Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bài Viết: Relationship là gì
Bạn đang xem: Relationship là gì

*

*

*

*

relationship /ri”leiʃnʃip/ danh từ mọt quan hệ, côn trùng contactthe relationship between the socialist countries is based on proletarian internationalism: quan hệ trong những nước trái đất chủ nghĩa dựa trên cơ sở công ty nghĩa nước ngoài vô sản sự giao thiệplớn be in relationship with someone: đi lại giao thiệp với ai tình cực kỳ gần gũi, tình họ hàngthe relationship by blood: tình họ hàng ruột thịtmối quan lại hệentity relationship: mối quan hệ thực thểtemperature-entropy relationship: mối quan hệ nhiệt độ – entropyworking relationship: quan hệ làm việcmối tương quanquan hệAND relationship: tình dục ANDOR relationship: tình dục ORattribute relationship: quan hệ nam nữ thuộc tínhbi-orthogonality relationship: quan tiền hệ tuy nhiên trực giaodose response relationship: dục tình độ nhạyempirical relationship: quan hệ nam nữ kinh nghiệmentity relationship: mối quan hệ thực thểentity relationship diagram: sơ đồ vật quan hệ thực thểentropy-temperature relationship: tình dục entropy-nhiệt độflood frequency relationship: quan hệ nam nữ tần suất-lưu lượng (lũ)geophysic relationship: dục tình địa trang bị lýhydraulic relationship: quan hệ giới tính thủy lựchydrologic relationship: quan hệ giới tính thủy vănkeying relationship: sự quan hệ thừa nhận phímlinear phase relationship: tình dục pha tuyến đường tínhlinear relationship: quan lại hệ tuyến tínhliquid limit bar linear shrinkage relationship: quan hệ giữa số lượng giới hạn lỏng and co ngót tuyến đường tínhlogical relationship: quan hệ nam nữ logicmonotonic relationship: quan lại hệ đối chọi điệuoil-moisture-refrigerant relationship: quan hệ giới tính dầu-ẩm-môi chất lạnhparent-child relationship: quan hệ nam nữ cha-conphase relationship: dục tình phaphysical relationship: quan liêu hệ đồ vật lýpressure-temperature relationship: quan hệ tình dục stress-nhiệt độrainfall runoff relationship: quan hệ tình dục mưa-dòng chảyrefrigerant-oil relationship: tình dục môi chất lạnh-dầurelationship between quantities: quan tiền hệ giữa những biếnrelationship between quantities: quan liêu hệ trong những đại lượngrelationship between variables: quan lại hệ trong những biếnrelationship between variables: quan liêu hệ giữa những đại lượngrelationship type: hình trạng quan hệstress-train relationship: quan hệ tình dục ứng suất-biến dạngstructure relationship: quan hệ nam nữ cấu trúctectonic relationship: quan hệ kiến tạotemperature-entropy relationship: mối quan hệ nhiệt độ – entropytemperature-time relationship: quan hệ giới tính nhiệt độ-thời gianthermodynamic relationship: tình dục nhiệt rượu cồn (lực) họctransport relationship: quan hệ giới tính vận tảivapour-pressure temperature relationship: quan hệ nam nữ nhiệt độ-stress hơiworking relationship: quan hệ làm việcsự liên hệsự phụ thuộcfunctional relationship: sự phụ thuộc hàmsự tương quanLĩnh vực: năng lượng điện lạnhhệ thứcKramers-Kronig relationship: hệ thức Kraemer-Kronigvolume-density relationship: hệ thức thể tích-mật độdose response relationshipliều lượngmối quan liêu hệline relationship: quan hệ ngành dọcsự quan lại hệtemperature-time relationship: sự dục tình về sức nóng độ & thời giansự tương quanarm”s-length relationshipquan hệ bình thườngauthority-responsibility relationshipquan hệ quyền hành-trách nhiệmbenefit-lớn-cost relationshipquan hệ lợi ích-phí tổncontractual relationshipquan hệ đúng theo đồngcooperative relationshipquan hệ hợp táccost estimating relationshipcông thức cầu tính tầm giá tổncurvilinear relationshiptương quan tiền khúc tuyếndebit-credit relationshipquan hệ vay-cho vaydebtor-creditor relationshipquan hệ nhỏ thiếu-chủ nợdebtor-creditor relationshipquan hệ vay-cho vayemployment relationshipquan hệ làm cho thuêfunctional relationshipquan hệ ngành ngang (trong cai quản trị)functional relationshipthể chế quan hệ theo chức nănginverse relationshipmối liên hệ ngượclinear relationshipquan hệ đường tínhlinear relationshipquy hoạch tuyến tínhlinear relationshiptương quan tuyến tínhparent-subsidiary relationshipquan hệ công ty mẹ-conrelationship bankingsự cai quản trị ngân hàng (đc) riêng biệt hóarelationship by objectivequan hệ theo mục tiêu. Relationship managergiám đốc quan hệ giới tính xã hộirelationship marketingtiếp thị quan hệrelationship promotioncổ cồn bán thành phầm quan hệvolume -cost profit relationshipquan hệ con số -phí tổn -lợi nhuận o mối quan hệ, sự contact


Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): relation, relations, relationship, relative, relate, related, unrelated, relatively


*

relationship

Từ điển Collocation

relationship noun

1 between people/groups/countries

ADJ. friendly, good, happy, harmonious, healthy, strong | broken, difficult, failed, fragile, poor, stormy, strained, troubled, uneasy | close, intense, intimate, special Britain”s special relationship with the US | enduring, lasting, long-standing, long-term, permanent, serious, stable, steady He was not married, but he was in a stable relationship. | brief, casual | family, human, interpersonal, one-lớn-one, personal | doctor-patient, parent-child, etc. | business, contractual, formal, marital, physical, power, professional, sexual, mạng làng mạc hội, working | caring, love-hate, loving

VERB + RELATIONSHIP enjoy, have They enjoyed a close working relationship. The school has a very good relationship with the community. He had brief relationships with several women. | begin, build (up), develop, establish, foster Building strong relationships is essential. They established a relationship of trust. | cement, improve, strengthen | continue, maintain | handle, manage He”s not very good at handling personal relationships. | break off She broke off the relationship when she found out about his gambling. | destroy Lack of trust destroys many relationships.

RELATIONSHIP + VERB exist We want béo improve the relationship that exists between the university với the town. | blossom, deepen, develop | flourish | work I tried everything bự make our relationship work. | continue, last | deteriorate, go wrong, worsen | break down, break up, fail

RELATIONSHIP + NOUN difficulties, problems | goals

PREP. in a/the ~ In normal human relationships there has mập be some give và take. At the moment he isn”t in a relationship. | ~ among The focus is on relationships among European countries. | ~ between, ~ béo their relationship béo each other | ~ with
Xem thêm: Đại Học Sài Gòn Xét Tuyển Nguyện Vọng Bổ Sung, Tuyển Sinh Đại Học Sài Gòn

PHRASES the breakdown of a relationship, a network/web of relationships

2 family connection

ADJ. blood, family, kin, kinship

PREP. in a/the ~ Some people think only about themselves, even in family relationships. | ~ between ‘What”s the relationship between you cùng Tony?’ ‘He”s my cousin.’ | ~ phệ What relationship are you khủng Pat?

3 connection between two or more things

ADJ. close There”s a close relationship between increased money supply và inflation. | direct | clear | complex | significant | true | particular | inverse, negative the inverse relationship between gas consumption và air temperature | positive | causal, dynamic, reciprocal | linear, spatial | economic, functional, legal | natural, organic | symbolic

VERB + RELATIONSHIP bear, have The fee bears little relationship khủng the service provided. | examine, explore, look at, study His latest book examines the relationship between spatial awareness với mathematical ability. | discover, find They discovered a relationship between depression cùng lack of sunlight. | demonstrate, show | see, understand | stand in Women với men stand in a different relationship béo language.

PREP. in a/the ~ The different varieties of the language are in a dynamic relationship with each other. | ~ between I can”t see the relationship between the figures và the diagram. | ~ mập the relationship of a parasite khủng its host | ~ with

PHRASES the nature of the relationship

Từ điển WordNet

n.

a state of connectedness between people (especially an emotional connection)

he didn”t want his wife to know of the relationship

a state involving mutual dealings between people or parties or countries

English Synonym và Antonym Dictionary

relationshipssyn.: family relationship human relationship kinship


Bài Viết: Relationship Là Gì – Relationship tức là Gì Trong giờ Anh

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://nofxfans.com Relationship Là Gì – Relationship tức thị Gì Trong tiếng Anh