Quẻ Lôi Thiên Đại Tráng còn mang tên tiếng trung là 雷天大壯 mang ý nghĩa sâu sắc của sự thịnh vượng. Đây là tên của quẻ số 34 trong hệ thống 64 quẻ tởm Dịch. Nội dung bài viết này các chuyên viên của nofxfans.com đang phân tích đưa ra tiết chân thành và ý nghĩa quẻ số 34 này sẽ giúp quý các bạn biết được vận Hung - cát mà quẻ Lôi Thiên Đại Tráng với lại.

Bạn đang xem: Quẻ lôi thiên đại tráng

Quẻ Lôi Thiên Đại Tráng là gì?

Quẻ Lôi Thiên Đại Tráng được sản xuất nhờ sự nghiên cứu của phần đa Tổ Sư trong nghành tử vi, tởm dịch. Và để có hiệu quả như ngày nay, thì quẻ số 34 đã làm qua sự vun bồi, giải mã ý nghĩa luận phải trái trong suốt cả một chặng đường kéo dãn dài hàng nghìn năm.

Quẻ Lôi Thiên Đại Tráng vốn hết sức phức tạp, theo lời dẫn của cổ nhân, thì mỗi quẻ ra đời vốn vô cùng phức tạp, cùng để xét nghiệm phá chân thành và ý nghĩa quẻ bói số 34 cũng hết sức phức tạp. Cho đến ngày nay, rất hiếm người có thể hiểu được quẻ số 34 Lôi Thiên Đại Tráng tương tự như 64 quẻ gớm dịch.

Giải quẻ số 34 như thế nào?

Việc giải mã quẻ số 34 của chúng tôi được xây dựng dựa trên cơ sở của tởm Dịch cổ xưa được lưu truyền lại.

Muốn biết ý nghĩa sâu sắc của quẻ Lôi Thiên Đại Tráng, thì các chuyên gia phải xây đắp đồ hình, tiếp nối đồ hình sẽ được kết phù hợp với Nội Quải, ngoại Quải để đưa ra kết quả của quẻ bói. Đây là điều mà đại nhiều phần trong chúng ta không thể tiến hành được.

Thế nên công ty chúng tôi đã nghiên cứu và phân tích và thành lập nên ý nghĩa sâu sắc tường minh độc nhất của quẻ Lôi Thiên Đại Tráng, góp quý bạn mày mò tất cả số đông điều về quẻ 34 một cách đúng mực nhất.

Sau đấy là phần luận giải đưa ra tiết chân thành và ý nghĩa quẻ Lôi Thiên Đại Tráng ứng với quý bạn:

LÔI THIÊN ĐẠI TRÁNG. Thịnh vượng

雷天大壯

Thuộc loại: Quẻ Cát

*

Phân tích toàn quẻ Lôi Thiên Đại Tráng

Thoán từ

大 壯:利 貞。

Đại Tráng. Lợi trinh.

Dịch:

Lớn dạn dĩ (Đại Tráng) ý muốn hay cần chính đáng.

Gọi bằng Đại Tráng, vì chưng Dương là Đại, Âm là Tiểu; ở chỗ này 4 Dương vẫn hồi cường thịnh, nên gọi bằng Đại Tráng. Hon nữa Quẻ Đại Tráng, dưới tất cả Kiền là cưng cửng kiện, trên có Chấn là Lôi, là Động; test hỏi còn gì mạnh rộng sấm sét được. Đại Tráng là thời kỳ Dương thịnh, mà lại Dương tượng trưng mang lại tinh hoa Trời đất, cho tất cả những gì chủ yếu đại quang quẻ minh. Vì thế trong Thoán Truyện sẽ đề cập mang đến 2 chữ thiết yếu Đại.

Quẻ Đại Tráng, bàn về uy dũng, mà lại lại đề cao uy dũng tinh thần, uy dũng của đạo nghĩa nhân đức.

