Trung trọng tâm luyện thi, gia sư - dạy dỗ kèm tận nơi NTIC Đà Nẵng reviews phần PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP SẮT (Fe) TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH AXIT H2SO4 nhằm hổ trợ cho chúng ta có thêm tứ liệu học tập. Chúc chúng ta học tốt môn học này.

Bạn đang xem: Sắt tác dụng với axit sunfuric loãng


*

I. CƠ SỞ LÍ THUYẾT

1. Sắt tác dụng với axit sufuric

Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2

2Fe + 6H2SO4 đặc, rét → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Fe + H2SO4đặc, nguội→không xảy ra (do hiện tượng kỳ lạ thụ đụng hóa)

2. Oxit sắt công dụng với axit sufuric

2FexOy + yH2SO4 loãng → xFe2(SO4)y/x + yH2O

2FexOy + (6x – 2y)H2SO4 đặc, nóng → xFe2(SO4)3 + (3x – 2y)SO2 + (6x – 2y)H2O

3. Phương pháp

Dạng 1: Tính trọng lượng của muối sunfat khi mang đến sắt, oxit sắt tính năng với axit sunfuric

- fe và kim loại + H2SO4 loãng → muối hạt sunfat + H2

mmuối sunfat= mh2+ 96nH2

Ví dụ: mang đến 23,1g hỗn hợp Zn, Fe với Al vào dung dịch H2SO4 dư chiếm được 0,6 mol hidro. Cân nặng muối sunfat thu được là

mmuối = 23,1 + 96.0,6 = 80,7g.

- Còn trường hợp giải phóng khí SO2 thì phương pháp tính là

mMuối= mkl+ 96nSO2

- Còn nếu như Tính trọng lượng muối sunfat thu được khi hoà tung hết hỗn hợp oxit sắt bởi H2SO4loãng

m muối hạt sunfat= mh2+ 80nH2SO4

- Còn trường hợp hỗn hợp có Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4bằng H2SO4đặc, nóng, dư giải phóng khí SO2:

mMuối= 400/160.(mh2+ 16nSO2)

Dạng 2:Tính thể tích hỗn hợp axit sunfuric loãng

- khi axit sunfuric tính năng với hỗn hợp oxit sắt

nH2SO4 = nO

Ví dụ: Khử trọn vẹn 12g hh A có FeO, Fe2O3, Fe3O4 thu được 10,08g Fe. Tính thể tích dung dịch H2SO4 0,5M đề nghị để hoà tan không còn 12g tất cả hổn hợp A.

Số mol O = (12 – 10,08)/16 = 0,12 mol

Số mol H2SO4 = số mol O = 0,12 mol

→ Vdd = 0,12/0,5 = 0,24 lit = 240 ml

- khi Fe với kim loại tính năng với axit sunfuric loãng tạo ra khí H2

nH2SO4 = nH2

- lúc Fe và kim loại tác dụng với axit sunfuric đặc tạo thành khí SO2

nH2SO4 ­= 2nSO2

Dạng 3: các thành phần hỗn hợp Fe cùng oxit sắt công dụng với axit sunfuric đặc, nóng

Giả thiết là mang đến m gam lếu láo hợp bao gồm Fe và những oxit FeO, Fe3O4, Fe2O3tác dụng với H2SO4thu được a mol khí sO2:

Xem hỗn hợp trên gồm gồm Fe và O

hotline x, y là số mol của Fe với O

Ta có: mFe+ mO= m

56x + 16y = m(1)

Phương trình:

Fe→ Fe+3+ 3e

x 3x mol

O + 2e→O-2

y 2y mol

S+5+ 2e→S+4

2a a mol

Theo ĐLBT electron:

3x – 2y = 2a(2)

Giải hệ: (1) với (2) ta được x với y

* lưu giữ ý:

Ngoài ra, các thành phần hỗn hợp oxit sắt chức năng với hỗn hợp HNO3thì rất có thể dùng công thức tính nhanh:

mFe= (7mhh+ 56ne)/10

Trong đó: mhh= khối lượng của oxit sắt.

ne là số e thừa nhận = 2a

II. BÀI TẬP VẬN DỤNG

Câu 1:Cho 2,32g lếu hợp bao gồm FeO, Fe2O3 với Fe3O4 (số mol FeO = số mol Fe2O3) chức năng vừa đủ với V lit dung dịch H2SO4 0,5M. Cực hiếm của V là:

A. 0,04 lit

B. 0,08 lit

C. 0,12 lit

D. 0,16 lit

Câu 2:Hoà rã 2,81g hh tất cả Fe2O3, MgO, ZnO trong 500 ml axit H2SO4 0,1M (vừa đủ). Sau làm phản ứng, hh muối bột sufat khan thu được khi cô cạn dung dịch có cân nặng là

A. 6,81g

B. 4,81g

C. 3,81g

D. 5,81g

Câu 3:Oxi hóa lờ lững m gam Fe ko kể không khí sau một thời gian thu được 12 gam các thành phần hỗn hợp X (Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4). Để tổ hợp hết X, buộc phải vừa đầy đủ 300 ml dung dịch HCl 1M, đôi khi giải phóng 0,672 lít khí ( đktc). Tính m?

A. 10,08

B. 8,96

C. 9,84

D. 10,64

Câu 4:Hòa tan hết a gam hỗn hợp 2 oxit sắt bằng 500 ml dung dịch H2SO4 dư sau làm phản ứng thu được dung dịch đựng FeSO4 0,2M và Fe2(SO4)3 0,3M. Cực hiếm của a là

A. 28,8g

B. 22,8g

C. 34,6g

D. 31,2g

Câu 5:Để ag bột Fe kế bên không khí sau một thời gian thu được hh A có cân nặng 75,2g gồm (Fe, FeO, Fe2O3và Fe3O4). Mang lại hh A phản nghịch ứng hết với dd H2SO4đặc, nóng thu được 6,72 lit SO2(đkc). Cân nặng a là

A. 11,2g

B. 22,4g

C. 25,3g

D. 56g

Câu 6:Hòa tan hoàn toàn 20,88 gam một oxit sắt bằng dung dịch H2SO4đặc, nóng thu được dung dịch X với 3,248 lít khí SO2(sản phẩm khử duy nhất, làm việc đktc). Cô cạn dung dịch X, thu được m gam muối sunfat khan. Giá trị của m là

A.52,2.

B.54,0.

C.58,0.

D.

Xem thêm: Sự Thật Về Scandal Của Nhóm T Ara, Mina Aoa Và Hwayoung T

48,4.

Trung trung ương luyện thi, thầy giáo - dạy kèm tận nơi NTIC Đà Nẵng


LIÊN HỆ ngay lập tức VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN bỏ ra TIẾT

ĐÀO TẠO NTIC