"Quan ngay cạnh kĩ một chất chỉ có thể biết được..... Dùng nguyên lý đo mới xác minh được..... Của chất. Còn muốn biết một chất tất cả tan trong nước, dẫn được điện hay không thì phải........"
Bạn đang xem: Quan sát kĩ một chất chỉ có thể biết được

Lời giải đưa ra tiết

Quan gần kề kĩ một hóa học chỉ có thể biết được tính chất hiệ tượng của chất. Dùng lý lẽ đo mới xác định được nhiệt nhiệt độ chảy, nhiệt độ sôi, khối lượng riêng của chất. Còn ước ao biết một chất gồm tan trong nước, dẫn được điện hay là không thì phải làm thí nghiệm."

nofxfans.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*Xem thêm: Đường Thẳng Đi Qua Điểm A(2;5) Và Có Tung Độ Gốc Là 1 Có Hệ Số Góc Là

vấn đề em chạm mặt phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải nặng nề hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp nofxfans.com


Cảm ơn bạn đã áp dụng nofxfans.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cao điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?