Poli(vinyl clorua)(PVC) là hóa học rắn vô định hình, giải pháp điện tốt, bền với axit, được sử dụng làm vật tư cách điện, ống dẫn nước, vải bịt mưa. Phần trăm cân nặng của clo vào PVC gần bằng:

A. 37%. B. 47%. C. 67% D. 57%. Đáp án đúng: D

Bạn đang xem: Poli(vinyl clorua)(PVC) là hóa học rắn vô định hình, giải pháp điện tốt, bền cùng với axit, được dùng làm vật liệu cách điện, ố

Công thức cấu trúc của PVC là (-CH2-CHCl-)n

(\% m_Cl = frac35,512.2 + 1.3 + 35,5.1.100\% = 56,8\% )
Bạn đang xem: Pvc là chất rắn vô định hình cách điện tốt

Đăng bởi: nofxfans.com

Chuyên mục: câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Poli(vinyl clorua)(PVC) là hóa học rắn vô định hình, bí quyết điện tốt, bền với axit, được dùng làm vật liệu cách điện, ố


*
nofxfans.com Send an thư điện tử tháng Năm 11, 2022
Facebook Twitter LinkedIn Tumblr Pinterest Reddit Messenger Messenger chia sẻ via e-mail Print
*

Theo ý kiến của nhà nghĩa Mác-Lênin, cách mạng xã hội là? 


Kênh phân phối?


Phát triển kinh tế tài chính ?


*

Cho sắt tính năng với axit clohidric thu được 3, 9 g muối hạt sắt cùng 7,2 g khí cất cánh lên. Tổng khối lượn chất phản ứng


*

Người ta truyền cho khí vào xi lanh một nhiệt lượng 200 J. Khí nở ra và tiến hành công 140 J đẩy pit-tông lên.


*

Muốn tổng hợp 120 kg metylmetacrylat, hiệu suất quá trình este hóa và trùng đúng theo lần lượt là 60% với 80%, cân nặng axit v
Xem thêm: Ý Nghĩa Của Come Up With Là Gì ? Đặt Câu Với Từ Come Up With

Trả lời Hủy

Email của các bạn sẽ không được hiển thị công khai. Những trường cần được ghi lại *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang website

lưu lại tên của tôi, email, và trang web trong trình để mắt này mang đến lần comment kế tiếp của tôi.