Tóm tắt kim chỉ nan bằng Sơ đồ tư duy thứ lí 12 bài bác 3 giỏi nhất. Khối hệ thống kiến thức vật lí 12 bài bác 3: bé lắc 1-1 qua Lập sơ đồ bốn duy và bài tập trắc nghiệm.

Bạn đang xem: Sơ đồ tư duy con lắc đơn

Sơ đồ tứ duy đồ vật lý 12: bài xích 3. Bé lắc đơn

*

Trắc nghiệm thứ lý 12: bài 3. Con lắc đơn


Câu 1: trên một khu vực trên khía cạnh đất, một nhỏ lắc đơn xấp xỉ điều hòa cùng với chu kì 2,2 s. Rước g = 10 m/s2, π2 = 10. Khi bớt chiều lâu năm dây treo của bé lắc 21 centimet thì nhỏ lắc mới dao động điều hòa với chu kì là

A. 2,0 s. B. 2,5 s.

C. 1,0 s. D. 1,5 s.

Câu 2: Một học viên làm phân tích đo tốc độ trọng trường bằng con rung lắc đơn. Khi đo chiều dài con lắc bởi một thước gồm chia độ mang lại milimet, hiệu quả đo 3 lần chiều nhiều năm sợi dây phần lớn cho cùng một hiệu quả là 2,345m. đem sai số dụng cụ là một trong những độ chia bé dại nhất. Công dụng đo được viết là:

A. L = (2,345 ± 0,005) m.

B. L = (2345 ± 0,001) mm.

C. L = (2,345 ± 0,001) m.

D. L = (2,345 ± 0,0005) m.

Câu 3: Một bé lắc đối kháng có chiều lâu năm 40 cm xê dịch điều hòa tại địa điểm có tốc độ trọng trường g = 10 m/s2 cùng với biên độ góc 0,02 rad. Tốc độ của con lắc lúc dây treo thẳng đứng là:

A. 4 cm/s. 

B. 4 m/s.

C. 10 cm/s. 

D. 10 m/s.

Câu 4: Một bé lắc 1-1 có chiều dài 121 cm, xấp xỉ điều hòa tại khu vực có vận tốc trọng trường g. Rước π2 = 10. Chu kì dao động của nhỏ lắc là:

A. 0,5 s. B. 2 s.

C. 1 s. D. 2,2 s.

Câu 5: Một bé lắc đơn xấp xỉ với biên độ góc nhỏ tuổi ( α0 C. Chu kì phụ thuộc vào biên độ dao động.

D. Chu kì không phụ thuộc vào vào khối lượng của con lắc.

Câu 6: Một bé lắc đơn gồm một dây kim loại nhẹ lâu năm 1 m, giao động điều hoà cùng với biên độ góc 0,2 rad trong một từ bỏ trường hồ hết mà chạm màn hình từ có hướng vuông góc với khía cạnh phẳng xấp xỉ của con lắc và tất cả độ béo 1T. Lấy vận tốc trọng trường 10 m/s2. Tính suất năng lượng điện động cực to xuất hiện trên thanh treo bé lắc:

A. 0,45 V. B. 0,63 V.

C. 0,32 V. D. 0,22 V.

Câu 7: Tại thuộc một nơi trên khía cạnh đất, giả dụ chu kì dao động điều hòa của nhỏ lắc solo chiều nhiều năm l là 2 s thì chu kì giao động điều hòa của con lắc 1-1 chiều nhiều năm 2l là:

A. 2√2s

B. 4s

C. 2s

D. √2s

Câu 8: Hai con lắc đối chọi (với tần số góc dao động điều hòa lần lượt là 10π/9 rad/s cùng 10π/8 rad/s) được treo sinh sống trần một căn phòng. Khi các vật nhỏ dại của hai nhỏ lắc đang ở trong phần cân bằng, đôi khi truyền cho việc đó các vận tốc cùng hướng làm thế nào cho hai con lắc giao động điều hòa với cùng biên độ góc, trong nhị mặt phẳng song song cùng với nhau. Tìm khoảng chừng thời gian kể từ khi truyền gia tốc đến thời điểm hai dây treo song song nhau lần thiết bị 2014.

