Trong giờ Anh có nhiều loại tự như danh từ, tính từ cùng trạng từ, đụng từ, giới từ, liên từ. Mỗi loại từ lại đảm nhiệm một tính năng trong câu? lúc này du học tập New Vision sẽ chia sẻ với chúng ta về giới từ trong tiếng Anh. Vậy sau giới từ là gì? Giới trường đoản cú là gì?

1. Giới tự là gì? Sau giới từ bỏ là gì?


*

Giới trường đoản cú trong giờ đồng hồ Anh

Giới từ được dùng làm bổ nghĩa mang đến danh từ, hễ từ cùng chúng dùng để nối danh trường đoản cú hoặc đại tự với trường đoản cú đứng trước nó.Bạn sẽ xem: Sau giới trường đoản cú là từ loại gì

2. địa chỉ của giới từ trong câu

Giới từ tất cả vị trí rất thiêng hoạt vào câu giờ Anh. Xem phần văn bản dưới các bạn sẽ biết sau giới trường đoản cú là gì?

– Sau giới từ là danh từ bỏ hoặc đại từ

Ví dụ: She went to school at the age of six

He usually visits me on Sundays


*

Cách cần sử dụng của giới trường đoản cú at, on, in

– Một vài trường đúng theo giới từ lại thua cuộc động từ bỏ (trừ sau “but” với “except” ) và rượu cồn từ phải để ở dạng V-ing.

Bạn đang xem: Sau giới từ dùng từ loại gì

Ví dụ: They succeeded in escaping

– Giới từ đặt tại trước đại tự hoặc đặt ở cuối câu với một số trong những trường thích hợp dưới đây:

To whom were you talking to?Who were you talking to?The people with whom I was travellingThe people I was travelling with

– Giới từ hoàn toàn có thể là một từ trật như: at, after, before, during, until, in, on, to, by…

– Giới trường đoản cú cũng rất có thể là một nhiều từ như: in spite of, on trương mục of, in front of, for the sake of…

Chú ý: lược bỏ “to”và “for” trước tân ngữ con gián tiếp. đối chiếu 2 câu dưới đây.

I gave the book to lớn TomI gave Tom the book

– Tân ngữ con gián tiếp hoàn toàn có thể đặt trước với giới trường đoản cú “to” bị lược bỏ

– bạn có thể sử dụng cấu tạo này với các động trường đoản cú sau: bring, give, hand, leave, offer, pay, promise, send, show, sing, take…

I showed the bản đồ to Bill = I showed Bill the mapThey sent $5 khổng lồ Mr Smith = They sent Mr Smith $5

– Tương tự, chúng ta cũng rất có thể lược vứt “for”. Cấu tạo này hoàn toàn có thể được thực hiện với những động trường đoản cú sau: build, buy, cook, fetch, find, get, keep, leave, make, order…

I’ll get a drink for you = I’ll get you s drinkI bought a book for James = I bought James a book

3. Tính năng của giới từ


*

Sau giới trường đoản cú là gì?

– Giới tự kết hợp với danh tự (hoặc đại từ) để tạo thành thành một nhiều từ. Nhiều từ đó hoàn toàn có thể là:

Ngữ tính từ bỏ (bổ nghĩa cho 1 danh từ):

The house with the big garden is Mr Nam’sI don’t like the sound of a jet engine

Ngữ trạng từ (bổ nghĩa cho một động từ):

I looked through the windowShe spoke in a low voiceHe will go there on Friday

Chú ý: nên phân biệt hai tác dụng này. Cùng một nhiều từ, có thể ở trường vừa lòng này là ngữ trạng từ, sinh hoạt trường hợp khác thường là ngữ tính từ.

Ví dụ: He usually does his morning exercises in the open air. (trạng ngữ, bửa nghĩa mang lại động từ “does”)

Exercies in the xuất hiện air are healthy. (tính từ, vấp ngã nghĩa mang lại danh trường đoản cú “exercises”)

Một số từ có thể vừa cần sử dụng làm giới từ, vừa dùng làm phó từ: in, up, on, down, along, through…Cần phân biệt công dụng của những từ đó trong từng câu.

He put the book on the table (giới từ)Put your coat on (phó từ)Lan is in the garden (phó từ)I opened the door và he came in (phó từ).

4. Luật lệ hình tam giác nhằm nhớ những giới tự trong giờ Anh

Chúng ta hay được sử dụng ba giới trường đoản cú chỉ thời gian đó là “in”, “on”, “at”, đa số chúng ta háy quên giới từ này. Cách học qua hình tam giác để giúp bạn giải quyết vấn đề này. Bạn hãy tưởng tượng thực hiện “in”, “on”, “at” như một tam giác ngược hoặc loại phễu. Mẫu phễu này lọc dần các cụm trường đoản cú chỉ thời gian, vị trí với quy tắc giảm dần nút độ chung chung, tăng dần đều mức độ vắt thể.

– Giới từ “in” là đỉnh của mẫu phễu

Với chân thành và ý nghĩa chỉ hầu như thứ phệ nhất, phổ biến nhất. Và “in” thường được dùng trước đầy đủ từ chỉ thời gian khái quát độc nhất như “century” (thế kỷ) cho đến “week” (tuần).

Ngoại lệ: in + buổi: in the morning, in the evening, in the afternoon

Về địa điểm, “in” sử dụng cho những địa điểm lớn như country (quốc gia), cho đến village, neighborhoods (làng, vùng).

Ví dụ: in the United States, in Miami, in my neighborhood. “In” dùng thời gian từ thông thường nhát cho đến week (tuần), địa điểm từ thông thường nhất cho tới thị trấn, xóm xóm ngoài in the morning, afternoon, evening. Mẫu phễu thanh lọc dần những cụm từ chỉ thời gian, địa điểm giúp các bạn sử dụng chính xác các trạng từ bỏ “in”, “on”, “at”.

– Giới trường đoản cú “on”- phần duy trì của phễu

Về “on” dùng cho ngày vậy thể, hoặc một lúc nào đó.

Ví dụ: on my birthday, on Saturday, on the weekend, on June 8th

Trường hợp ngoại lệ: on my luch break.

Về vị trí “on” sử dụng cho một vùng tương đối dài, rộng như con đường phố, kho bãi biển…

Ví dụ: on Broadway street, on the beach, on my street.

Như vậy, “on” cần sử dụng cho mốc thời gian nhỏ hơn week cho tới ngày, dịp, địa điểm là những vùng.

– Giới từ bỏ “at” – phần chóp của phễu

Thướng nó đi kèm với thời gian và địa điểm rõ ràng nhất.

Ví dụ: at 9:00 PM, at luch, at dinner, at the start of the party, at sunrise, at the start of the movie, at the moment

Trường thích hợp ngoại lệ: at night

Ví dụ: at 345 broadway street, at the store, at my house.

Xem thêm: Điều Kiện Tự Nhiên Của Nhật Bản Có Thuận Lợi Và Khó Khăn Gì, Câu 1 Trang 78

Như vậy, bí quyết dùng giới tự thời gian, địa điểm của cha giới tự “in”, “on”, “at” tuân theo quy tắc hình phễu, ngoài một vài ngoại lệ như trên.