Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử cùng Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt đụng trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt đụng trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

1. Phi kim nào chuyển động hóa học bạo dạn nhất?

A. Giữ huỳnh

B. Oxi

C. Clo

D. Cacbon

2. Hóa học nào sau đây chức năng được với hỗn hợp (KHCO_3) ?

A. (KNO_3)

B. KOH

C. (BaCl_2)

D. (Na_2SO_4)

3. Chất nào sau đây khi đốt chế tác ra thành phầm là hóa học khí?

A. Đồng

B. Lưu giữ huỳnh

C. Photpho

D. Sắt

4. Hóa học thường dùng để triển khai nguyên liệu vào công nghiệp là:

A. Si

B. C

C. (O_2)

D. (H_2)

5. Cho 3,2gam lưu giữ huỳnh công dụng với lượng dư khí hiđro ở ánh nắng mặt trời cao thu được V lít khí (ở đktc) giữ mùi nặng trứng thối. Trị số của V là:

A. 2,24

B. 3,36

C. 4,48

D. 6,72

6. Khử 16gam (Fe_2O_3) bởi CO dư, thành phầm khí nhận được cho đi vào bình đựng dung dịch (Caleft(OH ight)_2) dư nhận được a gam kết tủa A. Giá trị của a là:

A. 10

B. 20

C. 30

D. 40


Lớp 9 Hóa học bài xích 32. Rèn luyện chương III : Phi kim - sơ lược v...
1
0
*

1. Phi kim nào chuyển động hóa học mạnh khỏe nhất?

A. Lưu huỳnh

B. Oxi

C. Clo

D. Cacbon

2. Chất nào sau đây tính năng được với hỗn hợp KHCO3?

A. KNO3

B. KOH

C. BaCl2

D. Na2SO4

3. Chất nào dưới đây khi đốt sản xuất ra sản phẩm là hóa học khí?

A. Đồng

B. Lưu lại huỳnh

C. Photpho

D. Sắt

4. Hóa học thường dùng để gia công nguyên liệu vào công nghiệp là:

A. Si

B. C

C. O2

D. H2

5. Cho 3,2gam lưu giữ huỳnh công dụng với lượng dư khí hiđro ở nhiệt độ cao thu được V lít khí (ở đktc) có mùi trứng thối. Trị số của V là:

A. 2,24

B. 3,36

C. 4,48

D. 6,72

6. Khử 16gam Fe2O3 bằng CO dư, thành phầm khí nhận được cho bước vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư nhận được a gam kết tủa A. Cực hiếm của a là:

A. 10

B. 20

C. 30

D. 40


Đúng 0
bình luận (0)
Các câu hỏi tương từ
*

Nung 32 g CuO với C dư. Toàn cục lượng CO2 sinh ra được đưa vào bình đựng 100ml hỗn hợp NaOH mật độ a M, sau làm phản ứng thu được hỗn hợp A chỉ cất một hóa học tan . đến dung dịch A chức năng với dung dịch Ba(OH)2 nhận được b gam kết tủa. A)Viết phương trình chất hóa học xảy ra

b) cực hiếm của a là bao nhiêu?

c) giá trị của b là bao nhiêu


Lớp 9 Hóa học bài bác 32. Luyện tập chương III : Phi kim - sơ sài v...
2
0
*

B1: bạn ta đề xuất dùng 7,48 lít teo (đktc) nhằm khử trọn vẹn 20 gam tất cả hổn hợp CuO cùng Fe2O3 ở ánh nắng mặt trời cao. Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong tất cả hổn hợp ban đầu.

Bạn đang xem: Phi kim hoạt động hóa học mạnh nhất là

B2: khử trọn vẹn 32gam Fe2O3 bằng khí teo dư. Sản phẩm khí chiếm được cho vào trong bình đựng nước vôi trong dư được a gam kết tủa trắng. Tính a

Giúp mình giải cùng với ạ :*


Lớp 9 Hóa học bài bác 32. Luyện tập chương III : Phi kim - sơ sài v...
2
0

Đốt nóng tất cả hổn hợp CuO và FeO với Cacbon dư thu đựơc hóa học rắn A và khí B. Mang lại B td với nước vôi vào dư chiếm được 8 gam kết tủa. Hóa học rắn A cho td với hỗn hợp HCl 10% thì nên dùng một số lượng vừa dùng axit là 73 gam.

a. Tính thành phần % cân nặng mỗi oxit trong lếu hợp thuở đầu ?

b. Tính thể tích khí B (các khí đo ĐKTC) ?


Lớp 9 Hóa học bài bác 32. Luyện tập chương III : Phi kim - qua quýt v...
1
0

câu 1: nhiệt độ phân trọn vẹn 12,25kg KClO(_3) (xúc tác MnO(_2)) nhận được V lít khí oxi ( sống đktc). Quý hiếm của V là

A. 2,24 B. 4,48 C. 6,72 D. 3,36

câu 2: Đốt cháy trọn vẹn 0,9g hỗn hợp 2 kim loại Mg cùng Al vào khí oxi, chiếm được 1,62g hỗn hợp các oxit kim loại. Thể tích khí oxi (ở đktc) vẫn tham gia phản bội ứng là:

A. 0,831 lít B. 1,008 lít C. 0,504 lít D. 0,560 lít

câu 3: Khử hoàn toàn 3,345g PbO bằng sắt kẽm kim loại hiđro ở ánh nắng mặt trời cao, thu được m kim loại. Giá trị của m là

