Sách Giáo Khoa hóa học Lớp 11 được bộ giáo dục và Đào Tạo soạn và phát hành. Sách có chín chương đầy đủ công thức, lý thuyết, phương trình hóa học, chuyên đề hóa học …
Bạn đang xem: Sách giáo khoa hóa học 11

CHƯƠNG 1: SỰ ĐIỆN LI

Bài 1. Sự năng lượng điện liBài 2. Axit, bazơ với muốiBài 3. Sự năng lượng điện li của nước. PH. Chất thông tư Axit – bazơBài 4. Bội phản ứng hiệp thương ion vào dung dịch các chất điện liBài 5. Luyện tập: Axit, bazơ với muối. Phản nghịch ứng dàn xếp ion trong dung dịch những chất điện liBài 6. Bài thực hành thực tế 1: Tính axit-bazơ. Làm phản ứng đàm phán ion vào dung dịch các chất năng lượng điện liĐề đánh giá 15 phút – Chương I – hóa học 11Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) – Chương I – chất hóa học 11

CHƯƠNG 2: NITƠ – PHOTPHO

Bài 7. NitơBài 8. Amoniac và muối amoniBài 9. Axit nitric với muối nitratBài 10. PhotphoBài 11. Axit photphoric và muối photphatBài 12. Phân bón hóa họcBài 13. Luyện tập: đặc điểm của Nitơ, photpho và những hợp chất của chúngBài 14. Bài thực hành 2: tính chất của một vài hợp chất nitơ, photphoĐề kiểm tra 15 phút – Chương II – hóa học 11Đề kiểm soát 45 phút (1 tiết) – Chương II – hóa học 11

CHƯƠNG 3: CACBON – SILIC

Bài 15. CacbonBài 16. Hợp chất của cacbonBài 17. Silic cùng hợp chất của silicBài 18. Công nghiệp silicatBài 19. Luyện tập: đặc điểm của cacbon, silic và các hợp chất của chúngĐề kiểm tra 15 phút – Chương III – chất hóa học 11Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) – Chương III – hóa học 11

CHƯƠNG 4: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ

Bài 20. Bắt đầu về hoá học tập hữu cơBài 21. Phương pháp phân tử hợp chất hữu cơBài 22. Cấu trúc phân tử hợp hóa học hữu cơBài 23. Phản ứng hữu cơBài 24. Luyện tập: Hợp chất hữu cơ, phương pháp phân tử và cách làm cấu tạoĐề kiểm tra 15 phút – Chương IV – chất hóa học 11Đề kiểm soát 45 phút (1 tiết) – Chương IV – chất hóa học 11

CHƯƠNG 5: HIDROCACBON NO

Bài 25. AnkanBài 26. XicloankanBài 27. Luyện tập ankan và xicloankanBài 28. Bài thực hành thực tế số 3 : phân tích định tính nguyên tố. Điều chế và tính chất của metanĐề kiểm tra 15 phút – Chương V – chất hóa học 11Đề soát sổ 45 phút (1 tiết) – Chương V – hóa học 11

CHƯƠNG 6: HIDROCACBON KHÔNG NO

Bài 29. AnkenBài 30. AnkađienBài 31. Luyện tập: Anken cùng AnkadienBài 32. AnkinBài 33. Luyện tập: AnkinBài 34. Bài thực hành thực tế 4 : Điều chế và đặc thù của etilen với axetilenĐề chất vấn 15 phút – Chương VI – chất hóa học 11Đề chất vấn 45 phút (1 tiết) – Chương VI – chất hóa học 11

CHƯƠNG 7: HIĐROCACBON THƠM, NGUỒN HIĐROCACBON THIÊN NHIÊN. HỆ THỐNG HÓA VỀ HIĐROCACBON

Bài 35. Benzen với đồng đẳng. Một trong những hiđrocacbon thơm khácBài 36. Luyện tập: Hiđrocacbon thơmBài 37. Nguồn Hiđrocacbon thiên nhiênBài 38. Hệ thống hóa về hiđrocacbonĐề kiểm soát 15 phút – Chương VII – chất hóa học 11Đề khám nghiệm 45 phút (1 tiết) – Chương VII – hóa học 11

CHƯƠNG 8: DẪN XUẤT HALOGEN – ANCOL – PHENOL

Bài 39. Dẫn xuất halogen của hiđrocacbonBài 40. AncolBài 41. PhenolBài 42. Luyện tập: Dẫn xuất halogen, ancol cùng phenolBài 43. Bài thực hành thực tế 5: tính chất của etanol, glixerol và phenolĐề chất vấn 15 phút – Chương VIII – chất hóa học 11Đề kiểm soát 45 phút (1 tiết) – Chương VIII – hóa học 11

CHƯƠNG 9: ANĐEHIT – XETON – AXIT CACBOXYLIC

Bài 44. Anđehit – xetonBài 45. Axit cacboxylicBài 46. Luyện tập: Anđehit – xeton – axit cacboxylicBài 47. Bài thực hành thực tế 6: đặc thù của anđehit cùng axit cacboxylicĐề đánh giá 15 phút – Chương IX – chất hóa học 11Đề bình chọn 45 phút (1 tiết) – Chương IX – chất hóa học 11
*

*

*

*

*

Mê thiết lập Sách là thư viện sách online được cho phép người dùng tải sách miễn phí, tải sách hay, download sách miễn phí, download sách hay, đọc sách online. Công ty chúng tôi có rất nhiều sách thuộc nhiều thể các loại với những định dạng Ebook phổ cập cho điện thoại thông minh và vật dụng tính. Chúng ta đọc có thể xem online hoặc download về máy nhằm tiện theo dõi.
Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 5 Tập 1, Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 5

Sách Giáo Khoa Lớp 1

Sách Giáo Khoa Lớp 2

Sách Giáo Khoa Lớp 3

Sách Giáo Khoa Lớp 4

Sách Giáo Khoa Lớp 5

Sách Giáo Khoa Lớp 6

Sách Giáo Khoa Lớp 7

Sách Giáo Khoa Lớp 8

Sách Giáo Khoa Lớp 9

Sách Giáo Khoa Lớp 10

Sách Giáo Khoa Lớp 11

Sách Giáo Khoa Lớp 12


Mọi thông tin và hình ảnh trên website hầu hết được học hỏi trên Internet. Cửa hàng chúng tôi không tải hay chịu trách nhiệm ngẫu nhiên thông tin nào trên website này. Trường hợp làm tác động đến cá thể hay tổ chức triển khai nào, khi được yêu cầu, cửa hàng chúng tôi sẽ để ý và gỡ bỏ ngay lập tức.