Phương trình con đường tròn trải qua 3 điểm là chủ đề đặc trưng trong lịch trình toán học tập trung học tập cơ sở. Dưới đó là lý thuyết và bài xích tập về phương trình mặt đường tròn qua 3 điểm được nofxfans.com tổng hợp, cùng mày mò nhé. 

Bài toán: Cho tía điểm ko thẳng sản phẩm A, B, C. Viết phương trình đường tròn (C) trải qua 3 điểm này.

Bạn đang xem: Số đường tròn đi qua 3 điểm không thẳng hàng là


Trường thích hợp 1: Biết tọa độ 3 điểm

*

Lý thuyết lập phương trình đường tròn đi qua 3 điểm ko thẳng sản phẩm biết tọa độ 3 đỉnh

Bước 1: call phương trình mặt đường tròn (C) gồm dạng: (x^2+y^2-2ax-2by+c=0) với a^2+b^2-c>0Bước 2: thay tọa độ của A, B, C vào phương trình đường tròn (C) ta được một hệ phương trình 3 ẩn a, b, c.Bước 3: Giải hệ bên trên ta được a, b và c.Bước 4: cầm a, b với c vừa tìm kiếm được ở cách 3 vào phương trình con đường tròn (C) đã gọi ở trên ta sẽ tiến hành phương trình đường tròn (C) đề xuất tìm.

Bài toán viết pt đường tròn đi qua 3 điểm ko thẳng hàng A, B với C có thể phát biểu thành việc viết phương trình đường tròn nước ngoài tiếp tam giác ABC.

Ví dụ thay thể:

Ví dụ 1: cho 3 điểm ko thẳng sản phẩm A(-1;2), B(6;1) và C(-2;5). Lập phương trình con đường tròn (C) đi qua 3 điểm này.

Giải: Gọi phương trình mặt đường tròn (C) trải qua ba điểm ko thẳng mặt hàng A, B, C có dạng (C): (x^2+y^2-2ax-2by+c=0)

Do A,B,C thuộc thuộc con đường tròn đề nghị thay tọa độ A,B,C theo lần lượt vào phương trình mặt đường tròn (C) ta được hệ phương trình:

(left{eginmatrix 2a – 4b + c = -5 và \ 12a + 2b – c = 37 & \ 4a – 10b + c = -29 & endmatrix ight.)

(Rightarrow left{eginmatrix a = 3 và \ b = 5 & \ c = 9 và endmatrix ight.)

=> Phương trình mặt đường tròn trải qua ba điểm ko thẳng mặt hàng A, B, C trung tâm I (3 ; 5) bán kính r = 5 là: (x^2 + y^2 – 6x – 10y + 9 = 0) hoặc ((x – 3)^2 + (y – 5)^2 = 25)

Trường phù hợp 2: Biết tọa độ tâm và độ dài phân phối kính.

Lý thuyết tìm phương trình mặt đường tròn trải qua 3 điểm biết tọa độ trọng tâm và độ dài cung cấp kính

Bước 1: gọi tâm con đường tròn là vấn đề I(a;b). Vày 3 điểm A, B cùng C thuộc đường tròn nên ta có: IA = IB = IC.Từ phía trên ta gồm hệ phương trình sau: (\left{eginmatrix IA^2 = IB^2 và \ IA^2 = IC^2 và endmatrix ight.

Xem thêm: Nhịp Tim Bình Thường Của Thai 12 Tuần Nhịp Tim 167 La Trai Hay Gái Mới Nhất 2022

Bước 2: Giải hệ phương trình bên trên cũng kiếm được tọa độ của trọng tâm IBước 3: Tìm bán kính R = IA = IB = ICBước 4: ráng tọa độ điểm I và bán kính R vào phương trình con đường tròn dạng: (x−a)^2+(y−b)^2=R^2)

Ví dụ nuốm thể:

Ví dụ 2: Viết phương trình con đường tròn tâm I trải qua 3 điểm ko thẳng hàng A, B, C biết A(-1;2), B(6;1) và C(-2;5).

Lời giải:

Gọi vai trung phong I của mặt đường tròn (C ) có tọa độ ((x_I,y_I))

Ta gồm (IA^2 = (-1-x_I)^2+(2-y)^2 = (1+x_I)^2+(2-y_I)^2)

(IB^2 = (6-x_I)^2+(1-y_I)^2)

(IC^2 = (-2-x_I)^2+(5-y_I)^2 = (2+x_I)^2+(5-y_I)^2)

Giải hệ bao gồm 3 phương trình trên ta được (x_I=3; y_I=5), (R^2 = IA^2 = 25) => R = 5

=> Phương trình mặt đường tròn đi qua ba điểm không thẳng sản phẩm A, B, C trọng tâm I(3;5) và nửa đường kính R = 5 là:

(x^2 + y^2 – 6x – 10y + 9 = 0) hoặc ((x – 3)^2 + (y – 5)^2 = 25)

Tu khoa lien quan:

cách vẽ đường tròn trải qua 3 điểmphương trình mặt đường tròn trải qua 2 điểmviết phương trình đường thẳng đi qua 3 điểmviết pt mặt đường tròn trải qua 3 điểm trong không gianviết phương trình đường tròn nội tiếp tam giác abc biết tọa độ 3 điểm