Phần hướng dẫn soạn bài gợi ý cách trả lời các câu hỏi cụ thể giúp các em thấy đượcthực trạng cuộc sống của trẻ em trên thế giới hiện nay. Thấy được tầm quan trọng trong việc chăm sóc và bảo vệ trẻ em.

Bạn đang xem: Soạn bài tuyên bố thế giới về sự sống còn quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em


1. Tóm tắt nội dung bài học

1.1. Nội dung

1.2. Nghệ thuật

2. Soạn bàiTuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

2.1. Soạn bài tóm tắt

2.2. Soạn bài chi tiết

3. Một số bài văn mẫu về văn bảnTuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

4. Hỏi đáp vềvăn bảnTuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em


*

Quyền sống và quyền được pháp triển của trẻ em.Thực trạng cuộc sống và những hiểm họa gây ra cho trẻ em.Cần phải có những điều kiện tốt, thuận lợi để bảo vệ và chăm sóc trẻ em.Nhiệm vụ đặt ra cho mỗi chúng ta hiện nay
Là văn bản nghị luận sống động và xuất sắc.Hệ thống luận điểm, luận cứ ngắn gọn, rành mạch.Dẫn chứng xác thực, thuyết phục người đọc.

2.1. Soạn bài tóm tắt

Câu 1:Văn bản này (gồm 17 mục) được chia làm mấy phần? Phân tích tính hợp lí, chặt chẽ của bố cục văn bản.

Có thể chia làm 3 phần:Phần 1: Sự thách thức: Những thảm họa bất hạnh đối với trẻ em trên thế giới.Phần 2: Cơ hội: Những thuận lợi để cải thiện tình hình, đảm bảo quyền lợi của trẻ em.Phần 3: Nhiệm vụ: Những đề xuất đảm bảo cho trẻ em được bảo vệ, chăm sóc và phát triển.

Câu 2:Ở phần “Sự thách thức”, bản Tuyên bố đã nêu lên thực tế cuộc sống của trẻ em trên thế giới ra sao? Nhận thức, tình cảm của em khi đọc phần này như thế nào?

Phần “Sự thách thức” nêu lên thực tế cuộc sống trẻ em thế giới:Luôn bị các hiểm họa đe dọa, là nạn nhân của chiến tranh và bạo lực, phân biệt chủng tộc, xâm lược.Là nạn nhân của đói nghèo, khủng hoảng kinh tế, vô gia cư, dịch bệnh.Nhiều trẻ em chết đói mỗi ngày do suy dinh dưỡng.

Câu 3:Qua phần “Cơ hội”, em thấy việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong bối cảnh thế giới hiện nay có những điều kiện thuận lợi gì?

Các điều kiện thuận lợi để cộng đồng quốc tế hiện nay có thể đẩy mạnh việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em là:Sự liên kết các quốc gia có ý thức cao của cộng đồng quốc tế. Đã ra công ước về quyền trẻ em làm cơ sở, tạo ra cơ hội mới.Các nước trên thế giới cần có sự hợp tác, đoàn kết trong nhiều lĩnh vực, phong trào giải trừ các tệ nạn, đẩy mạnh tạo điều kiện cải thiện kinh tế, phúc lợi xã hội.

Câu 4:Ở phần “Nhiệm vụ”, bản Tuyên bố đã nêu lên khá nhiều điểm mà từng quốc gia và cả cộng đồng quốc tế cần phải nỗ lực phối hợp hành động. Hãy phân tích tính chất toàn diện của nội dung phần này.

Bản tuyên bố đưa ra 8 nhiệm vụ cơ bản và cấp bách:Tăng cường sức khỏe và chế độ dinh dưỡng.Quan tâm đến trẻ em tàn tật và khó khăn.Bảo đảm quyền bình đẳng nam nữ.Chú trọng kế hoạch hóa gia đình.Bảo đảm sự tăng trưởng và phát triển kinh tế.Sự nỗ lực hợp tác quốc tế để thực hiện nhiệm vụ.Nâng cao nhận thức của trẻ em về giá trị và nguồn gốc bản thân.

⇒ Những nhiệm vụ đề ra đề cập đến mọi vấn đề trong đời sống cả về tinh thần lẫn thể xác, trí tuệ.

Câu 5:Qua bản tuyên bố, em nhận thức như thế nào về tầm quan trọng của vấn đề bảo vệ chăm sóc trẻ em, về sự quan tâm của cộng đồng quốc tế với vấn đề này.

Bảo vệ, chăm sóc trẻ em là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng hàng đầu của từng quốc gia và cộng đồng quốc tế, liên quan trực tiếp đến tương lai nhân loại.Vấn đề này đang được quốc tế dành sự quan tâm thích đáng với các chủ trương, nhiệm vụ cụ thể, toàn diện.