A. 1611,5 s.

B. 14486,4 s.

C. 14486,8 s.

D. 14501,2 s.

Câu 9: Khi gửi một bé lắc đơn lên rất cao theo phương trực tiếp đứng (coi chiều lâu năm của nhỏ lắc không đổi) thì tần số giao động điều hoà của chính nó sẽ:

A. Tăng vị tần số dao động điều hoà của nó tỉ lệ nghịch với vận tốc trọng trường.

B. Giảm vì tốc độ trọng trường bớt theo độ cao.

C. Ko đổi vị chu kỳ xấp xỉ điều hoà của nó không phụ thuộc vào vận tốc trọng trường.

D. Tăng bởi vì chu kỳ xê dịch điều hoà của nó giảm.

Câu 10: Một con lắc đơn giao động với biên độ góc nhỏ. Chu kì của con lắc không đổi khác khi:

A. Thay đổi chiều dài con lắc.

B. Chuyển đổi gia tốc trọng trường.

C. Tăng biên độ góc mang lại 30°.

D. Biến hóa khối lượng của bé lắc.

Câu 11: Một nhỏ lắc đơn xấp xỉ điều hòa với chu kì T = 4 s, thời hạn để bé lắc đi trường đoản cú vị trí cân bằng đến vị trí có li độ cực đại là:

A. 2 s. B. 1,5 s.

C. 1 s. D. 0,5 s.

Câu 12: Một con lắc 1-1 treo vào đầu một gai dây mảnh bởi kim loại, trang bị nặng có trọng lượng riêng D. Khi dao động nhỏ trong bình chân ko thì chu kì xấp xỉ là T. Bỏ qua mất mọi ma sát, khi dao động nhỏ tuổi trong một chất khí có khối lượng riêng εD (ε

*

Đáp án: B

Câu 13: Trong quy trình dao động cân bằng của nhỏ lắc đơn. Nhận định và đánh giá nào sau đó là sai ?

A. Khi quả nặng làm việc điểm giới hạn, trương lực dây treo có độ lớn nhỏ tuổi hơn trọng lượng của vật.

B. Độ béo của trương lực dây treo nhỏ lắc luôn lớn hơn trọng lượng vật.

C. Chu kỳ giao động của con lắc không phụ thuộc vào biên độ xấp xỉ của nó.

D. Lúc khi góc hợp bởi vì phương dây treo con lắc cùng phương thẳng đứng giảm, tốc độ của quả năng đã tăng.

Câu 14: Hai nhỏ lắc đơn dao động điều hòa tại cùng một vị trí trên Trái Đất. Chiều dài và chu kì xê dịch của con lắc đối chọi lần lượt là l1, l2 với T1, T2. Biết T2 = 2T1. Hệ thức đúng là:

A. L1= 2l2. 

B. L1= 4l2.

C. L2 = 4l1. 

D. L2 = 2l1.

Câu 15: nhỏ lắc 1-1 dao động bé dại trong một năng lượng điện trường đều phải có phương thẳng đứng hướng xuống, thiết bị nặng bao gồm điện tích dương; biên độ A với chu kỳ giao động T. Vào thời khắc vật đi qua vị trí cân đối thì bất ngờ tắt điện trường. Chu kỳ luân hồi và biên độ của nhỏ lắc khi đó biến hóa như cố nào? bỏ qua mọi lực cản.

