Giải Toán lớp 4: so sánh hai phân số khác chủng loại số giúp các em học sinh lớp 4 tham khảo lưu ý đáp án 3 bài bác tập trong SGK Toán 4 trang 121, 122. Qua đó, giúp những em học sinh ôn tập, củng cố lại loài kiến thức, rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 4 của chính bản thân mình thật thành thạo.

Bạn đang xem: So sánh hai phân số khác mẫu số

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tìm hiểu thêm để soạn giáo án bài đối chiếu hai phân số khác mẫu mã số của Chương 4 Toán 4 cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô và những em học viên cùng theo dõi nội dung bài viết dưới đây của Download.vn:

Bạn đang xem: Toán lớp 4: đối chiếu hai phân số khác mẫu số trang 121


Nội dung

1 Giải bài tập Toán 4 trang 122

Giải bài bác tập Toán 4 trang 122

Bài 1

So sánh nhị phân số:


a)

*


b)

*


c)

*


Đáp án


Bài viết ngay sát đây

a) Quy đồng mẫu mã số nhị phân số

*
:

*

Vì displaystyle3 over 10” width=”66″ height=”41″ data-latex=”displaystyle2 over 5 > displaystyle3 over 10” data-i=”27″ class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn/?tex=%5Cdisplaystyle%7B2%20%5Cover%205%7D%20%3E%20%5Cdisplaystyle%7B3%20%5Cover%2010%7D”>.

Bài 2

Rút gọn gàng rồi so sánh hai phân số:


a)

*


b)

*


Đáp án

a) Rút gọn gàng phân số

*
và giữ nguyên phân số
*
:

*

Vì displaystyle6 over 12” width=”66″ height=”41″ data-latex=”displaystyle3 over 4 > displaystyle6 over 12” data-i=”39″ class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn/?tex=%5Cdisplaystyle%7B3%20%5Cover%204%7D%20%3E%20%5Cdisplaystyle%7B6%20%5Cover%20%7B12%7D%7D”>.

Xem thêm: Tiểu Luận Mối Quan Hệ Biện Chứng Giữa Vật Chất Và Ý Thức Ý Nghĩa Phương Pháp Luận

Bài 3

Mai ăn

*
dòng bánh, Hoa ăn
*
chiếc bánh đó. Ai ăn đủ bánh hơn?

Đáp án

Quy đồng chủng loại số nhị phân số:

*

Mai nạp năng lượng

*
có nghĩa là ăn
*
mẫu bánh

Hoa ăn uống

*
loại bánh tức là ăn
*
loại bánh

Vì dfrac38” width=”57″ height=”41″ data-latex=”dfrac25 > dfrac38” data-i=”46″ class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn/?tex=%5Cdfrac%7B2%7D%7B5%7D%20%3E%20%5Cdfrac%7B3%7D%7B8%7D”>.