Để giúp các em học viên có thêm nhiều tài liệu ôn luyện kỹ năng và khả năng giải bài tập, nofxfans.com xin nhờ cất hộ đếnBộ 4 đề ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Toán bao gồm đáp án năm 2021 trường TH Điện Biên​.

Bạn đang xem: Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn toán có đáp án

Mời những em cùng tham khảo.


Bài 1:

a, tìm X, biết: X : 5 = 528 (dư 4)

b, Đặt rồi tính:

6826 + 16731

86263 – 61762

7672 : 4

86285 : 5

Bài 2: Viết các số bao gồm 4 chữ số khác nhau, biết từng chữ số lép vế hơn chữ số đứng trước 2 đơn vị chức năng và thu xếp chúng theo sản phẩm tự từ nhỏ nhắn đến lớn

Bài 3: vào một xưởng may, cứ 81m vải thì may được 9 bộ quần áo cùng một cỡ. Hỏi tất cả 882m vải thì rất có thể may được từng nào bộ áo quần như vậy?

Bài 4: Tính chu vi của hình tứ giác ABCD biết cạnh AB = 52cm, BC = 40cm, cạnh CD bằng nửa tổng AB và BC. Cạnh AD gấp rất nhiều lần hiệu của AB với BC.

ĐÁP ÁN

Bài 1:

a, X = 528 x 5 + 4 = 2644

b, học viên tự để phép tính rồi tính

6826 + 16731 = 23557 86263 – 61762 = 24501

7672 : 4 = 1918 86285 : 5 = 17257

Bài 2:

Chữ số hàng trăm ngàn là hàng đầu thì được số tất cả 4 chữ số khác biệt là: 1357

Chữ số hàng trăm là số 2 thì được số bao gồm 4 chữ số khác biệt là: 2468

Chữ số hàng nghìn là số 3 thì được số gồm 4 chữ số khác nhau là: 3579

Sắp xếp: 1357, 2468, 3579

Bài 3:

Để may được 1 bộ áo quần cần số mét vải là:

81 : 9 = 9 (m)

Số áo quần may được với 882 mét vải là:

882 : 9 = 98 (m)

Đáp số: 98m

Bài 4:

Độ lâu năm cạnh CD là:

(52 + 40) : 2 = 46(cm)

Độ lâu năm cạnh AD là:

(52 - 40) x 2 = 24 (cm)

Chu vi của hình tứ giác ABCD là:

52 + 40 + 46 + 24 = 162 (cm)

Đáp số: 162cm


Đề 2


I. Phần I: Trắc nghiệm Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Số phù hợp để điền vào địa điểm chấm: 7m16cm = …cm là:

A. 716

B. 617

C. 136

D. 7106

Câu 2: tác dụng của phép tính 62748 -16382 là:

A. 46025

B. 46366

C. 46484

D. 46745

Câu 3: đến dãy số 10, 12, 14, …, …, …, 22, 24. Tổng của ba số còn thiếu là:

A. 52

B. 54

C. 56

D. 58

Câu 4: Hà bao gồm 8 gói bánh, Hoa tất cả 10 gói bánh. Hỏi Hoa cần cho Hà bao nhiêu gói bánh để hai bạn có số gói bánh bởi nhau?

A. 1 gói bánh

B. 2 gói bánh

C. 3 gói bánh

D. 4 gói bánh

Câu 5: trong số số bên dưới đây, số ko thuộc dãy số 1, 4, 7, 10, 13, … là:

A. 2020

B. 2021

C. 2022

D. 2023

II. Phần II: từ bỏ luận

Bài 1: Tính

78183 : 3 16832 : 4 19782 x 3 8728 x 8

Bài 2: Tính nhanh:

a, 120 + 1000 : 8 – 50 : 2

b, (10 + 11 + 12 + 13 +… + 19 + 20) x (18 – 6 x 3)

c, 10000 x 3 – 2000 x 8

Bài 3: Một cửa hàng có 16188m vải. Buối sáng cửa hàng đã bán tốt 5723m vải, buổi chiều bán tốt 8623m vải. Hỏi cửa hàng còn lại từng nào mét vải?

Bài 4: Một hình chữ nhật chiều rộng bởi 7cm cùng chiều dài hơn nữa chiều rộng lớn 3cm. Tính chu vi và ăn mặc tích của hình chữ nhật

ĐÁP ÁN

I.Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

A

B

D

A

C

II. Phần II: từ luận

Bài 1:

78183 : 3 = 26061 16832 : 4 = 4208

19782 x 3 = 59346 8728 x 8 = 69824

Bài 2:

a, 120 + 1000 : 8 – 50 : 2 = 120 + 125 – 25 = 120 + 100 = 220

b, (10 + 11 + 12 + 13 +… + 19 + 20) x (18 – 6 x 3) = (10 + 11 + 12 +… + 19 + 20) x 0 = 0

c, 10000 x 3 – 2000 x 8 = 30000 – 16000 = 14000

Bài 3:

Số mét vải siêu thị đã bán tốt là:

5723 + 8623 = 14346 (m)

Cửa hàng còn sót lại số mét vải vóc là:

16188 – 14346 = 1842 (m)

Đáp số: 1842 mét vải

Bài 4:

Chiều dài của hình chữ nhật là:

7 + 3 = 10 (cm)

Chu vi của hình chữ nhật là:

(7 + 10) x 2 = 34 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật là:

7 x 10 = 70 (cm2)

Đáp số: 34cm cùng 70cm2


Đề 3


I. Phần I: Trắc nghiệm Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Số nhỏ nhất tất cả bốn chữ số là:

A. 1000

B. 1111

C. 1001

D. 1011

Câu 2: Số lẻ ngay tức thì trước của số 9286 là số:

A. 9283

B. 9285

C. 9287

D. 9289

Câu 3: từ bây giờ là lắp thêm tư. Hỏi 100 ngày sau là máy mấy vào tuần?