A. Chu kỳ luân hồi tăng; biên độ giảm.

B. Chu kỳ luân hồi giảm biên độ giảm.

C. Chu kỳ giảm; biên độ tăng.

D. Chu kỳ luân hồi tăng; biên độ tăng.

Câu 16: Một bé lắc đối chọi đang giao động điều hòa với chu kì T và biên độ lâu năm A. Lúc vật xấp xỉ đi qua vị trí cân đối nó va chạm với vật nhỏ tuổi khác đang nằm im ở đó. Sau va chạm hai vật dính vào nhau với cùng xê dịch điều hòa cùng với chu kì T’ với biên độ nhiều năm A’. Chọn tóm lại đúng.

A. A’ = A, T’ = T.

B. A’ ≠ A, T’ = T.

C. A’ = A, T’ ≠ T.

D. A’ ≠ A, T’ ≠ T.

Câu 17: phạt biểu như thế nào sau đó là sai khi nói về dao hễ của nhỏ lắc 1-1 (bỏ qua lực cản của môi trường)?

A. Cùng với dao động nhỏ thì xấp xỉ của bé lắc là dao động điều hòa.

B. Khi đồ gia dụng nặng ở vị trí biên, cơ năng của nhỏ lắc bằng thế năng của nó.

C. Vận động của nhỏ lắc từ địa chỉ biên về vị trí thăng bằng là nhanh dần.

D. Khi vật nặng đi qua vị trí cân bằng, thì trọng lực tác dụng lên nó thăng bằng với trương lực của dây.

Câu 18: Một bé lắc đối kháng gồm dây treo tất cả chiều lâu năm 1 m và vật nhỏ có khối lượng 100 g sở hữu điện tích 2.10-5 C. Treo nhỏ lắc 1-1 này trong điện trường phần lớn với vectơ cường độ điện trường hướng theo phương ngang và có độ to 5.104 V/m. Trong mặt phẳng trực tiếp đứng trải qua điểm treo và tuy nhiên song cùng với vectơ độ mạnh điện trường, kéo vật bé dại theo chiều của vectơ độ mạnh điện trường làm thế nào để cho dây treo phù hợp với vectơ gia tốc trọng trường một góc 54° rồi buông nhẹ cho con lắc xấp xỉ điều hòa. Lấy g = 10 m/s2. Trong quy trình dao động, tốc độ cực đại của vật nhỏ là :

A. 0,59 m/s.  B. 3,41 m/s.

Xem thêm: Tả Lại Quang Cảnh Lớp Học Trong Buổi Học Cuối Cùng Của Nhà Văn Pháp An

C. 2,87 m/s. D. 0,50 m/s.

Câu 19: tất cả hai con lắc đối chọi giống nhau. Vật bé dại của nhỏ lắc trước tiên mang năng lượng điện 2,45.10-6 C, vật nhỏ con lắc vật dụng hai không có điện. Treo cả hai bé lắc vào vùng điện trường đều phải sở hữu đường sức năng lượng điện thẳng đứng, với cường độ điện trường tất cả độ lớn E = 4,8.104 V/m. Xét hai xấp xỉ điều hòa của con lắc, bạn ta thấy trong thuộc một khoảng tầm thời gian, con lắc thứ nhất thực hiện tại được 7 giao động thì con lắc sản phẩm công nghệ hai tiến hành được 5 dao động. Mang g = 9,8 m/s2. Cân nặng vật nhỏ tuổi của mỗi bé lắc là:

A. 12,5 g B. 4,054 g

C. 42 g D. 24,5 g

Câu 20: Một bé lắc xoắn ốc thẳng đứng và một nhỏ lắc đối chọi được tích điện q, cùng khối lượng m. Khi không tồn tại điện ngôi trường chúng xê dịch điều hòa với chu kỳ T1 = T2. Khi để cả hai con lắc trong và một điện trường đều phải có vectơ độ mạnh điện trường E nằm ngang thì độ dãn của nhỏ lắc xoắn ốc tăng 1,44 lần, nhỏ lắc đơn xấp xỉ với chu kỳ 5/6 s. Chu kỳ luân hồi dao dộng của nhỏ lắc xoắn ốc trong điện trường hầu hết là: