tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Ở cà chua gen A luật pháp quả đỏ, a qui định quả vàng; B chính sách quả tròn, b vẻ ngoài quả thai dục. Khi cho lai hai giống quả cà chua quả đỏ, dạng quả thai dục và quả vàng, dạng tròn cùng nhau được F1 các cho cà chua quả đỏ, dạng tròn. F1 giao phấn cùng nhau được F2 có 901 cây trái đỏ, tròn; 299 câu trái đỏ, bầu dục; 301 cây trái vàng, tròn; 103 cây trái vàng, thai dục.Hãy tìm kiểu dáng gen của p. Và viết sơ đồ vật lai


*

Ở cà chua, gen A khí cụ quả đỏ, a pháp luật quả vàng; B phương tiện quả tròn, b chính sách quả bầu dục. Khi mang lại lai nhì giống cà chua quả đỏ, dạng bầu dục cùng quả vàng, dạng tròn với nhau được F1 phần đông cho quả cà chua quả đỏ, dạng tròn. F1 giao phấn với nhau được F2 gồm 901 cây trái đỏ, tròn; 299 cây quả đỏ, thai dục; 301 cây trái vàng, tròn; 103 cây trái vàng, thai dục.

Hãy chọn kiểu gen của P cân xứng với phép lai trên trong số trường hợp sau:

A.P : AABB × aabb

B.P : Aabb × aaBb

C.P : AaBB × AABb

D.P : AAbb × aaBB


Lớp 9 Sinh học
1
0

kiểu gen: 9A_B_:3A_bb:3aaB_:1aabb

kiểu hình: 9 đỏ,tròn:3 đỏ,bầu dục:3 vàng,tròn:1 vàng,bầu dục


Đúng 1
comment (0)

ở quả cà chua kiểu ren A trái đỏ a cách thức quả xoàn B quy định quả tròn hiện tượng quả thai dục khi cho lai nhì giống quả cà chua quả đỏ dạng quả bầu dục thuần chuẩn và quả xoàn dạng tròn thuần chủng với nhau F1 số đông cho quả cà chua quả đỏ dạng tròn. Viết sơ đồ gia dụng lai gen tương thích


Lớp 9 Sinh học di truyền và biến dị - Chương I. Những thí nghiệm củ...
1
0
Gửi hủy

Vì theo đề bài:

- F2: 901 cây trái đỏ, tròn; 299 cây trái đỏ, bầu; 301 cây quả vàng, tròn; 103 cây trái vàng, thai dục. Tỉ lệ phân li hình trạng hình sống F2: 9 : 3 : 3 : 1 → F1dị phù hợp hai cặp gen

-F1đều cho cà chua quả đỏ, dạng tròn → F1đồng tính

→ p đỏ, bầu dục cùng vàng, tròn thuần chủng.

Bạn đang xem: Ở cà chua gen a quy định quả đỏ a quy định quả vàng b quy định quả tròn b quy định quả bầu dục

P: AAbb × aaBB


Đúng 1

bình luận (0)

Ở quả cà chua gen A pháp luật quả đỏ, a biện pháp quả vàng; B mức sử dụng quả tròn, b chính sách quả bầu dục. Khi đến lai nhị giống quả cà chua quả đỏ, dạng quả thai dục và quả vàng, dạng tròn với nhau được F1đều cho cà chua quả đỏ, dạng tròn. F1giao phấn với nhau được F2có 901 cây trái đỏ, tròn; 299 câu quả đỏ, thai dục; 301 cây quả vàng, tròn; 103 cây quả vàng, bầu dục.

Hãy lựa chọn kiểu ren của P cân xứng với phép lai trên trong số trường hợp sau:

a) P: AABB x aabb

b) P: Aabb x aaBb

c) P: AaBB x AABb

d) p : AAbb x aaBB


Lớp 9 Sinh học
1
0
Gửi hủy

Đáp án: a, d

Giải thích:

- Theo đề ra, F2có tỉ lệ: 901 : 299 : 301 : 103. Kết quả này đúng với hiệu quả của quy biện pháp phân li độc lập, F2có tỉ lệ thành phần 9 : 3 : 3 ; 1. Vậy F1phải bao gồm dị hợp cả 2 cặp gen, phương pháp a và d tán thành yêu ước của đề bài.

