Xem giải mã sách "Kết nối học thức với cuộc sống"
*
Bài 2. Bí quyết ghi số tự nhiên và thoải mái - Toán 6 Kết nối trí thức với cuộc sống


Bạn đang xem: Soạn bài tập hợp các số tự nhiên

Xem lời giải sách "Chân trời sáng sủa tạo"
*
Bài 2. Tập thích hợp số từ nhiên. Ghi số thoải mái và tự nhiên
Xem giải mã sách "Cánh diều"
*
Bài 2. Tập hợp những số tự nhiên và thoải mái
lý thuyết tập hợp những số tự nhiên và thoải mái

Các số 0; 1; 2; 3; 4.... Là các số tự nhiên. Tập hợp những số tự nhiên được kí hiệu là N. Vì vậy N = 0; 1; 2; 3....

Xem cụ thể


Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 7 Toán 6 Tập 1

Trả lời thắc mắc Bài 2 trang 7 Toán 6 Tập 1 . Điền vào nơi trống để ba số

Xem giải thuật


bài bác 6 trang 7 sgk toán 6 tập 1

Giải bài bác 6 trang 7 SGK Toán 6 tập 1. Viết số tự nhiên liền sau mỗi số:

Xem lời giải


bài 7 trang 8 sgk toán 6 tập 1

Giải bài bác 7 trang 8 SGK Toán 6 tập 1. Viết những tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử:

Xem giải thuật


bài bác 8 trang 8 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 8 trang 8 SGK Toán 6 tập 1. Viết tập vừa lòng A các số thoải mái và tự nhiên không vượt thừa 5 bởi hai cách. Màn biểu diễn trên tia số các thành phần của tập đúng theo A.

Xem lời giải


bài bác 9 trang 8 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 9 trang 8 SGK Toán 6 tập 1. Điền vào địa điểm trống để hai số ở mỗi dòng là nhì số từ bỏ nhiên liên tục tăng dần:

Xem lời giải


bài bác 10 trang 8 sgk toán 6 tập 1

Giải bài xích 10 trang 8 SGK Toán 6 tập 1. Điền vào địa điểm trống để tía số nghỉ ngơi mỗi loại là cha số tự nhiên thường xuyên giảm dần:

Xem giải thuật


Đề chất vấn 15 phút - Đề hàng đầu - bài bác 2 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 1 - bài 2 - Chương 1 - Đại số 6

Xem giải thuật


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 2 - bài 2 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - bài 2 - Chương 1 - Đại số 6

Xem giải mã


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - bài 2 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 3 - bài 2 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 4 - bài xích 2 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 4 - bài xích 2 - Chương 1 - Đại số 6

Xem giải thuật


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 5 - bài 2 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - bài bác 2 - Chương 1 - Đại số 6

Xem giải mã


Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 6 - bài bác 2 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 6 - bài bác 2 - Chương 1 - Đại số 6

Xem giải thuật


Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 7 - bài bác 2 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 7 - bài xích 2 - Chương 1 - Đại số 6

Xem giải thuật


*
*Xem thêm: Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa 11 Chi Tiết, Đầy Đủ, Tổng Hợp Lý Thuyết Bài Tập Môn Hóa Học Lớp 11

Liên hệ | cơ chế

*

Đăng ký kết để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép nofxfans.com gởi các thông báo đến bạn để nhận được các giải thuật hay cũng giống như tài liệu miễn phí.