JavaScript is disabled. For a better experience, please enable JavaScript in your browser before proceeding.


Bạn đang xem: Ơ le

You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.You should upgrade or use an alternative browser.
*Xem thêm: Thuyết Minh Về Trò Chơi Kéo Co Chọn Lọc, Thuyết Minh Trò Chơi Kéo Co (7 Mẫu)

Vẽ largeDeltaABC gồm giao điểm bố đường cao AD, BE, CF là H. G là trọng tâm của DeltaABC.Từ B vẽ đường thẳng tuy nhiên song cùng với HC, từ bỏ C vẽ đường thẳng song song cùng với HB, chúng cắt nhau tại Q.Gọi M là giao điểm của HQ với BC.Xét tứ giác HCQB ta bao gồm :{ egin BH// CQ (gt) \BQ//CH (gt)Rightarrow Tứ giác HCQB là hình bình hành vì có 2 cặp cạnh đối tuy vậy songRightarrow MB = MC cùng MH = MQ (tính chất đường chéo cánh hình bình hành)Xét DeltaABC gồm AM là đường trung tuyến đường (MB=MC):Mà G là trọng tâm DeltaABC (gt)RightarrowMG=frac13AMXét DeltaAHQ bao gồm AM là con đường trung tuyến (MH=MQ)Mà MG=frac13AM (cmt)Rightarrow G là trọng tâm DeltaAHQTa có HO là mặt đường trung tuyến đường (OA=OQ=R)RightarrowG in HO.======Mình ko rõ lớp 8 học con đường tròn chưa, nên những kiến thức như góc nội tiếp chắn nửa mặt đường tròn là góc vuông thì chắc chắn rằng bạn chưa biết (nếu bàn sinh hoạt lớp 8)
*
. Cách chứng tỏ thì như trên. Không chứng tỏ song tuy nhiên được thì đành từ bỏ vẽ ra thôi ^^!======Cách 2:
CM: HCQB là hình bình hànhCM: fracAGMG =2 = fracAHOM bằng đặc thù đường mức độ vừa phải trong DeltaAHQ và đặc thù trọng chổ chính giữa trong DeltaABCCM: DeltaAHG và DeltaMOG đồng dạngRightarrow widehatAGH=widehatMGO (1)Ta có: widehatHGA + widehatHGM = 180^0 (2 góc kề bù) (2)Từ (1) và (2) ta có: widehatMGO + widehatHGM = 180^0 Rightarrow H, G, O trực tiếp hàng.2. Chứng tỏ đường tròn EulerGọi K là trung điểm của OHCách 1: Gọi I là trung điểm của AHXét DeltaAHO có:{ egin IA=IH (gt) \KH=KO (gt)Rightarrow IK là con đường trung bình của DeltaAHORightarrow IK//AO; IK=frac12AO=fracR2 (1)Cm tương tự: KM là mặt đường trung bình của DeltaHOQRightarrow KM//OQ; KM=frac12OQ=fracR2 (2)Từ (1), (2) Rightarrow { egin KI=KM=fracR2 \I, K, M thẳng hàngXét DeltaIDM vuông trên D có DK là trung con đường (KI=KM)RightarrowKI=KM=DK=fracR2RightarrowI, D, M in (K;fracR2)Cm tương tự: 2 chân con đường cao vẽ tự B cùng C, 2 chân con đường trung đường vẽ từ B với C, 2 trung điểm HB với HC in (K;fracR2)Cách 2: cập nhật sớm ^^!3. Chứng minh định lý EulerCập nhật mau chóng ^^!