Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt động trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt động trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

cho em hỏi cấu hình electron bền vững, bão hoà, bán bão hoà là gì ạ? và làm sao để phân biệt đucojw nó


*

Cấu hình bền vững là cấu hình của khí hiếm. Khi mà số electron lớp vỏ bằng 8 (ngoại trừ He).

Bạn đang xem: Phân lớp nào sau đây bán bão hòa

Bạn đang xem: Phân lớp nào sau đây bán bão hòa

Ví dụ: Ar có cấu hình là 1s2 2s22p6 3s23p6.

Ion Na+ có cấu hình là 1s2 2s22p6 .

Cấu hình bão hoà là khi phân lớp đạt số electron tối đa. Ví dụ phân lớp s điền đủ 2 e, p điền đủ 6 e, d điền đủ 10 e.

Ví dụ: Mg có cấu hình 1s2 2s22p6 3s2

Cấu hình bán bão hoà là khi phân lớp đạt một nửa số electron tối đa.

Ví dụ: P có cấu hình là 1s2 2s22p6 3s23p3


*

1. Lớp N có bao nhiêu phân lớp?

A. 3 B. n C. 2n D. 4

2.Phân lớp nào dưới đây chưa bão hòa?

A. s2 B. f14 C. p6 D. d8

3.Cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố nào dưới đây viết đúng ?

A. 1s22s22p63s23p63d7. B. 1s22s22p63s23p63d104s1 

C. 1s22s12p6. D. 1s22s22p62d2.

4. Electron của nguyên tố photpho có mức năng lượng cao nhất thuộc lớp

A. M. B. K. C. L. D. N.

5.Nguyên tố X có điện tích hạt nhân là 17+. Số electron có phân mức năng lượng cao nhất là

A. 1. B. 3. C. 5. D. 7.

6. Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số electron ở các phân lớp p là 12. Nguyên tố X là

A. Ar B. K C. S D. Cl

7. Nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 4s24p5, số khối A = 81. Số hạt không mang điện của X là

A. 35 B. 46 C. 45 D. 47

Câu nào giải thích được thì giải thích giúp e nha mn

 

 

Lớp 10 Hóa học Chương 1. Nguyên tử 4 0
*

Nguyên tử X có phân lớp e ngoài cùng là 3p5

a) Viết cấu hình e của nguyên tử X và xác định điện tích hạt nhân của X

b) Nguyên tử X là kim loại hay phi kim? Vì sao? Để đạt cấu hình bền giống khí hiếm thì nguyên tử X có xu hướng nhường hay nhận bao nhiêu electron? Viết kí hiệu của ion thu được và cấu hình của ion đó.

Lớp 10 Hóa học Chương 1. Nguyên tử 1 0

 Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử R và ion X2-, Y+ đều là 4s24p6.Hãy viết cấu hình electron nguyên tử R, X, Y và cho biết nguyên tố nào là phi kim, kim loại hay khí hiếm? Vì sao ?

Lớp 10 Hóa học Chương 1. Nguyên tử 0 0

đề bài :" một nguyên tử R có tổng số hạt là 34, trong đó số hạt mang điện gấp 1,833 lần số hạt không mang điện.

a) tìm số hạt p,e,n và số khối của nguyên tử R

b)viết cấu hình electron của R theo 4 cách.

Xem thêm: Tác Phẩm Chiếc Lược Ngà - Top 7 Bài Phân Tích Truyện Ngắn Chiếc Lược Ngà

c) xác định loại nguyên tố R, giải thích?

d)nguyên tố R là nguyên tố kim loại, phi kim, hay khí hiếm giải thích?

e) để đạt cấu hình e bền của khí hiếm R có khuynh hướng cho hay nhận e, viết cấu hình e của ion mà r có thể tạo thành

Lớp 10 Hóa học Chương 1. Nguyên tử 1 1

Câu hỏi : Nguyên tố R tạo được oxit cao nhất có khối lượng phân tử là 100u . Nhận xét nào sau đây là không đúng ?

a. R là nguyên tố nhóm B

b. R được điều chế chủ yếu theo phương pháp nhiệt luyện

c. các hidroxit của R là hidroxit lưỡng tính

d. nguyên tử R ở trạng thái bền vững có 6 electron độc thân

( giải thích dùm mình luôn nha ) cảm ơn !!!

Lớp 10 Hóa học Chương 1. Nguyên tử 1 0 Nguyên tử nguyên tố Y có tổng sô electron trên phân lớp s là 7. Biết Y thuộc phân nhóm chính. Cấu hình electron phù hợp với Y là: Lớp 10 Hóa học Chương 1. Nguyên tử 1 0 Nguyên tử nguyên tố Y có tổng sô electron trên phân lớp s là 7. Biết Y thuộc phân nhóm chính. Cấu hình electron phù hợp với Y là: Lớp 10 Hóa học Chương 1. Nguyên tử 1 0

Tìm tên nguyên tố? Viết cấu hình electron nguyên tử và xác định vị trí của nó trong bảng tuần hoàn trong các trường hợp sau : Nguyên tố Z là kim loại. Biết tổng các loại hạt trong nguyên tử nguyên tố này là 58 hạt. 

Lớp 10 Hóa học Chương 1. Nguyên tử 2 0

1. Nguyên tử X có electron cuối cùng điền vào phân lớp 3d5. ậy nguyên tử X có số lớp electron là

2.Nguyên tử X có cấu hình electron ở phân lớp 3d chỉ bằng 1 nửa ở phân lớp 4s.Số hiệu nguyên tử của X là

A. 20. B. 24. C. 21. D. 26

3.Nguyên tử X, Y có cấu hình electron lớp ngoài cùng lần lượt là 3sx và 3s23py. Tổng số electron trên các phân lớp electron ngoài cùng của X, Y là 6. Vậy số hiệu nguyên tử của X, Y có thể là

A. 11 và 16 B. 11 và 15 C. 12 và 16 D. 12 và 14 

4. Nguyên tử của nguyên tố X (Z ≤ 25) và có 3 electron ở phân mức năng lượng cao nhất. Biết tỉ lệ số electron s và p của nguyên tử X là 2:3. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố trên là

A. 22. B. 15. C. 20. D. 10.

5.Cho các nguyên tử sau: X (Z = 11), Y (Z = 20), R (Z = 24), T (Z = 29). Các nguyên tử có số electron ở lớp ngoài cùng bằng nhau là