Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 - Tuần 22

I. Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 – Tuần 22II. Đáp án bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 – Tuần 22

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 5: Tuần 22 được nofxfans.com biên soạn gửi tới các thầy cô tham khảo hướng dẫn các em làm bài tập Toán lớp 5, giúp các em học sinh rèn luyện, nâng cao kỹ năng giải các bài Toán đã được học trong tuần. Mời các thầy cô tham khảo!

Bài tiếp theo: Bài tập cuối tuần lớp 5 môn Toán - Tuần 23

Để tải phiếu bài tập, mời kích vào đường link sau: Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 - Tuần 22

I. Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 – Tuần 22


Phần 1: Trắc nghiệm

Câu 1: Chọn đáp án đúng trong các đáp án dưới đây:

A. Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật bằng tích của chiều cao và chu vi đáy.

Bạn đang xem: Phiếu bài tập cuối tuần lớp 5

B. Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật bằng tích của chiều cao và diện tích đáy.

C. Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật bằng tổng của chiều cao và chu vi đáy.

D. Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật bằng tổng của chiều cao và diện tích đáy.

Câu 2: Chọn đáp án đúng trong các đáp án dưới đây:

A. Diện tích toàn phần hình lập phương bằng bình phương độ dài một cạnh nhân với 4.

B. Diện tích toàn phần hình lập phương bằng bình phương độ dài một cạnh nhân với 6.

C. Diện tích toàn phần hình lập phương bằng bình phương độ dài một cạnh nhân với 8.

D. Diện tích toàn phần hình lập phương bằng bình phương độ dài một cạnh nhân với 10.

Câu 3: Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài 15dm, chiều rộng 10dm và chiều cao 12dm là:


A. 900dm2

B. 1800dm2

C. 1500dm2

D. 1000dm2

Câu 4: Diện tích xung quanh của hình lập phương có độ dài cạnh 5m 16cm là:

A. 2458cm2

B. 2210cm2

C. 2064cm2

D. 2112cm2

Câu 5: Diện tích toàn phần của hình lập phương có độ dài cạnh 120m là:

A. 480m2

B. 520m2

C. 600m2

D. 720m2

Phần 2: Tự luận

Bài 1: Viết số đo thích hợp vào ô trống:

Hình hộp chữ nhật

(1)

(2)

(3)

(4)

Chiều dài

4m

1,2m

16dm

320cm

Chiều rộng

3m

0,8m

12dm

200cm

Chiều cao

5m

1m

15dm

250cm

Chu vi mặt đáy

Diện tích mặt đáy

Diện tích xung quanh

Diện tích toàn phần

Bài 2: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có:

a) Độ dài cạnh bằng 1,2m

b) Độ dài cạnh bằng 4dm 12cm

c) Độ dài cạnh bằng 5m 6cm

Bài 3: Người ta sơn một cái hộp không có nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài bằng 2m, chiều rộng bằng 1,8m và chiều cao 0,6m. Tính diện tích phần được sơn.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra Học Kì 1 Hóa 11 Trắc Nghiệm Có Đáp Án, Bộ Đề Thi Học Kỳ 1 Hóa 11 Có Đáp Án


II. Đáp án bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 – Tuần 22

Phần 1: Trắc nghiệm

Câu 1: A

Câu 2: B

Câu 3: A

Câu 4: C

Câu 5: D

Phần 2: Tự luận

Bài 1:

Hình hộp chữ nhật

(1)

(2)

(3)

(4)

Chiều dài

4m

1,2m

16dm

320cm

Chiều rộng

3m

0,8m

12dm

200cm

Chiều cao

5m

1m

15dm

250cm

Chu vi mặt đáy

14m

4m

56dm

1040cm

Diện tích mặt đáy

12m2

0,96m2

192dm2

64000cm2

Diện tích xung quanh

70m2

4m2

840dm2

260000cm2

Diện tích toàn phần

94m2

5,92m2

1224dm2

388000cm2

Bài 2:

a) Diện tích xung quanh của hình lập phương: 1,2 x 4 = 4,8 (m2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương: 1,2 x 6 = 7,2 (m2)

b) Đổi 4dm 12cm = 52cm

Diện tích xung quanh của hình lập phương: 52 x 4 = 208 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương: 52 x 6 = 312 (cm2)

c) Đổi 5m 6cm = 506cm

Diện tích xung quanh của hình lập phương: 506 x 4 = 2024 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương: 506 x 6 = 3036 (cm2)

Bài 3:

Diện tích đáy hình hộp chữ nhật là:

2 x 1,8 = 3,6 (m2)

Chu vi đáy hình hộp chữ nhật là:

(2 + 1,8) x 2 = 7,6 (m)

Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là:

7,6 x 0,6 = 4,56 (m2)

Diện tích phần được sơn là:

4,56 + 3,6 = 8,16 (m2)

Đáp số: 8,16m2

------

Trên đây, nofxfans.com đã giới thiệu tới các em Phiếu bài tập cuối tuần lớp 5: Tuần 22. Mời các em cùng luyện tập các bài tập tự luyện môn Toán lớp 5 này với nhiều dạng bài khác nhau. Để các em có thể học tốt môn Toán hơn và luyện tập đa dạng tất cả các dạng bài tập, các em cùng tham khảo thêm các bài tập Toán lớp 5.