Uy dũng, nhưng mà minh chính, uy dũng mà lại vẫn biết Tri cơ hành sự, uy dũng nhưng hoạt động luôn theo hiện tượng phương pháp. Mang đến nên, uy dũng sống đây chưa phải là vũ dũng. Sức mạnh con người có thể phân phân thành nhiều loại:

- sức khỏe của thể chất hay mức độ lực

- sức khỏe của cơ mưu hay Trí lực,

- sức khỏe của trung khu tình hay trung tâm lực,

- sức khỏe của vị thế hay thế lực.

- sức mạnh của uy quyền hay Quyền lực

- sức khỏe của đức độ.

Người ta có thể dùng sức mạnh mình sẵn có, để mà làm mọi chuyện hay, cũng tương tự chuyện dở. Dịch khuyên cần sử dụng sức mạnh để làm điều hay, để triển khai nghĩa lý mới tốt, new lợi. Chính vì như thế Thoán viết: Đại Tráng, lợi trinh. Dịch đến rằng, tất cả những năng lực tiềm tàng vào vũ trụ này là cốt giúp cho con người thực hiện sự cao đại. Hiểu được điều ấy là hiểu được ý Trời.

Thoán truyện.

Thoán Truyện viết:

大 壯,大 者 壯 也。 剛 以 動,故 壯。 大 壯 利 貞﹔ 大 者 正 也。

正 大 而 天 地 之 情 可 見 矣!

Đại Tráng. Đại mang Tráng dã. Cưng cửng dĩ động. Ráng tráng. Đại Tráng lợi trinh.

Đại giả bao gồm dã. Chủ yếu đại nhi thiên địa bỏ ra tình khả kiến hỹ.

Dịch.

Quẻ Đại Tráng, Dương đà tráng thịnh,

Cứng động, nên mới mạnh, bắt đầu cương.

Mạnh mà lại minh chính, mặt đường hoàng,

Mới hay, mới lợi lẽ hay xưa nay.

Đại là thiết yếu đại, trực tiếp ngay,

Hoằng dương thiết yếu đại, biết tức thì tình Trời.

Tào thanh bình quẻ Đại Tráng như sau: Đại Tráng là chủ yếu đại. Dương trưởng nhưng mà cương động; đại là chính. Trời đất có bao gồm khí, bao gồm khí ấy lưu hành tràn ngập vũ trụ, vì thế trên trời thì có mặt nhật nguyệt, tinh cầu; dưới khu đất thì sinh ra cúi cao, sông rộng. Thánh nhân nuôi chăm sóc khí hạo nhiên của Trời đất; chí đại chí cương; giữ nhân cách mình mang đến tôn nghiêm, cùng là sư biểu mang đến đời về nhân luân; những ngài không lúc nào có lời nghị luận kỳ quặc, không lúc nào có những hành động a dua; các ngài cưng cửng kiên, thiết thạch, chí trung, chí chính.

Người quân tử theo gương Thánh nhân cũng rứa vươn lên tính đến cao đại, cố tiến hành công chính. Khi phong túc không hoang dâm, phóng túng, lúc nghèo nàn chẳng đổi dời ngày tiết tháo, uy vũ không chết thật phục được chí khí... Dòng quý của sĩ phu, chẳng đề nghị là tại kia sao?

Không thể lui mãi. Lui rồi cũng có lúc tiến lên khôn cùng mạnh. Tiếp theo quẻ Thiên đánh Độn là quẻ Lôi Thiên Đại Tráng.

Tượng quẻ Đại Tráng bao gồm Chấn nghỉ ngơi trên, Càn ở dưới tức là sấm động ở trên trời. Nhị hào Âm của quẻ sẽ lui, tứ hào Dương của quẻ thì đã lên, thể bây chừ kỳ vô cùng thịnh.

Đức quẻ còn nhận định rằng Chấn nghỉ ngơi ngoài, Càn làm việc trong. Đức dương cương mà lại động, Càn hàm nghĩa thiết yếu nghĩa. Xem tượng quẻ từ cường bất tức, việc không hợp lẽ không đề nghị làm.

