Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt cồn trải nghiệm, phía nghiệpHoạt cồn trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

+MgO+++NO2(khí)+++O2(+khí)+sau+phản+ứng+thu+được+15.4+lít+khí+X(đktc),+có+tỉ+khối+so+với+Meetan+là+2,7+a,+tính+KL+Mg(NO3)2+đã+phản+ứng...">

nhiệt phân Mg(NO3)2 xảy ra phản ứng theo sơ đồ

Mg(NO3)2 ----> MgO + NO2(khí) + O2( khí)

sau phản ứng nhận được 15.4 lít khí X(đktc), gồm tỉ khối đối với Meetan là 2,7

a, tính KL Mg(NO3)2 sẽ phản ứng

b, tính KL từng chất sản phẩm thu được


*

mk sửa lại đề chút nha:

sau pu thu dc 15,4l khi X (dktc), teo ti khoi so vs metan là 2,875

giải:

(M_X=2,875.16=46) => X la NO2

(n_NO_2=dfrac15,422,4=0,6875left(mol ight))

2Mg(NO3)2 (underrightarrowt^o) 2MgO + 4NO2 + O2 (n_Mgleft(NO_3 ight)_2=n_MgO=0,34375left(mol ight))

a, (m_Mgleft(NO_3 ight)_2=0,34375.148=50,875g)

b, (m_MgO=0,34375.40=13,75g)

(m_NO_2=0,6875.46=31,625g)

(m_O_2approx0,172.32approx5,504g)


*

Nhiệt phân hoàn toàn KMnO4 để chiếm được khí O2 theo sơ trang bị phản ứng sau:

KMnO4 ---> K2MnO4 + MnO2 + O2

Kết thúc phản nghịch ứng nhận được 2,24 lít khí oxi (dktc). Tính cân nặng KMnO4 đã sử dụng.

Bạn đang xem: Câu hỏi khi nhiệt phân hoàn trong mg(no3)2 trong bình không có không khí thu được sản phẩm là? hóa 11


*

1. Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp X có KMnO4, KclO3 thu được 10.08 khí O2(đktc). Biết vào X bao gồm tỉ lệ số phân tử KMnO4 : số phân tử KClO3 là 2 : 1. Và các phân tử xẩy ra theo sơ đồ

KMnO4 ----> K2MnO4 + MnO2 + O2(khí)

KClO3 -----> KCl + O2(khí)

tính KL mỗi chất thu được sau phản nghịch ứng

2. đốt cháy hoàn toàn 13.5 gam các thành phần hỗn hợp A tất cả S với C , xảy ra những phản ứng

S + O2 ----> SO2 ( khí)

C + O2 ----> CO2 ( khí)

sau bội phản ứng thu được hỗn hợp B( có SO2 và CO2) bao gồm tỉ khối đối với khí O2 là 1.84375

a, tính xác suất kl mỗi hóa học trong A

b, tính V O2 vẫn phản ứng (đktc)


Bài 2. Đốt cháy 34,8 gam butan C4H10 trong bình chứa 89,6 lít khí oxi (đktc). Bội nghịch ứng xảy ra theo sơ đồ vật sau:

C4H10 + O2 -----> CO2 + H2O

a) hóa học nào còn dư sau bội nghịch ứng? khối lượng bằng bao nhiêu gam?.

b) Tính thể tích khí CO2 (đktc) và cân nặng H2O sản xuất thành sau phản nghịch ứng


+Na2Oa)+Tính+khối+lượng+Na2O+tạo+thành+sau+phản+ứng.b)+Tính+thể+tích+khí+O2+(đktc)+đã+phản+ứng.Bài+2.+Nhô...">

Bài 1. Đốt cháy hoàn toàn 10,35 gam sắt kẽm kim loại Na, phản nghịch ứng xảy ra theo sơ thiết bị sau: na + O2 -----> Na2O

a) Tính cân nặng Na2O chế tạo thành sau bội phản ứng.

b) Tính thể tích khí O2 (đktc) đã phản ứng.

Bài 2. Nhôm chức năng với axit H2SO4 theo sơ vật dụng phản ứng sau:

Al + H2SO4 -----> Al2(SO4)3 + H2

Biết thể tích khí H2 thu được sau phản bội ứng là 3,36 lít (đktc).

a) Tính trọng lượng Al và H2SO4 sẽ tham gia làm phản ứng.

b) Tính trọng lượng Al2(SO4)3 xuất hiện sau phản ứng.

