A.

Bạn đang xem: Quá trình truyền sóng là

Đúng. Vì sóng truyền dao động cho các phần tử của môi trường nghĩa là truyền cho chúng năng lượng. Quá trình truyền sóng là quá trình truyền năng lượng.

B. Sai. Khi sóng truyền đi, trạng thái dao động (pha dao động) của nguồn sống được lan truyền cho các phần tử vật chất môi trường nhưng các phần tử vật chất này vẫn dao động xung quanh vị trí cân bằng của chúng mà không bị chuyển dời theo sóng.

C. Đúng. Sóng cơ học truyền được trong môi trường vật chất, không truyền được trong chân không.

D. Đúng. Sóng cơ là dao động cơ lan truyền trong môi trường vật chất.


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Trong sóng cơ, tốc độ truyền sóng là


A.tốc độ lan truyền dao động trong môi trường truyền sóng.


B. tốc độ cực tiểu của các phần tử môi trường truyền sóng.


C. tốc độ chuyển động của các phần tử môi trường truyền sóng.


D. tốc độ cực đại của các phần tử môi trường truyền sóng.


Câu 2:


Một sóng âm và một sóng ánh sáng truyền từ không khí vào nước thì bước sóng


A. của sóng âm tăng còn bước sóng của sóng ánh sáng giảm.


B. của sóng âm giảm còn bước sóng của sóng ánh sáng tăng.


C. của sóng âm và sóng ánh sáng đều giảm.


D. của sóng âm và sóng ánh sáng đều tăng.


Câu 3:


Những đặc trưng nào sau đây là đặc trưng vật lý của âm?


A. tần số, cường độ âm, đồ thị âm.


B.tần số, độ to, đồ thị âm.


C.tần số, đồ thị âm, âm sắc.


D.tần số, đồ thị âm, độ cao.


Câu 4:


Điều kiện để hai sóng giao thoa được với nhau là hai sóng


A. cùng phương, cùng tần số và hiệu số pha không đổi theo thời gian.


B.chuyển động cùng chiều với cùng tốc độ.


C.cùng biên độ, cùng bước sóng, pha ban đầu.


D. cùng phương, luôn đi kèm với nhau.


Câu 5:


Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng, khoảng cách giữa hai nút sóng liền kề bằng:


A. một bước sóng


B.hai bước sóng


C. một nửa bước sóng.


D. một phần tư bước sóng.


Câu 6:


Nhận xét nào sau đây ℓà sai khi nói về sóng âm


A. Sóng âm ℓà sóng cơ học truyền được trong cả 3 môi trường rắn, ℓỏng, khí


B.Trong cả 3 môi trường rắn, ℓỏng, khí sóng âm ℓuôn ℓà sóng dọc


C.Trong chất rắn sóng âm có cả sóng dọc và sóng ngang


D.Âm thanh có tần số từ 16 Hz đến 20 kHz


Bình luận


Bình luận
Hỏi bài

Hỗ trợ đăng ký khóa học tại nofxfans.com


*

Liên kết
Thông tin nofxfans.com
Tải ứng dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN XEM

Hãy chọn chính xác nhé!


Đăng ký


Với Google Với Facebook

Hoặc


Đăng ký

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập


nofxfans.com

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Đăng nhập


Với Google Với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


nofxfans.com

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Xem thêm: Những Đồ Dùng Học Tập Cần Thiết Cho Học Sinh Lớp 10, Tất Cả Đồ Dùng Học Tập Cho Học Sinh Cấp 3


Quên mật khẩu


Nhập địa chỉ email bạn đăng ký để lấy lại mật khẩu
Lấy lại mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


nofxfans.com

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Bạn vui lòng để lại thông tin để được TƯ VẤN THÊM
Chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
nofxfans.com