Kiến thức về tổng hợp và phân tích lực môn vật lý lớp 10. Các khái niệm, công thức, quy tắc phân tích lực – quy tắc hình bình hành, tìm hiểu điều kiện để 1 chất điểm cân bằng.

Tổng hợp và phân tích lực

Lực và cân bằng lực

Lực là gì?

Lực là đại lượng véc tơ đặc trưng cho tác dụng của vật này lên vật khác mà kết quả là gây ra gia tốc cho vật hoặc làm cho vật biến dạng.

Bạn đang xem: Quy tắc tổng hợp lực

Hai lực cân bằng khi nào?

Hai lực cân bằng là hai lực cùng tác dụng lên một vật, cùng giá, cùng độ lớn và ngược chiều.

Đơn vị của lực

Đơn vị của lực là Niutơn (N).

Tổng hợp lực

Tổng hợp lực là gì?

Tổng hợp lực là thay thế các lực tác dụng đồng thời vào cùng một vật bằng một lực có tác dụng giống hệt các lực ấy. Lực thay thế này gọi là hợp lực.

Qui tắc tổng hợp lực

Qui tắc hình bình hành: Nếu hai lực đồng qui làm thành hai cạnh của một hình bình hành, thì đường chéo kể từ điểm đồng qui biểu diễn hợp lực của chúng.


*

Quy tắc hình bình hành trong vật lý 10


Phân tích lực

Phân tích lực là gì?

Phân tích lực là thay thế một lực bằng hai hay nhiều lực có tác dụng giống hệt như lực đó. Các lực thay thế gọi là các lực thành phần.


Phân tích một lực thành hai lực thành phần trên hai phương cho trước
*

Phân tích một lực thành hai lực thành phần trên hai phương cho trước


Điều kiện cân bằng của chất điểm

Muốn cho một chất điểm đứng cân bằng thì hợp lực của các lực tác dụng lên nó phải bằng không.


*

Điều kiện cân bằng của chất điểm


Dạng bài tổng hợp và phân tích lực

Tổng hợp các lực tác dụng lên vật

Cách giải:

Nếu 2 lực cùng phương, cùng chiều thì lực tổng hợp: F = F1 + F2 và có chiều cùng chiều với 2 lực.Nếu 2 lực cùng phương, ngược chiều thì lực tổng hợp: F = |F1 – F2| và có chiều cùng chiều với lực có độ lớn lớn hơn.Nếu 2 lực không cùng phương thì lực tổng hợp: F² = F1² + F2² + 2F1.F2.cosα và có chiều theo quy tắc hình bình hành.

Giải bài tổng hợp và phân tích lực

Bài 1: Một vật có trọng lượng 60N được treo vào vòng nhẫn O ( coi là chất điểm). Vòng nhẫn được giữ yên bằng dây OA và OB. Biết OA nằm ngang hợp với OB góc 45 độ. Tìm lực căng của dây OA và OB.

Xem thêm: Bộ Sưu Tập Hình Ảnh Hoa 8/3 Đẹp Nhất 2022 ❤️️ Chúc Mùng 8 Tháng 3 Cute

Hướng dẫn giải:

Vẽ các lực tác dụng lên hình

Góc α là góc giữa OP và OB: α = 45 độ.

OI = OK. cosα => OK = OI / cosα => Lực căng OB là: T = P / cosα = 60√2 NTương tự KI = OK.sinα => Lực căng OA là: T = 60√2 sin45 = 30√2 N

Bài 2: Tổng hợp và phân tích lực – Cho F1 = F2 = 30 N, góc α = 60 độ. Hợp lực của véc tơ F1, F2 là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Vẽ hợp lựcÁp dụng công thức tính hợp lực: F² = F1² + F2² + 2F1.F2.cosα => F = 30√3 N

Kiến thức tham khảo

Kiến thức liên quan: Momen lực – Hợp lực song song

Kiến thức liên quan: Chuyển động thẳng đều Chuyển động thẳng biến đổi đều


Kiến thức liên quan: Vật rơi tự do từ độ cao H

Bài viết tham khảo: Định luật Kirchhoff 1 + 2

Bài viết tham khảo: Định luật Ohm

Chuyên mục tham khảo: Vật lý học

Nếu các bạn có bất cứ thắc mắc vui lòng comment phía dưới hoặc Liên hệ chúng tôi!