Bài 3. Mang đến 16,2 gam Al chức năng với 162,4 gam Fe3O4 ở ánh nắng mặt trời cao, sơ thiết bị phản ứng xẩy ra như sau:

Al + Fe3O4 -----> Al2O3 + Fe

a) hóa học nào còn dư sau bội phản ứng, trọng lượng bằng bao nhiêu gam?

b) Tính cân nặng Fe và Al2O3 có mặt sau bội phản ứng


Bài 1: Tính theo thể tích O2 cần dùng làm đốt cháy hết 6,72 lít khí A(đktc)Biết rằng:- Khí A có tỉ khối so với Hidro là 42- vào khí A bao gồm chứa 85,72% là C còn lại là HidroBài 2: Phương trình phản bội ứng sức nóng phân KClO3:KClO3->KCl+O2Nếu chiếm được 13,44 lít khí O2 thì cần dùng từng nào gam KClO3?Tạo thành từng nào gam KCl


Cho 11,7 gam các thành phần hỗn hợp X tất cả Mg với Al bội nghịch ứng với hỗn hợp H2SO4 (loãng, dư), thu được 0,6 mol khí H2 ( đktc). Tính trọng lượng muối tạo nên từ những phản ứng.

Xem thêm: Công Thức Tần Số Góc, Biên Độ Góc Là Gì, Công Thức Tính Tần Số Góc, Biên Độ Góc Là Gì


Đốt cháy 5,4 gam Al vào bình đựng 4,48 lít khí O2(đktc)

a. Chất nào còn dư sau bội nghịch ứng? cân nặng bằng bao nhiêu?

b. Tính trọng lượng KMnO4 đã bị nhiệt phân để thu được lượng O2 nói trên.


+2CuO+++4NO2+++O2+Muốn+thu+được+5,6+lít+hỗn+hợp+2+khí+NO2+và+O2(ở+đktc)+thì+phải+nung+bao+nhiêu+gam+Cu(NO3)2">
Nung Cu(No3)2 chiếm được CuO,NO2 cùng O2 theo phương trình sau:2Cu(NO3)2 ___> 2CuO + 4NO2 + O2Muốn nhận được 5,6 lít các thành phần hỗn hợp 2 khí NO2 với O2(ở đktc) thì phải nung bao nhiêu gam Cu(NO3)2

Đề 15:1) Nguyên tử Y nặng gấp đôi lần nguyên tử Canxi. Tính nguyên tử khối của Y và cho biết Y trực thuộc nguyên tố làm sao ? Viết kí hiệu chất hóa học của thành phần đó.2) cầm cố nào là solo chất ? Cố đều loại solo chất làm sao ? mang lại VD. Nêu đặc điểm kết cấu của đối chọi chất ?3) nắm nào là trọng lượng mol ? Tính khối lượng mol của:a) Khí metan biết phan tử bao gồm 2C với 4H.b) khí sunfua biết phân tử tất cả 2H với 1S.4) Đốt cháy m gam kim loại ngôm trong bầu không khí cần tiêu tốn 9,6g oxi fan ta chiếm được 20,4g nhôm oxita) Viết phương trình bội phản ứngb) Tìm khối lượng Đề 16:1) Hòa tan trọn vẹn 5,6g sắ ( Fe) vào hỗn hợp Axit clohidric ( HCl ) thu được fe ( II ) clorua ( FeCl2 ) với khí Hidro ( H2)a) Tính khối lượng của FeCl2 chế tạo ra thành sau bội nghịch ứng ?b) Tính thể tích khí Hidro ( nghỉ ngơi đktc ) chế tạo thành sau bội phản ứng ?2) Để đốt cháy 16g hóa học X bắt buộc dùng 44,8 lít oxi ( ở đktc ) thu được khí Co2 vào tương đối nước theo tỉ trọng số mol 1:2. Tính trọng lượng khí CO2 và hơi nước chế tạo thành ?3) cố gắng nào là nguyên tử khối ? Tính trọng lượng bằng nguyên tử cacbon của 5C, 11Na, 8Mg4)Nguyên tử X nặng cấp 1,25 lần nguyên tử oxi. Tính nguyên tử khối của X và cho biết thêm X nằm trong nguyên tố nào? Viết kí hiệu chất hóa học của yếu tố đó.5) Hãy so sánh xem nguyên tử oxi nặng hay vơi hơn, bằng bao nhiêu lần so với :a) Nguyên tử đồngb) Nguyên tử C6) cho 5,6g sắt tính năng hết với hỗn hợp axit clohidric ( HCl). Sau phản ứng chiếm được 12,7g sắt (II) clorua ( FeCl2) với 0,2g khí hidro ( đktc)a) Lập PTHH của phản bội ứng trên.b) Viết phương trình khối lượng của phản nghịch ứng vẫn xảy rac) Tính trọng lượng của axit sunfuric đang phản ứng theo 2 cách


Lớp 8 Hóa học bài 22: Tính theo phương trình hóa học
1
0

Lớp học trực tuyến

trang bị lí- Cô Minh Anh Sinh học 8- Cô Ánh Hoá học tập 8- Cô Hồng Anh Hoá học tập 8- Thầy Vũ Sinh học tập 8- Cô My Toán 8- Cô Linh

Lớp học trực tuyến đường

đồ gia dụng lí- Cô Minh Anh Sinh học tập 8- Cô Ánh Hoá học tập 8- Cô Hồng Anh Hoá học tập 8- Thầy Vũ Sinh học tập 8- Cô My Toán 8- Cô Linh