Duới đây là các thông tin và kiến thức về chủ đề ở điều kiện thường tristearin là chất gì hay nhất do chính tay đội ngũ chúng tôi biên soạn và tổng hợp:

1. Phát biểu nào sau đây đúng? Ở điều kiện thường, tristearin là chất …
Bạn đang xem: Ở điều kiện thường tristearin là chất rắn

2. Phát biểu nào sau đây đúng? Ở điều kiện thường, tristearin là chất …


Tác giả: khoahoc.vietjack.com

Xếp hạng: 3 ⭐ ( 77002 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: Phát biểu nào sau đây đúng? A. Etyl acrylat có phản ứng tráng bạc. B. Ở điều kiện thường, tristearin là chất rắn. C. Thủy phân etyl axetat thu được ancol metylic. D. Tripanmitin phản ứng được với nước brom.

Xem Ngay


3. Tristearin Là Gì – Tristearin Là Tên Gọi Của Chất Béo Nào Dưới Đây


Tác giả: ecogreengiapnhi.net

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 58483 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về Tristearin Là Gì – Tristearin Là Tên Gọi Của Chất Béo Nào Dưới Đây. Đang cập nhật...

Xem Ngay


*

4. Tristearin Là Gì – Tristearin Là Chất Béo Ở Trạng Thái Rắn


Tác giả: icreo.com.vn

Xếp hạng: 3 ⭐ ( 12363 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: Từ glyxerol và các axit : axit panmitic, axit stearic, axit axetic có thể tạo ra tối đa x chất béo. x là : Cho các phát biểu sau đây: a)Chất béo là trieste của glixerol với các axit monocacboxylic có số nguyên tử cacbon chẵn (12C → 24C), mạch cacbon dài không phân nhánh…Bạn …

Xem Ngay


*

5. Chất nào sau đây là chất lỏng ở điều kiện thường : A. Tristearin B ...


Tác giả: hoc24.vn

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 68936 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

Tóm tắt: Chất nào sau đây là chất lỏng ở điều kiện thường : A. Tristearin B. Tripanmitin C. Triolein D. Saccarozo

Khớp với kết quả tìm kiếm: Chất nào sau đây là chất lỏng ở điều kiện thường : A. Tristearin B. Tripanmitin C. Triolein D. Saccarozo. HOC24. Lớp học . Lớp học. Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1 Hỏi đáp Đề thi Video bài giảng Khóa học Tin tức Cuộc thi vui Tìm kiếm câu trả lời Tìm kiếm câu ......

Xem Ngay


*

6. Chất nào sau đây là chất lỏng ở điều kiện thường Tristearin


Tác giả: hoidapvietjack.com

Xếp hạng: 2 ⭐ ( 1551 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về Chất nào sau đây là chất lỏng ở điều kiện thường Tristearin. Đang cập nhật...

Khớp với kết quả tìm kiếm: Chất nào sau đây là chất lỏng ở điều kiện thường :A. TristearinB. TripanmitinC. TrioleinD. Saccarozo. Đăng nhập | / Đăng ký Đặt câu hỏi Tất cả. Toán học. Vật Lý. Hóa học. Văn học. Lịch sử. Địa lý. Sinh học. GDCD. Tin học. Tiếng anh. Công nghệ. Khoa học Tự nhiên. Lịch sử và Địa lý. Minh Đức đã hỏi trong Lớp ......

Xem Ngay


*

7. Cho các chất sau: Tristearin, triolein, tripanmitin, trilinolein,


Tác giả: vungoi.vn

Xếp hạng: 1 ⭐ ( 76699 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: Cho các chất sau: Tristearin, triolein, tripanmitin, trilinolein, metyl axetat. Ở nhiệt độ phòng có bao nhiêu chất có trạng thái lỏng là

Khớp với kết quả tìm kiếm: Chất béo là trieste của glixerol và axit béo. Ở điều kiện thường, chất béo no ở trạng thái rắn còn chất béo không no ở trạng thái lỏng. Mặc dù các từ "dầu", "mỡ" và "lipid" đều dùng để chỉ chất béo, "dầu" thường được dùng để chỉ chất béo ở dạng lỏng (chứa ......