- Sơ vật lai:

* Trường hợp 1 (phương án a):

*

* Trường hòa hợp 2 (phương án d):

*

F2:

*

- phong cách gen: 1AABB : 2AaBB : 2AABb : 4AaBb : 1AAbb : 2Aabb : 1aaBB : 2aaBb : 1aabb

- vẻ bên ngoài hình: 9 đỏ, tròn : 3 đỏ, thai dục : 3 vàng, tròn : 1 vàng, thai dục.


Đúng 0

comment (0)

Ở quả cà chua gen A nguyên lý quả đỏ, gen a cơ chế quả vàng, gene B dụng cụ quả tròn, ren b hiện tượng quả thai dục. Khi mang đến lai giống cà chua quả đỏ, tròn với cà chua vàng, thai dục bạn ta chiếm được toàn trái đỏ, tròn. Liên tục cho F1 giao phấn với nhau nhận được F2 hãy viết sơ vật dụng lai từ phường -> F2


Lớp 9 Sinh học dt và biến tấu - Chương I. Những thí nghiệm củ...
2
0
Gửi diệt

Quy cầu gen:

A: quả đỏ, a: quả vàng

B: trái tròn, b: quả thai dục

Khi mang lại lai cà chau quả đỏ, tròn với và chua vang, thai dục chiếm được toàn đỏ, tròn

⇒ p. Thuần chủng

Sơ đồ vật lai:

Pt/c: AABB ( đỏ, tròn) × aabb( vàng, thai dục)

G: AB ab

F1: AaBb ( 100% trái đỏ, tròn)

F1 × F1: AaBb( đỏ, tròn) × AaBb( đỏ, tròn)

G: AB, Ab, aB, ab AB, Ab, aB, ab

F2: AABB:AABb:AaBB:AaBb:AaBb:AAbb:AaBb:Aabb:AaBB:AaBb:aaBB:aaBb:AaBb:Aabb:aaBb:aabb" class="MathJax_CHTML mjx-chtml mjx-full-width">AABB:AABb:AaBB:AaBb:AaBb:AAbb:AaBb:Aabb:AaBB:AaBb:aaBB:aaBb:AaBb:Aabb:aaBb:aabb

KG:9A−B−:3A−bb:3aaB−:1aabb" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">9A−B−:3A−bb:3aaB−:1aabb

KH:9" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">9quả đỏ, tròn:3" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">3quả đỏ, thai dục:3" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">3quả vàng, tròn:1" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">1quả vàng, bầu dục


Đúng 3

phản hồi (0)

Quy mong gen:

A: quả đỏ, a: trái vàng

B: trái tròn, b: quả thai dục

Khi mang lại lai cà chau quả đỏ, tròn với với chua vang, thai dục chiếm được toàn đỏ, tròn

⇒ p thuần chủng

Sơ đồ lai:

Pt/c: AABB ( đỏ, tròn) × aabb( vàng, bầu dục)

G: AB ab

F1: AaBb ( 100% quả đỏ, tròn)

F1 × F1: AaBb( đỏ, tròn) × AaBb( đỏ, tròn)

G: AB, Ab, aB, ab AB, Ab, aB, ab

F2: AABB:AABb:AaBB:AaBb:AaBb:AAbb:AaBb:Aabb:AaBB:AaBb:aaBB:aaBb:AaBb:Aabb:aaBb:aabb" class="MathJax_CHTML mjx-chtml mjx-full-width">AABB:AABb:AaBB:AaBb:AaBb:AAbb:AaBb:Aabb:AaBB:AaBb:aaBB:aaBb:AaBb:Aabb:aaBb:aabb

KG:9A−B−:3A−bb:3aaB−:1aabb" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">9A−B−:3A−bb:3aaB−:1aabb

KH:9" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">9quả đỏ, tròn:3" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">3quả đỏ, thai dục:3" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">3quả vàng, tròn:1" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">1quả vàng, bầu dục


Đúng 1
bình luận (0)

Ở cà chua, ren A lý lẽ quả đỏ, ren a mức sử dụng quả vàng, gen B lao lý quả tròn, gen b quy định quả thai dục. Khi cho lai giống quả cà chua quả đỏ, tròn với cà chua vàng, bầu dục bạn ta chiếm được F1toàn quả đỏ, tròn. Thường xuyên cho F1giao phấn cùng với nhau thu được F2. Hãy viết sơ vật dụng lai từ phường đến F2.


