = trả giá, trả tiềnpaidpaid
put = đặt,để (tra từ bỏ điển thêm)putput
read =đọcreadread
ride = cưỡi, chạy xe cộ 2 bánhroderidden
ring = reo, call điện thoạirangrung
rise = mọc, lên caoroserisen
run = chạyranrun
say = nóisaidsaid
see = thấysawseen
sell = bánsoldsold
send = gửisentsent
show = mang đến xemshowedshowed/shown
shut =đóngshutshut
sing = hátsangsung
sit = ngồisatsat
sleep = ngủsleptslept
speak = nóispokespoken
spend = xài, trải qua (kỳ nghỉ, quảng thời gian)spentspent
stand =đứngstoodstood
swim = bơi, lộiswamswum
take = lấy, nhận (tra từ điển thêm)tooktaken
teach= dạytaughttaught
tear = xétoretorn
tell = cho ai biếttoldtold
think = nghĩ, suy nghĩthoughtthought
throw = quăng, vứtthrewthrown
understand = hiểuunderstoodunderstood
wake = thức dậywokewoken
wear = mặc(quần áo),đội(nón), xức (nước hoa)woreworn
win = chiến thắngwonwon
write = viếtwrotewritten

THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN – CẤU TRÚC, CÁCH DÙNG, DẤU HIỆU NHẬN BIẾT

Quá khứ kết thúc tiếp diễn (Past perfect continuous) là một trong những trong 12 thì cơ bạn dạng dùng để nói về 1 hành vi xảy ra và bắt đầu trước 1 hành vi khác trong thừa khứ. Hãy cùng Anh Ngữ Ms Hoa học về thì này nhé.

*

Định nghĩa

Thì thừa khứ ngừng tiếp diễn(Past perfect continuous)được cần sử dụng để biểu đạt quá trình xẩy ra 1 hành động bước đầu trước một hành vi khác trong thừa khứ.

Cấu trúc thì thừa khứ xong tiếp diễn

Câu khẳng địnhCâu phủ địnhCâu nghi vấn
S + had + been + V-ingVí dụ:– Ithad been rainingvery hard for two hours before it stopped.– Theyhad been workingvery hard before we came.S + hadn’t + been + V-ingCHÚ Ý:– hadn’t = had notVí dụ:– My fatherhadn’t been doinganything when my mother came home.– Theyhadn’t been talkingto each other when we saw them.Had + S + been + V-ing ?Trả lời:Yes, S + had./ No, S + hadn’t.No, S + hadn’t.Ví dụ:–Hadtheybeen waitingfor me when you met them?Yes, they had./ No, they hadn’t.–Hadshebeen watchingTV for 4 hours before she went lớn eat dinner?Yes, she had./ No, she hadn’t.

Sử dụng thì này như thế nào?

➣Diễn đạt một hành vi đang xẩy ra trước một hành động trong thừa khứ (nhấn mạng tính tiếp diễn)

Ví dụ:

– Ihad been thinkingabout that before you mentioned it.

Tôi vẫn đang nghĩ về điều này trước lúc bạnđề cập tới.

*

Diễn đạt hành vi là nguyên nhân của một điều nào đó trong vượt khứ.

Ví dụ:

– Sam gained weight because shehad been overeating.

Sam tăng cân vì côấy đã ăn quá nhiều.

– Betty fail the final test because shehadn’t been attendingclass.

Betty vẫn trượt bài bác kiểm tra cuối kì vày cô ấy không gia nhập lớp học.

*
Sam gained weight because she had been overeating

Diễn tả một hành động xảy ra kéo dãn liên tục trước một hành vi khác trong vượt khứ.

Ví dụ:

– The couplehad been quarrelingfor 1 hour before their daughter came back home.Đôi vợ ông chồng đã biện hộ nhau suốt một giờ trước khi đứa phụ nữ về nhà.

– The studenthad been waitingin the meetingroom for almost an hour beforehe was punished.Cậu học sinh đã ngóng gần một giờ trong chống họp trước lúc chịu phạt.

*
The couple had been quarreling for 1 hour before their daughter came back home

Diễn tả hành vi xảy ra để chuẩn bị cho một hành động khác.

Ví dụ:

– Ihad been practicingfor five months & was ready for the championship.Tôi đã rèn luyện suốt 5 mon và sẵn sàng cho giải vô địch.

– Willishad been studyinghard and felt good about the Spanishtest he was about lớn take.Willisđã học tập rất siêng năng và cảm giác rấttốt về bài bác thi tiếng Tây Ban Nha cơ mà anh ấy đang làm.

– Anna & Markhad been fallingin lovefor 5years and prepared for a wedding.Anna và Markđã yêu nhau được 5năm và đã chuẩn bị cho một đám cưới.

*
I had been practicing for five months and was ready for the championship

Diễn tả một hành động xảy ra kéo dài liên tục trước 1 thời điểm xác định trong thừa khứ.

Ví dụ:

– Shehad been walkingfor 2 hours before 11 p.m. Last night.Cô ấy đã quốc bộ 2 tiếng đồng hồ thời trang tính đến 9 giờ tối qua.

– My younger brotherhad been cryingfor almost 1 hour before lunchtime.Em trai tôi vẫn khóc xuyên suốt một tiếng trước bữa trưa.

*
My younger brother had been crying for almost 1 hour before lunchtime

Nhấn mạnh hành vi để lại công dụng trong thừa khứ.

Ví dụ:

– Yesterday morning,he was exhausted because hehad been workingon his report all night.Sánghôm qua, anh ấy sẽ kiệt sức vì trước này đã làm báo cáo cả đêm.