Xem Ngay


8. Ở điều kiện thường, hai chất nào sau đây đều tồn tại ở thể rắn?


Tác giả: hoctracnghiem.com

Xếp hạng: 5 ⭐ ( 23542 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

Tóm tắt: Câu hỏi: Ở điều kiện thường, hai chất nào sau đây đều tồn tại ở thể rắn? A. Glixerol và etylen glicol. B. Axit stearic và tristearin. C. Etyl axetat và axit axetic. D. Axit oleic và triolein. Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: BAxit stearic và…

Xem Ngay


9. Chất nào sau đây là chất lỏng ở điều kiện thường? | Zix.vn - Học …


Tác giả: zix.vn

Xếp hạng: 3 ⭐ ( 38859 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: Chất nào sau đây là chất lỏng ở điều kiện thường?saccarozơtristearintriolein.tripamitin

Xem Ngay


10. Ở điều kiện thường triolein là chất rắn ... - Hoc247.net


Tác giả: hoc247.net

Xếp hạng: 2 ⭐ ( 95944 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

Tóm tắt:

Khớp với kết quả tìm kiếm: D. Ở điều kiện thường triolein là chất rắn không tan trong nước, nhẹ hơn nước. A. Sai vì CH 3 COOCH=CH 2 + NaOH → CH 3 COONa + CH 3 CHO ⇒ thu được anđehit. B. Sai vì tristearin là (C 17 H 35 COO) 3 C 3 H 5 hay C 57 H 110 O 6. C. Đúng: (RCOO) 3 C 3 H 5 + 3NaOH → 3RCOONa + C 3 H 5 (OH) 3 ⇒ chọn C ....

Xem Ngay


11. Ở điều kiện thường triolein là thể lỏng - HOC247


Tác giả: hoc247.net

Xếp hạng: 2 ⭐ ( 39588 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

Tóm tắt:

Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho butan qua xúc tác ( ở nhiệt độ cao ) thu được hỗn hợp X gồm C4H10, C4H8, C4H6 và H2. Ở điều kiện thường triolein là thể lỏng. Phenol lỏng không có khả năng phản ứng với nước brom. Cho các phát biểu sau : (a) Điện phân dung dịch NaCl ( điện cực trơ), ở catot xảy ra quá ......

Xem Ngay


12. Stearin Là Gì – Stearin Dầu Thô - sentory.vn


Tác giả: sentory.vn

Xếp hạng: 5 ⭐ ( 75687 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: Chất béo cũng là một nhóm chất dinh dưỡng và cần thiết cho con người. Vậy chất béo có thành phần, cấu tạo và tính chất thế nào, hãy cùng Kiến Guru tìm hiểu về

Xem Ngay


13. Cho các nhận định sau: (1) Ở điều kiện thường, tripanmitin và …


Tác giả: hoctap.dvtienich.com

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 6519 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về Cho các nhận định sau: (1) Ở điều kiện thường, tripanmitin và …. Đang cập nhật...

Xem Ngay


*

14. Công Thức Phân Tử Của Triolein Là Gì, Công Thức Của Triolein Là:


Tác giả: lize.vn

Xếp hạng: 1 ⭐ ( 35579 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: Chất béo cũng là một nhóm chất dinh dưỡng và cần thiết cho con người. Vậy chất béo có thành phần, cấu tạo và tính chất thế nào, hãy cùng Kiến Guru tìm hiểu về

Khớp với kết quả tìm kiếm: II. Chất béo hóa 12: TÍNH CHẤT VẬT LÝ – Ở điều kiện thường, chất béo ở trạng thái lỏng hoặc rắn. + Chất béo lỏng: trong phân tử có gốc hiđrocacbon không no (gốc axit béo không no). Một trong các gốc R1, R2 , R3 không no thì chất béo thuộc chất béo lỏng....

