Câu 2 trang 143 SGK Giải tích 12

Tìm mối tương tác giữa tư tưởng môdun và định nghĩa giá trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất của một vài thực.

Bạn đang xem: Ôn tập chương 4 đại số 12

Xem giải thuật


Câu 3 trang 143 SGK Giải tích 12

Nêu khái niệm số phức phối hợp của số phức z. Số phức nào thông qua số phức phối hợp của nó?

Xem lời giải


Câu 4 trang 143 SGK Giải tích 12

Số phức thỏa mãn điều kiện nào thì tất cả điểm biểu diễn ở đoạn gạch chéo cánh trong những hình a), b), c) sau:

Xem giải mã


Câu 5 trang 143 SGK Giải tích 12

Giải bài xích 5 trang 143 SGK Giải tích 12. Trong phương diện phẳng tọa độ, tìm tập hòa hợp điểm biểu diễn các số phức z thỏa mãn điều kiện:

Xem giải mã


Câu 6 trang 143 SGK Giải tích 12

Giải bài xích 6 trang 143 SGK Giải tích 12. Tìm các số thực x, giống ý cho:

Xem giải thuật


Câu 7 trang 143 trang SGK Giải tích 12

Chứng tỏ rằng với mọi số phức z, ta luôn luôn có phần thực và phần ảo của z ko vượt quá môdun của nó.

Xem lời giải


Câu 9 trang 144 SGK Giải tích 12

Giải bài xích 9 trang 144 SGK Giải tích 12. Giải các phương trình sau trên tập số phức

Xem lời giải


Câu 10 trang 144 SGK Giải tích 12

Giải bài xích 10 trang 144 SGK Giải tích 12. Giải các phương trình sau trên tập số phức

Xem giải thuật


Câu 11 trang 144 SGK Giải tích 12

Tìm nhị số phức, biết tổng của chúng bằng 3 với tích của chúng bằng 4.

Xem lời giải


Câu 12 trang 144 SGK Giải tích 12

Cho nhị số phức z1, z2. Biết rằng z1 + z2 với z1. Z2 là hai số thực. Chứng minh rằng z1, z2 là nhị nghiệm của một phương trình bậc hai với thông số thực.

Xem thêm: Dòng Điện Trong Kim Loại Là Dòng Chuyển Dời Có Hướng Của, Dòng Điện Trong Kim Loại Là Gì

Xem lời giải


Câu 1 trang 144 SGK Giải tích 12

Giải bài xích 1 trang 144 SGK Giải tích 12. Số nào trong số số sau là số thực?

Xem giải thuật


Câu 2 trang 144 SGK Giải tích 12

Giải bài xích 2 trang 144 SGK Giải tích 12. Số nào trong số số sau là số thuần ảo?

Xem giải thuật


Câu 3 trang 144 SGK Giải tích 12

Giải bài xích 3 trang 144 SGK Giải tích 12. Đẳng thức nào trong số đẳng thức sau là đúng?

Xem giải mã


Câu 4 trang 144 SGK Giải tích 12

Giải bài bác 4 trang 144 SGK Giải tích 12. Đẳng thức nào trong các đẳng thức sau là đúng?

Xem lời giải


Câu 5 trang 144 SGK Giải tích 12

Giải bài xích 5 trang 144 SGK Giải tích 12. Hiểu được nghịch đảo của số phức z ngay số phức liên hợp của nó, trong các tóm lại sau, tóm lại nào là đúng?

Xem giải thuật


Câu 6 trang 144 SGK Giải tích 12

Giải bài bác 6 trang 144 SGK Giải tích 12. Vào các kết luận sau, kết luận nào là sai?

Xem lời giải


những dạng toán về kiếm tìm min, max tương quan đến số phức

Các dạng toán về tra cứu min, max liên quan đến số phức

Xem cụ thể


*
*

Liên hệ | cơ chế

*

*

Đăng ký kết để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép nofxfans.com giữ hộ các thông tin đến bạn để nhận được các giải thuật hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.