Sơ lược từng hào của quẻ Lôi Thiên Đại Tráng

Sơ Cửu : Ở hạ vị, hăng lên mà lại chỉ dùng ngón chân buộc phải sẽ vấp váp ngã. (Dụ cho những người chỉ hăng bởi đầu lưỡi, không làm những gì thiết thực, có khả năng sẽ bị vạ miệng.Cửu Nhị : Dương hào cư âm vị, biết tráng mà không thật chừng, siêu tốt. (Dụ cho các bậc quân tử hành động ăn khớp cùng với tình thế đổi thay chuyển)Cửu Tam : Trùng dương, lại sinh sống cuối quẻ Càn, là người cực kì tráng, tất cả thể chạm mặt nguy. Quân tử gan lì còn thế, huống hồ tiểu nhân có tác dụng càn, như dê húc dậu sẽ bị gẫy sừng.Cửu Tứ : Đứng đầu các hào dương, bên trên là những hào âm bắt đầu suy, ví như bức tường chắn đã có lỗ hổng,gặp thời cơ đó Tứ rất có thể ra lệnh tấn công, vẫn thành công. (Ví dụ Lê Lợi sau khi thu được Tây Đô, cụ quân Minh vẫn suy, bèn ồ ạt tiến quân ra Bắc, vây Đông đô, làm thịt Liễu Thăng, bắt Mộc Thanh, thay như chẻ tre).Lục Ngũ : Ở vị chí tôn, bị quần dương ở dưới tiến lên mạnh, Ngũ không địch nổi. Nhưng Ngũ nhu thuận, đề nghị may ra không vấn đề gì. Tuy vậy ở thời Tráng mà Ngũ chỉ nhu hòa, ko xứng đáng. (Ví dụ Hiến Đế bị Đổng Trác, rồi Lý Thôi, Quách Dĩ, rồi Tào túa hiếp chế).

Thượng Lục : Ở cuối quẻ Tráng, nghĩa là ví như háu táu làm cho càn, sẽ ảnh hưởng nguy. Tuy nhiên cùng tắc biến, giả dụ Thượng biết chịu nhẫn nhục nuôi chí khí, thì sẽ được Cát. (Ví dụ Phù Sai khi Việt vẫn đem quân tấn Ngô, còn đi tranh bá chủ với Tề, vớ nguy. Ngược lại Câu Tiễn sau thời điểm thua trận Cối Kê, nhẫn nhục ngóng thời, sau phục hưng được Việt).

Ý nghĩa của quẻ Lôi Thiên Đại Tráng

Quẻ Đại Tráng có 4 hào Dương sinh hoạt dưới thuộc xua đuổi hai hào Âm sinh hoạt trên cùng, đây chính là thời quân tử thắng vậy đang nhiệt huyết xông lên. Đại Tráng ở đây không dũng mạnh lắm, dòng mạnh chính là ở đạo quân tử.

Đại Tráng có khí Dương dũng mãnh, tương khắc và chế ngự và thịnh vượng. Tượng của quẻ là Lôi tại Thiên Thượng là sấm nghỉ ngơi trên bầu trời. Thượng quái quỷ là Chấn, hạ quái ác là Càn. Chấn là sấm sét, Càn là Trời. Sấm sét nghỉ ngơi trên Trời làm cho vang cồn cả thiên nhiên. Chiêm quẻ đánh tiếng vận số của bạn dụng quẻ đã ở thì an khang và cải cách và phát triển lớn.

Quẻ Lôi Thiên Đại Tráng xuất sắc cho việc gì?

Quẻ Đại Tráng hăng hái, thừa thắng xông lên trên bề ngoài của quẻ với điềm tốt. Công danh sự nghiệp sự nghiệp thăng tiến, tài lộc nhiều cải cách và phát triển kinh doanh buôn bán lớn mạnh. Tuy vậy phải thận trọng vận dụng kế hoạch bổ ích và biết chọn thời gian đúng lúc.

Xem thêm: Động Cơ Không Đồng Bộ Ba Pha Là Động Cơ, Lý Thuyết Cần Biết Về Động Cơ Không Đồng Bộ 3 Pha

Dồn lực, hăng hái với lợi thế quá trình thuận lợi nhưng không nên hấp tấp. Sẵn sàng kỹ càng kế hoạch, ý định trước đông đảo thế nguy, quan trọng đặc biệt nên theo chính đạo (đại tráng) kết quả tốt đẹp sau cùng mới được chắc chắn vững.