toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Câu 1. Oxit axit có thể tác dụng với a. Nước tạo thành axit b.kiềm tạo ra muối và nước c.oxit bazo tạo ra muối d. Toàn bộ đúng Câu 2. Hàng oxit nào sau đây toàn là oxit công dụng với dung dịch axit a . K2O , Na2O5 , SO2 b.CO2, SO3, P2O5 c.ZnO , CuO , AL2O3 d. ZnO , CuO , P2O5


*

*

cho các oxit sau p2o5 co2 k2o so3 teo cuo bao hãy lựa chọn 1 trong đều chất tính năng được với :

a.nước chế tạo ra thành dd axit

b.nước tạo thành thành dd bazo

c.axit tạo nên thành muối với nước

d.bazo tạo ra thành muối và nước

e.axit với cả bazo sản xuất thành muối cùng nước


a)

$P_2O_5 + 3H_2O o 2H_3PO_4$$CO_2 + H_2O ightleftharpoons H_2CO_3$$SO_3 + H_2O o H_2SO_4$b)

$K_2O + H_2O o 2KOH$$BaO + H_2O o Ba(OH)_2$ 

c) 

Oxit thỏa mãn : $K_2O,CuO,BaO$d)

Oxit vừa lòng : $P_2O_5,CO_2,SO_3$

e)

Không bao gồm oxit thỏa mãn


a) tính năng nước tạo thành dd axit: P2O5, CO2, SO3

PTHH: SO3 + H2O -> H2SO4

P2O5 +3 H2O -> 2 H3PO4

CO2 + H2O (⇌) H2CO3

b) tính năng nước chế tạo dd bazo: K2O

K2O + H2O -> 2 KOH

c) tính năng axit tạo ra thành muối và nước : CuO, K2O

PTHH: K2O + 2 HCl -> 2 KCl + H2O

CuO +2 HCl -> CuCl2 + H2O

d) tính năng bazo sản xuất muối: P2O5, CO2, SO3

PTHH: SO3 + 2 NaOH -> Na2SO4 + H2O

CO2 + 2 NaOH -> Na2CO3 + H2O

P2O5 + 6 NaOH -> 2 Na3PO4 + 3 H2O

e) chức năng với cả axit, bazo sinh sản muối + nước

K2O + H2O + 2 Al(OH)3 -> 2 KAlO2 + 4 H2O

K2O + 2 HCl -> 2 KCl + H2O


Đúng 1
phản hồi (0)

Bài 1: Oxit axit là

A. Các oxit tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước.

Bạn đang xem: So3 tác dụng với naoh

B. Hầu như oxit tác dụng với hỗn hợp bazơ tạo thành muối cùng nước.

C. Gần như oxit không tính năng với hỗn hợp bazơ và dung dịch axit.

D. Phần đa oxit chỉ tính năng được cùng với muối.

Bài 2: Chất tác dụng với nước tạo ra thành dung dịch axit là

A. CaO.

B. NaO.

C. SO3.

D. CO.

Bài 3: Dãy các oxit bazơ chức năng được với nước chế tạo thành dung dịch bazơ tương xứng là 

A. Na2O, K2O, CaO, BaO.

B. CuO, FeO, ZnO, MgO.

C. Na2O, K2O, CuO, BaO.

D. Al2O3, FeO, CuO, MgO.

Bài 4: Hoà chảy 23,5 g kali oxit vào nước được 0,5 lít hỗn hợp A. độ đậm đặc mol của hỗn hợp A là

A. 1M.

B. 0,5M.

C. 0,25M.

D. 2M.

Bài 5: bội nghịch ứng hoàn toản giữa axit với bazơ hotline là làm phản ứng

A. Trung hòa.

B. Oxi hóa khử.

C. Hóa hợp.

D. Thế.

Bài 6: Dãy những chất công dụng được với hỗn hợp H2SO4 loãng là

A. Cu, Ba(OH)2, FeO, BaCl2.

B. Fe, NaOH, CO2, AgNO3.

C. Mg, KOH, FeO, Ba(NO3)2.

D. Cu, NaOH, SO2, BaCl2

Bài 7: chỉ cần dùng một dung dịch thử nào để có thể nhận biết tía lọ mất nhãn chứa riêng lẻ 3 dung dịch: H2SO4, BaCl2, NaCl.

A. Quỳ tím.

B. Cu.

C. Dung dịch AgNO3.

D. Hỗn hợp Ba(OH)2

Bài 8: Dẫn nhàn hạ 6,72 lít khí CO2 (ở đktc) vào 2 lít dung dịch Ca(OH)2 0,1M, sau phản bội ứng nhận được dung dịch

A. CaCO3

B. CaCO3 với Ca(HCO3)2

C. Ca(HCO3)2

D. CaCO3 và Ca(OH)2 dư

Bài 9: mang lại 9,6 gam Cu phản ứng hoàn toàn với hỗn hợp H2SO4 đặc, nóng dư. Sau phản ứng nhận được V lít khí SO2 sinh sống đktc. Quý giá của V là

 

A. 3,36 lít.

B. 2,24 lít.

C. 4,48 lít.

Xem thêm: Công Cuộc Xây Dựng Chủ Nghĩa Xã Hội Ở Liên Xô Xây Dựng Chủ Nghĩa Xã Hội (1921

D. 5,6 lít.

Bài 10: trung hòa 200 ml dung dịch H2SO4 1M bởi dung dịch NaOH 20%. Cân nặng dung dịch NaOH nên dùng là