Poli(vinyl clorua)(PVC) là chất rắn vô định hình, cách điện tốt, bền với axit, được dùng làm vật liệu cách điện, ống dẫn nước, vải che mưa. Phần trăm khối lượng của clo trong PVC gần bằng:

A. 37%. B. 47%. C. 67% D. 57%. Đáp án đúng: D

Bạn đang xem: Poli(vinyl clorua)(PVC) là chất rắn vô định hình, cách điện tốt, bền với axit, được dùng làm vật liệu cách điện, ố

Công thức cấu tạo của PVC là (-CH2-CHCl-)n

\(\% {m_{Cl}} = \frac{{35,5}}{{12.2 + 1.3 + 35,5.1}}.100\% = 56,8\% \)
Bạn đang xem: Pvc là chất rắn vô định hình cách điện tốt

Đăng bởi: nofxfans.com

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Poli(vinyl clorua)(PVC) là chất rắn vô định hình, cách điện tốt, bền với axit, được dùng làm vật liệu cách điện, ố


*
nofxfans.com Send an email Tháng Năm 11, 2022
Facebook Twitter LinkedIn Tumblr Pinterest Reddit Messenger Messenger Share via Email Print
*

Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, cách mạng xã hội là? 


Kênh phân phối?


Phát triển kinh tế ?


*

Cho sắt tác dụng với axit clohidric thu được 3, 9 g muối sắt và 7,2 g khí bay lên. Tổng khối lượn chất phản ứng


*

Người ta truyền cho khí trong xi lanh một nhiệt lượng 200 J. Khí nở ra và thực hiện công 140 J đẩy pit-tông lên.


*

Muốn tổng hợp 120 kg metylmetacrylat, hiệu suất quá trình este hóa và trùng hợp lần lượt là 60% và 80%, khối lượng axit v
Xem thêm: Ý Nghĩa Của Come Up With Là Gì ? Đặt Câu Với Từ Come Up With

Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang web

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.