Xem Ngay


*

15. Tính chất nào sau đây không phải của triolein? A. Là chất lỏng ở …


Tác giả: hoc24.vn

Xếp hạng: 3 ⭐ ( 87383 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: Tính chất nào sau đây không phải của triolein? A. Là chất lỏng ở điều kiện thường. B. Tác dụng với Cu(OH)2 ở điều kiện...

Khớp với kết quả tìm kiếm: (a) Ở điều kiện thường, chất béo (C 17 H 33 COO) 3 C 3 H 5 ở trạng thái rắn. (b) Metyl acrylat, Tripanmitin và Tristearin đều là este. (c) Thủy phân hoàn toàn chất béo luôn thu được Glixerol. (d) Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C 3 H 6 O 2 là 3....

Xem Ngay


16. Ở điều kiện thường chất nào sau đây tồn tại trạng thái rắn?


Tác giả: zix.vn

Xếp hạng: 3 ⭐ ( 12192 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: Ở điều kiện thường chất nào sau đây tồn tại trạng thái rắn?Trimetylamin.Triolein.Anilin.Alanin.Phương pháp giải:Dựa vào tính chất vật lí của các hợp chất lipit, amin và amino axit đã học.Giải chi tiết:Trimetylamin tồn tại trạng thái khí ở điều kiện thường.Triolein và anilin tồn tại...

Xem Ngay


17. Công Thức Phân Tử Của Triolein Là Gì, Lí Thuyết Chất Béo Hóa 12 …


Tác giả: duhoc-o-canada.com

Xếp hạng: 2 ⭐ ( 66019 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về Công Thức Phân Tử Của Triolein Là Gì, Lí Thuyết Chất Béo Hóa 12 …. Đang cập nhật...

Xem Ngay


18. Triolein Có Công Thức Triolein Là Gì, Công Thức Phân Tử Của …


Tác giả: lize.vn

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 12684 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: Chất béo cũng là một nhóm chất dinh dưỡng và cần thiết cho con người. Vậy chất béo có thành phần, cấu tạo và tính chất thế nào, hãy cùng Kiến Guru tìm hiểu về

Khớp với kết quả tìm kiếm: – Ở điều kiện thường, chất béo ở trạng thái lỏng hoặc rắn. + Chất béo lỏng: trong phân tử có gốc hiđrocacbon không no (gốc axit béo không no). Một trong các gốc R1, R2 , R3 không no thì chất béo thuộc chất béo lỏng. Ví dụ: (C17H33COO)3C3H5 + Chất béo rắn: trong phân tử có gốc hiđrocacbon no (gốc axit béo no). Xem ......

Xem Ngay


*

19. Metanal là gì và công thức (phản ứng metanol ra metanal-phương …


Tác giả: bytuong.com

Xếp hạng: 3 ⭐ ( 98556 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

Tóm tắt: Mục lục hiện Metanal là gì Công thức metanal phản ứng metanol ra metanal phương trình metanal agno3 metanol là gì công thức metanol metan là gì phương trình metan...

Khớp với kết quả tìm kiếm: Metan là chất khí không màu, không mùi ở điều kiện tiêu chuẩn. Khí sinh học được tạo ra khi một số chất hữu cơ bị phân hủy trong điều kiện không có oxy thực chất là khí metan. Về mặt lý thuyết, dạng đường liên kết của metan có thể được biểu diễn dưới dạng ......

Xem Ngay
Xem thêm: Các Bài Tập Hệ Thức Lượng Trong Tam Giác Và Giải Tam Giác, 35 Bài Tập Hệ Thức Lượng Trong Tam Giác Có Đáp Án

*

20. Định Nghĩa Tính Quy Luật Là Gì ? Định Nghĩa Và Phân Loại Quy Luật


Tác giả: chungcutuhiepplaza.com

Xếp hạng: 2 ⭐ ( 71176 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: Bình thường là chất lượng hoặc điều kiện bình thường (phù hợp với định mức hoặc ở trạng thái tự nhiên), Theo một nghĩa chung, tính quy phạm đề cập đến điều đó hoặc điều chỉnh các giá trị trung bình