Hóa học, một nhánh của khoa học tự nhiên, là ngành phân tích về thành phần, cấu trúc, tính chất, cùng sự thay đổi của trang bị chất.Hóa học nói đến các nguyên tố, hòa hợp chất, nguyên tử, phân tử, và những phản ứng chất hóa học xảy ra trong số những thành phần đó.Hóa học đôi khi được điện thoại tư vấn là "khoa học tập trung tâm" vày nó là cầu nối các ngành khoa học tự nhiên khác như vật lý học, địa chất học và sinh học.

Lớp 10 - Năm thứ nhất ở cung cấp trung học phổ thông, năm trước tiên nên tất cả nhiều bạn bè mới tới từ những vị trí xa hơn bởi vì ngôi trường bắt đầu lại mỗi khi lại xa bên mình hơn. Được biết phía bên ngoài kia là một thế giới mới to lớn và những điều thú vị, một trang bắt đầu đang chò hóng chúng ta.

*

Tiểu họcLớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Phương trình hóa họcĐề thi và kiểm traAppReview sáchRead manga EnglishRead novel EnglishTổng vừa lòng mã sút giá