- Năm sản phẩm công nghệ 2: phân tử của mỗi cây xuất sắc gieo thành thừng dòng cực tốt hợp lại thành giống cực kỳ nguyên chủng.

- Năm sản phẩm công nghệ 3: trường đoản cú giống cực kỳ nguyên chủng nhân thành kiểu như nguyên chủng.

- Năm đồ vật 4: Từ giống nguyên chủng nhân thành giống cấp dưỡng đại trà.

*


Câu hỏi trên ở trong đề trắc nghiệm sau đây !

Giải technology 7 Phần 1: Trồng trọt. Chương 1: Đại cưng cửng về kinh nghiệm trồng trọt !!


*