Văn bản được bố cục thành ba phần.

Phần 1: Sự thách thức. Nêu lên những thực tế, những con số về cuộc sống khổ cực trên nhiều mặt, tình trạng bị rơi vào hiểm họa của nhiều trẻ em trên thế giới hiện nay.Phần 2: Cơ hội. Khẳng định những điều kiện thuận lợi để cộng đồng quốc tế đẩy mạnh việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em.Phần 3: Nhiệm vụ. Xác định những trách nhiệm cụ thể mà từng quốc gia và cộng đồng quốc tế cần làm vì sự sống còn, phát triển của trẻ em.

Câu 2.Ở phần "Sự thách thức", bản Tuyê bố đã nêu lên thực tế cuộc sống của trẻ em trên thế giới ra sao? Nhận thức, tình cảm của em khi đọc phần này như thế nào?

Bản Tuyên bố đã nêu lên thực tế cuộc sống của trẻ em trên thế giới một cách cụ thể, đầy đủ. Đó là tình trạng bị rơi vào hiểm họa, cuộc sống khổ cực nhiều mặt.Bị trở thành nạn nhân chiến tranh và bạo lực, của sự phân biệt chủng tộc, sự xâm lược, chiếm đóng, thôn tính của nước ngoài.Chịu đựng những thảm họa của đói nghèo, khủng hoảng kinh tế, của tình trạng vô gia cư, dịch bệnh, mù chữ, môi trường xuống cấp.Nhiều trẻ em chết mỗi ngày do suy dinh dưỡng và bệnh tật.

Câu 3.Qua phần "Cơ hội", em thấy việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong bối cảnh thế giới hiện nay có những điều kiện thuận lợi gì?

Các điều kiện thuận lợi để cộng đồng quốc tế hiện nay có thể đẩy mạnh việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em làSự liên kết các quốc gia có ý thức cao của cộng đồng quốc tế. Đã ra công ước về quyền trẻ em làm cơ sở, tạo ra cơ hội mới.Các nước trên thế giới cần có sự hợp tác, đoàn kết trong nhiều lĩnh vực, phong trào giải trừ các tệ nạn, đẩy mạnh tạo điều kiện cải thiện kinh tế, phúc lợi xã hội.

Câu 4. Ở phần: "Nhiệm vụ", bản Tuyên bố đã nêu lên khá nhiều điểm mà từng quốc gia và cả cộng đồng quốc tế cần phải nỗ lực phối hợp hành động. Hẫy phân tích tính chất toàn diện của nội dung phần này.

Bản tuyên bố đưa ra 8 nhiệm vụ cơ bản và cấp bách:Tăng cường sức khỏe và chế độ dinh dưỡng.Quan tâm đến trẻ em tàn tật và khó khăn.Bảo đảm quyền bình đẳng nam nữ.Chú trọng kế hoạch hóa gia đình.Bảo đảm sự tăng trưởng và hát triển kinh tế.Sự nỗ lực hợp tác quốc tế để thực hiện nhiệm vụ.Nâng cao nhận thức của trẻ em về giá trị và nguồn gốc bản thân.

→ 8 nhiệm vụ trên đề cập đến mọi vấn đề trong đời sống cả về tinh thần lẫn thể xác, trí tuệ. Từ những nhiệm vụ trước mặt tới những kế hoạch lâu dài của toàn nhân loại để bảo vệ và đảm bảo tương lai cho trẻ em.

Câu 5.Qua bản tuyên bố, em nhận thức như thế nào về tầm quan trọng của vấn đề bảo vê, chăm sóc trẻ em, về sự quan tâm của cộng đồng quốc tế với vấn đề này.

Xem thêm: Bộ Đề Thi Học Sinh Giỏi Lớp 4 Môn Toán Có Đáp Án 4 (Có Đáp Án)

Có thể suy nghĩ theo gợi ý từ những câu hỏi sau:Vì sao phải bảo vệ, chăm sóc trẻ em?Trẻ em là tương lai của nhân loại, là chủ nhân của thế giới ngày mai.Bảo vệ, chăm sóc trẻ em như thế nào?Chăm sóc mọi mặt đời sống vật chất và tinh thần của trẻ em, tạo điều kiện cho trẻ em được phát triển toàn diện và trở thành người có ích cho xã hội.Em hiểu gì về những việc làm của cộng đồng quốc tế cho trẻ em?Giới thiệu Bản công ước về quyền trẻ em, về hoạt động của một vài tổ chức như Quỹ nhi đồng Liên Hợp quốc…).