A. 3,105 B. 1,863 C. 4,140 D. 2,070


Lớp 9 Hóa học bài 32. Rèn luyện chương III : Phi kim - qua quýt v...
1
0

Nung nóng sắt trong không gian một thời hạn thu được hóa học rắn A . Hoà chảy A bởi H2SO4 quánh nóng dư thu được hỗn hợp B cùng khí C có mùi hắc . Khí C tính năng với dung dịch NaOH được hỗn hợp D . Hỗn hợp D vừa tác dụng với hỗn hợp KOH , vừa tính năng với dung dịch BaCl2 . Mang lại dung dịch B tác dụng với dung dịch KOH . Xác định A , B , C , D cùng viết các phương trình hoá học

Các chúng ta giải gấp mang lại mk nha . Mk đang cần rất gấp chúng ta nào giải đúng mk tick cho


Lớp 9 Hóa học bài bác 32. Rèn luyện chương III : Phi kim - qua quýt v...
3
0

1.Nhóm hóa học nào sau đây chức năng được cùng với H2SO4 loãng

A.CuO,BaCl2,NaCl,FeCO3

B. Cu,Cu(OH)2,Na2CO3,KCl

C. Fe,ZnO,MgCl2,NaOH

D. Mg,BaCl2,K2CO3,Al2O3

2.Có 3 lọ ko nhãn thứu tự đựng một trong các chất rắn sau: CuO,BaCl2,Na2CO3. Cần sử dụng thuốc test nào sau đây để nhận ra 3 chất rắn trên?

A. Hỗn hợp H2SO4

B. Nước

C.Dung dịch NaCl

D. Dung dịch NaOH

3.Cho một lượng bột fe dư vào 50ml dung dịch H2SO4. Làm phản ứng hoàn thành thu được 3,36l khí(đktc). Nồng độ mol của dung dịch H2SO4 là?

A. 0,5M

B. 1M

C. 2M

D. 3M

4.Trung hòa 20ml hỗn hợp H2SO4 1M bằng dung dịch NaOH 20%. Trọng lượng dung dịch NaOH đã dùng là?

A. 2g

B. 6g

C. 8g

D. 10g

5.Cho sơ đồ gia dụng phản ứng: HCl+X->CuCl2+Y

A. CuO và H2O

B. Cu và H2

C. Cu(NO3)2 và HNO3

D. CuSO4 với H2SO4


Lớp 9 Hóa học bài 32. Rèn luyện chương III : Phi kim - qua quýt v...
2
0

Bài 1: tất cả hổn hợp A ( gồm 2 sắt kẽm kim loại X cùng Y các hóa trị 2 ). Biết nguyên tử khối của X bằng phân tử khối của Y . Rước 10 g các thành phần hỗn hợp A lấy đốt hoàn toản trong 19,6 lít ko khí(đktc) thu đc m gam tất cả hổn hợp B( có 2 oxit)

a. Tính m? Biết thể tích oxi chỉ chiếm 20% thể tích ko khí .

b. Tra cứu X cùng Y . Biết số phân tử oxi bội phản ứng với Y gấp 2,5 lần số phân tử oxi phản bội ứng cùng với X.

Bài 2: Khử hoàn toàn 23,2 lếu hợp có Fe2O3 và FeO bằng khí teo ở ánh sáng cao , thu đc Fe với 1 hóa học khí. Dẫn hóa học khí thu đc sục vào muối bột vôi trong dư thấy xuất hiện thêm 40g kết tủa trắng tạo thành.

a. Xác minh thành phần % về trọng lượng mối oxit trong hỗn hợp đầu.

b. Tính cân nặng sắt thu đc sau phẩn ứng.

c. Tính thể tích khí CO nên dùng sinh hoạt (đktc)

đ. Tính thể tích khí H2 thu đc khi mang lại lượng sắt thu được ở trên tổng hợp trong dung dịch HCl nếu công suất phản ứng là 75%


Lớp 9 Hóa học bài bác 32. Rèn luyện chương III : Phi kim - sơ lược v...
0
0

Cho 69,6g MnO2 tác dụng với dung dịch HCl đặc dư thu được một lượng khí X. Dẫn khí X vào 500ml hỗn hợp NaOH 4M thu được hỗn hợp A. Tính độ đậm đặc mol của các chất trong dung dịch A. Giả thiết rằng thể tích dung dịch sau phản bội ứng đổi khác không xứng đáng kể.

Xem thêm: Ngoài Thềm Rơi Chiếc Lá Đa Tiếng Rơi Rất Mỏng Như Là Rơi Nghiêng


Lớp 9 Hóa học bài 32. Rèn luyện chương III : Phi kim - sơ sài v...
1
0

Mọi người tốt Hóa giúp mình cùng với nhé! công ty Nhật em phải nộp bài bác rồi! giúp em với! Em cảm ơn trước ạ. Mọi người làm được tưng nao thì làm cho giúp em cùng với nhé! Hi hi

Bài 1: Đốt cháy hoàn toàn 7.2gam Cacbon thu được hỗn hợp khí A bao gồm CO,CO2 dẫn hỗn hợp khí A qua ống đựng CuO nung nóng, lúc phản ứng sau cho toàn bộ lượng khí thu được vào nước vôi được A gam kết tủa. Thanh lọc kết tủa cho tính năng với B lít hỗn hợp NaOH 1M. Tính A và B?

Bài 2: Phân diệt MgCO3 một thời hạn thu được hóa học rắn A và khí B. Lúc cho chất rắn A tác dụng với HCl lại chiếm được khí B, hấp thụ trọn vẹn khí B vào hỗn hợp NaOH được hỗn hợp C. Hỗn hợp C vừa chức năng với BaCl2, vừa tính năng với dung dịch KOH. Xác định A,B,C cùng viết các phương trình phản bội ứng?

- giúp em đi phần lớn người...


Lớp 9 Hóa học bài bác 32. Rèn luyện chương III : Phi kim - qua quýt v...
1
0

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học tập trên OLM (olm.vn)