A. Sản phẩm ba

B. Trang bị tư

C. Thứ năm

D. Lắp thêm sáu

Câu 4: bên Hồng gồm 18 bé gà. Số vịt nhiều hơn 1/3 số con kê là 3 con. Hỏi đơn vị Hồng có tất cả bao nhiêu nhỏ cả gà và vịt?

A. 9 con

B. 27 con

C. 30 con

D. 38 con

Câu 5: tra cứu X, biết: 8278 – X = 572

A. X = 7467

B. X = 7858

C. X = 7706

D. X = 7689

II. Phần II: từ luận

Bài 1: Đặt rồi tính:

19631 + 27917 97281 – 72873 9381 x 7 81639 : 9

Bài 2: Điền số phù hợp vào nơi chấm:

2m8dm = …dm

8km6m = …m

7500m = …km …m

6m42cm = …cm

7m3dm8cm = …cm

9km = …m

Bài 3: Ông của Lan trong năm này 72 tuổi. Tuổi của cha Lan nhát tuổi của ông 35 tuổi. Hỏi tổng thể tuổi của ông và ba của Lan là bao nhiêu tuổi?

Bài 4: Một hình chữ nhật tất cả chu vi bởi 60cm. Chiều rộng dài 12cm. Tính diện tích s của hình chữ nhật đó.

Xem thêm: Các Hệ Điều Hành Thông Dụng Hiện Nay Thường Được Lưu Trữ Trên Đâu?

ĐÁP ÁN

I.Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

A

B

D

B

C

II. Phần II: trường đoản cú luận

Bài 1: học sinh tự để phép tính rồi tính

19631 + 27917 = 47548 97281 – 72873 = 24408

9381 x 7 = 65667 81639 : 9 = 9071

Bài 2:

2m8dm = 28dm

8km6m = 8006m

7500m = 7km 500m

6m42cm = 642cm

7m3dm8cm = 738cm

9km = 9000m

Bài 3:

Bố của Lan năm nay có số tuổi là:

72 – 35 = 37 (tuổi)

Tổng số tuổi của ông và cha Lan là:

72 + 37 = 109 (tuổi)

Đáp số: 109 tuổi

Bài 4:

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

60 : 2 = 30 (cm)

Chiều lâu năm của hình chữ nhật là:

30 – 12 = 18 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật là:

12 x 18 = 216 (cm2)

Đáp số: 216cm2


Đề 4


I. Phần I: Trắc nghiệm Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng

Câu 1: Hiệu của số lớn nhất có tứ chữ số và số nhỏ tuổi nhất có tía chữ số là:

A. 9888

B. 9999

C. 9899

D. 8989

Câu 2: Tìm một số biết rằng đem số kia trừ đi 382 thì bằng 7299 trừ cùng với 839. Số đó là:

A. 6824

B.6428

C. 6842

D. 8624

Câu 3: kết quả của phép tính 6826 + 86238 : 2 là:

A. 49945

B. 49926

C. 49972

D. 49967

Câu 4: Thùng thứ nhất chứa được 8276 lít dầu. Bể vật dụng hai cất được 9892 lít dầu. Hỏi cả nhị thùng đựng được bao nhiêu lít dầu?

A. 18628 lít

B. 18168 lít

C. 18936 lít

D. 19382 lít

Câu 5: Tính chu vi của hình vuông có số đo cạnh là 12cm?

A. 60cm

B. 144cm

C. 54cm

D. 48cm

II. Phần II: tự luận

Bài 1: tra cứu X, biết:

X + 6862 = 18380

X – 62838 = 16281

5 x X = 82830

X : 1782 = 8

Bài 2: Điền vệt , = phù hợp vào vị trí chấm:

7km571m ….7527m

8257m x 2 …. 9874m + 9738m

12km728m … 17392m

96182m : 2 … 82673 - 34582

Bài 3: Tìm một số biệt rằng nếu mang số đó phân tách cho 3 rồi cộng với 42 thì được 82

Bài 4: Tính diện tích của hình bên dưới đây:

*

ĐÁP ÁN

I.Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

C

C

A

B

D

II. Phần II: từ luận

Bài 1:

X + 6862 = 18380

X = 18380 – 6862

X = 11518

X – 62838 = 16281

X = 16281 + 62838

X = 79119

5 x X = 82830

X = 82830 : 5

X = 16566

X : 1782 = 8

X = 8 x 1782

X = 14256

Bài 2:

7km571m > 7527m

8257m x 2

Bài 3:

Khi đem số đó phân tách cho 3 thì được:

82 – 42 = 40

Số cần tìm là:

40 x 3 = 120

Đáp số: 120

Bài 4: Tính diện tích s của hình bên dưới đây:

*

Độ dài của đoạn GC là:

7 – 2 = 5 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật ABGF là:

4 x 2 = 8 (cm2)

Diện tích của hình chữ nhật GEDC là:

10 x 5 = 50 (cm2)

Diện tích của hình đó là:

50 + 8 = 58 (cm2)

Đáp số: 58cm2

Hy vọng tư liệu này sẽ giúp các emhọc sinhôn tập xuất sắc và đạt thành tựu cao trong học tập.