=> câu hỏi “kiệt sức” đã xảy ra trong vượt khứ với là tác dụng của việc “làm báo cáocả đêm” đang được diễn ra trước kia nên tại đây ta áp dụng thì thừa khứ ngừng tiếp diễn để diễn đạt.

*
Yesterday morning, he was exhausted because he had been working on his report all night

LƯU Ý:Thì quá khứ ngừng tiếp diễn rất có thể được thực hiện trong câu điều kiện loại 3nhằmdiễn tả điều kiện không tồn tại thực trong thừa khứ.

Ví dụ:

– If wehad been workingeffectively together, we would have been successful.(Nếu chúng tôi còn làmviệc cùng mọi người trong nhà một biện pháp hiệu quả,chúng tôi đã thành công xuất sắc rồi.)

– She would have beenmore confidentif shehad been preparingbetter.(Cô ấy đã rất có thể sẽtự tin hơnnếucô ấy sẵn sàng tốt hơn.)

Dấu hiệu dìm biết

Các câu thuộc thì thừa khứ chấm dứt tiếp diễn hay chứa các từ nhận thấy như:

Until thenBy the timePrior khổng lồ that timeBefore, after.

Bài tập thực hành

Bài 1. Chia động tự vào nơi trống

1. I was very tired when I arrived home. (I/work/hard all day)I’d been working hardall day.

2. The two boys came into the house. They had a football & they were both very tired. (they/play/football) ……………….

3. I was disappointed when I had lớn cancel my holiday. (I/look/forward khổng lồ it) …………

4. Ann woke up in the middle of the night. She was frightened and didn’t know where she was. (she/dream) ………………

5 When I got home, Tom was sitting in front of the TC. He had just turned it off. (he/watch/a film) ……………….

Bài 2: dứt câu sau

1. We played tennis yesterday. Half an hour after we began playing, it started to rain. Wehad been playingfor half an hour when it started to lớn rain.

2. I had arranged lớn meet Tom in a restaurant. I arrived and waited for him. After đôi mươi minutes I suddenly realized that I was in the wrong restaurant. I …. For đôi mươi minutes when I … the wrong restaurant.

3. Sarah got a job in a factory. Five years later the factory closed down. At the time the factory … , Sarah … there for five years.

4. I went to a concert last week. The orchestra began playing. After about ten minutes a man in the audience suddenly started shouting. The orchestra … when …… This time make your own sentence:

5. I began walking along the road. I ….. When …..

Bài 3: phân chia động từ và hoàn thành câu sau

1 It was very noisy next door. Our neighbourswere having(have) a party.

2 John và I went for a walk. I had difficulty keeping up with him because he … (walk) so fast

3Sue was sitting on the ground.She was out of breath. She … (run)

4When I arrived, everybody was sitting round the table with their mouths full. They … (eat)

5When I arrived, everybody was sitting round the table and talking. Their mouths were empty, but their stomachs were full. They … (eat)

6Jim was on his hands và knees on the floor. He … (look) for his liên hệ lens.

7When I arrived, Kate … (wait) for me. She was annoyed with me because I was late and she … (wait) for a long time.

Đáp án

Bài 1:

2. They’d been playing football

3. I’d been looking forward khổng lồ it

4. She’d been dreaming

5. He’d been watching a film

Bài 2:

2. I’d been waiting for 20 minutes when I realised that I was in the wrong restaurant.

3. At the time the factory closed down, Sarad had been working there for five years.

4 The orchestra had been playing for about ten minutes when a man in the audience started shouting.

5. I’d been walking along the road for about ten minutes when a oto suddenly stopped just behind me.

Bài 3:

2. Was walking

3. Had been running

4. Were eating

5. Had been eating

6. Was looking

7. Was waiting … had been waiting

Thì thừa khứ đơn

Khẳng định:S + V2/ed + O

Phủ định:S + didn’t + V-inf + O

Nghi vấn:Did + S + V-inf?

Cách dùng:

– diễn đạt một hành vi xảy ra trên thời điểm xác minh trong vượt khứ, cùng đã chấm dứt điểm rồi.

Ex: She graduated from the university last year. (Cô ấy đã tốt nghiệp vào khoảng thời gian ngoái)

– miêu tả một hành động diễn ra lặp đi lặp lại hoặc xảy ra liên tục trong thừa khứ và bây giờ không xẩy ra nữa.

Ex: When I was a child, I used khổng lồ go fishing with my father. (Khi còn nhỏ, tôi hay đi câu cùng với bố)

– sử dụng kết hợp với thì vượt khứ tiếp diễn khi mô tả một hành động chen ngang vào một hành động khác đang xẩy ra trong thừa khứ.

Ex: When my mother went to lớn the super market, my father was reading newspaper. (Khi chị em tôi đi rất thị, phụ vương tôi thì phát âm báo)

–Phó từ nhấn dạng: Time + ago, in + Past Time, last + Thời gian… (nói thông thường là thời gian trong thừa khứ).

–Khi nói đến cái nào đấy đang vẫn được sáng tạo trong vượt khứ, ta cần sử dụng thì thừa khứ đơn.

Xem thêm: Sự Cần Thiết Xây Dựng Và Ban Hành Luật An Ninh Mạng Theo Đồng Chí Vấn Đề Nào Cần Thiết Nhất Vì Sao

Ex:It is often said that Hernan Cortes discovered Mexico in 1519. (Người ta nói răng Hernan Cortes khám phá ra Mexica vào thời điểm năm 1519.)

Vậy, điểm khác nhau cơ phiên bản giữa nhì thì này là thì vượt khứ đơn diễn tả một hành vi đã kết thúc trong vượt khứ, còn bây giờ hoàn thành diễn đạt một hành vi xảy ra tại một thời điểm không khẳng định trong thừa khứ, kéo dãn dài tới lúc này (và có công dụng đi mang đến tương lai).