Lớp 9 Sinh học bài bác 4. Lai nhì cặp tính trạng
1
0
Gửi hủy

Quy ước gen A: quả đỏ B:quả tròn

a: quả rubi b: quả thai dục

TH1: p. : AABB (cà chua đỏ, tròn) x aabb ( quả cà chua vàng, bầu dục)

Gp: AB ab

F1: AaBb ( 100% quả cà chua đỏ, tròn)

F1xF1: AaBb x AaBb

G : AB,Ab,aB,ab AB,Ab,aB,ab

F2: 9A_B_: 3A_bb: 3aaB_: 1aabb

mong giúp được bạn


Đúng 0

phản hồi (0)

Ở cà chua. Gen A lao lý quả đỏ, gen a hình thức quả vàng. Ren B hình thức quả tròn, gen b phép tắc quả bầu dục. Khi đến lai giống quả cà chua quả đỏ, tròn với quả quả cà chua vàng, bầu dục, tín đồ ta nhận được toàn trái đỏ, tròn. Liên tiếp cho F1 giao phấn cùng với nhau thu được F2. Hãy viết sơ trang bị lai từ p đến F2.

Xem thêm: Thực Hành Vẽ Các Hình Chiếu Của Vật Thể Đơn Giản Hay, Ngắn Gọn


Lớp 9 Sinh học bài bác 7. Ôn tập chương I
1
1
Gửi bỏ

Quy cầu gen: A trái đỏ. A quả vàng

B quả tròn. B bầu dục

Vì mang lại lai trái đỏ,tròn với quả vàng,bầu dục thu dc toàn quả đỏ,tròn

-> F1 dị phù hợp -> phường thuần chủng

P(t/c). AABB( đỏ,tròn). X. Aabb( vàng,bầu dục)

Gp. AB. Ab

F1. AaBb(100% đỏ,tròn)

F1xF1. AaBb( đỏ,tròn). X. AaBb( đỏ,tròn)

GF1. AB,Ab,aB,ab. AB,Ab,aB,ab

F2:

kiểu gen: 9A_B_:3A_bb:3aaB_:1aabb

kiểu hình: 9 đỏ,tròn:3 đỏ,bầu dục:3 vàng,tròn:1 vàng,bầu dục


Đúng 5

comment (0)

Câu 2: xác minh tỉ lệ cặp tính trạng của F2 , biết rằng:Ở quả cà chua gen A lý lẽ quả đỏ, a hiện tượng quả vàng; B lý lẽ quả tròn, b phép tắc quả bầu dục. Khi mang đến lai nhì giống cà chua quả đỏ, dạng quả bầu dục và quả vàng, dạng tròn với nhau được F1 rất nhiều cho quả cà chua quả đỏ, dạng tròn. F1 giao phấn cùng nhau được F2 tất cả 901 cây trái đỏ, tròn; 299 câu quả đỏ, thai dục; 301 cây trái vàng, tròn; 103 cây trái vàng, thai dục.


Lớp 9 Sinh học tập
2
0
Gửi bỏ

Vì mang lại lai đỏ, thai dục và vàng tròn thu dc F1 toàn đỏ, tròn

=> F1 dấn 4 giao tử là: A,a,B,b => mẫu mã gen F1: AaBb

F1 dị thích hợp => p thuần chủng

Kiểu gen: AAbb: đỏ, bầu dục

aaBB: vàng, tròn

P(t/c). AAbb( đỏ,bầu dục). X. AaBB( vàng, tròn)

Gp. Ab. AB

F1. AaBb(100% đỏ, tròn)

F1xF1: AaBb( đỏ, tròn). X. AaBb( đỏ, tròn)

GF1. AB,Ab,aB,ab. AB,Ab,aB,ab

F2

ABAbaBab
ABAABBAABbAaBBAaBb
AbAABbAAbbAaBbAabb
aBAaBBAaBbaaBBaaBb
abAaBbAabbaaBbaabb

Kiểu gen:9A_B_:3A_bb:3aaB_:1aabb

Kiểu hình: 9 đỏ, tròn:3 đỏ, bầu dục:3 vàng,bầu dục:1 vàng, bầu dục


Đúng 2

phản hồi (0)

Khoan bạn có học trường Tân Hưng không??


Đúng 0
bình luận (0)
olm.vn hoặc hdtho
nofxfans.com