Tạo sơ đồ tứ duy chỉ trong vài phút cùng với Zen Mind Map, qui định tạo phiên bản đồ tứ duy đơn giản dễ dàng và cấp tốc nhất.Zen Mind maps có thực sự miễn phí trọn đời không?