*
Thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài hát Lời bài hát

nofxfans.com xin giới thiệu đến các quý thầy cô, các em học sinh lớp 11 tài liệu Lý thuyết, trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 5 Tiết 2: Một số vấn đề của Mĩ La Tinh đầy đủ, chi tiết. Tài liệu có 8 trang tóm tắt những nội dung chính về lý thuyết Bài 5 Tiết 2: Một số vấn đề của Mĩ La Tinh và 11 câu hỏi trắc nghiệm chọn lọc có đáp án. Bài học Bài 5 Tiết 2: Một số vấn đề của Mĩ La Tinh môn Địa Lí lớp 11 có những nội dung sau:

Các nội dung được Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm biên soạn chi tiết giúp học sinh dễ dàng hệ thống hóa kiến thức, ôn luyện trắc nghiệm từ đó dễ dàng nắm vững được nội dung Bài 5 Tiết 2: Một số vấn đề của Mĩ La Tinh Địa Lí lớp 11.

Bạn đang xem: Soạn địa 11 bài 5 tiết 2

Mời quí bạn đọc tải xuống để xem đầy đủ tài liệu Lý thuyết, trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 5 Tiết 2: Một số vấn đề của Mĩ La Tinh

ĐỊA LÍ 11 BÀI 5 TIẾT 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA MĨ LA TINH

Phần 1: Lý thuyết Địa Lí 11 Bài 5 Tiết 2: Một số vấn đề của Mĩ La Tinh

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỰ NHIÊN, DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI.

1. Tự nhiên

* Thuận lợi:

- Nhiều loại kim loại màu, kim loại quý và nhiên liệu

- Tài nguyên đất, khí hậu thuận lợi cho phát triển rừng, chăn nuôi gia súc, trồng cây công nghiệp và cây ăn quả nhiệt đới.

* Khó khăn:

- Khai thác nhiều.

2. Dân cư và xã hội

- Dân cư còn nghèo đói.

- Thu nhập giữa người giàu và nghèo có sự chênh lệch rất lớn.

- Đô thị hóa tự phát → đời sống dân cư khó khăn => ảnh hưởng lớn đến việc giải quyết vấn đề xã hội và phát triển kinh tế.

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KINH TẾ.

- Đa số các nước có tốc độ phát triển kinh tế không đều.

- Kinh tế phát triển chậm, thiếu ổn định, phụ thuộc nhiều vào tư bản nước ngoài.

- Nợ nước ngoài lớn.

- Nguyên nhân:

+ Tình hình chính trị không ổn định.

+ Các thế lực bảo thủ cản trở sự phát triển xã hội.

+ Chưa xây dựng được đường lối phát triển kinh tế - xã hội độc lập, tự chủ.

- Hiện nay, các quốc gia Mĩ Latinh tập trung củng cố bộ máy nhà nước, phát triển giáo dục, cải cách kinh tế, quốc hữu hoá 1 số ngành kinh tế, thực hiện công nghiệp hoá đất nước…

Phần 2: 11 câu hỏi trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 5 Tiết 2: Một số vấn đề của Mĩ La Tinh

Câu 1:Tình trạng đô thị hóa tự phát ở Mĩ La Tinh là do?

A. Nền công nghiệp phát triển quá nhanh.

B. Dân nghèo không có ruộng kéo ra thành phố tìm việc làm.

C. Sản xuất nông nghiệp lạc hậu với năng suất thấp.

D. Sự xâm lược ồ ạt của các nước đế quốc.

Đáp án:

Khái niệm: đô thị hóa tự phát là tình trạng người dân di cư tự do từ nông thôn lên thành phố để tìm kiếm việc làm.

=> Ở Mĩ La –tinh, do cuộc cải cách ruộng đất không triệt để => dân nghèo không có ruộng ồ ạt kéo ra thành phố tìm việc làm -> dẫn đến hiện tượng đô thị hóa tự phát.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 2: Nguyên nhân nào sau đây làm cho nền kinh tế của Mĩ La- tinh phát triển chậm, thiếu ổn định và phụ thuộc vào nước ngoài?

A. Thiếu đường lối phát triển độc lập, tự chủ.

B. Sự biến động mạnh của thị trường thế giới.

C. Cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu.

D. Tác động của cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại.

Đáp án:

Do chưa xây dựng được đường lối phát triển kinh tế - xã hội độc lập, tự chủ, nên các nước Mĩ La –tinh phát triển kinh tế chậm, thiếu ổn định, phụ thuộc vào tư bản nước ngoài, nhất là Hoa Kì.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 3: Hiện nay, tình hình kinh tế của Mĩ La –tinh đang từng bước được cải thiện nhờ áp dụng biện pháp nào?

A. Củng cố bộ máy nhà nước, cải cách kinh tế, phát triển giáo dục.

B. Tiếp tục duy trì cơ cấu xã hội phong kiến.

C. Thực hiện cải cách ruộng đất không triệt để.

D. Đẩy mạnh quá trình đô thị hóa tự phát.

Đáp án:

Hiện nay, các quốc gia Mĩ Latinh đang tập trung củng cố bộ máy nhà nước, cải cách kinh tế, giáo dục.

=> Nhiều nước đã khống chế được lạm phát, xuất khẩu tăng nhanh, nền kinh tế từng bước được cải thiện

Đáp án cần chọn là: A

Câu 4: Nền kinh tế các nước Mĩ La – tinh phát triển chậmkhông phảido?

A. Tình hình chính trị không ổn định.

B. Hạn chế về điều kiện tự nhiên và nguồn lao động.

C. Phụ thuộc vào các công ti tư bản nước ngoài.

D. Người dân không có ruộng đất di cư ồ ạt ra thành phố.

Đáp án:

- Các nước Mĩ La –tinh có điều kiện tự nhiên giàu có, nguồn khoáng sản dồi dào (kim loại màu, kim loại quý, nhiên liệu), đất khí hậu thuận lợi cho phát triển rừng, chăn nuôi gia súc, cây CN lâu năm.-> đem lại nguồn nông sản lớn.

- Dân cư đông -> lao động dồi dào.

=> Điều kiện tự nhiên và nguồn lao động không phải là hạn chế đối với sự phát triển kinh tế ở Mĩ La –tinh.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 5: Cho bảng số liệu:

GDP và nợ nước ngoài của một số nước Mĩ Latinh năm 2004(tỉ USD)

Dựa vào bảng số liệu trên, biểu đồ nào thích hợp nhất để thể hiện GDP và nợ nước ngoài của các quốc gia?

A. Cột ghép.

B. Cột chồng.

C. Miền.

D. Đường.

Đáp án:

- Đề bài yêu cầu thể hiện: GDP và nợ nước ngoài -> giá trị tuyệt đối của 2 đối tượng (cùng đơn vị: tỉ USD)

- Dựa vào kĩ năng nhận dạng biểu đồ => Biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện GDP và nợ nước ngoài của các quốc gia là cột ghép.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 6: Cho bảng số liệu:

Tổng thu nhập quốc dân và tổng số nợ của một số quốc gia ở Mĩ La –tinh.

Quốc gia

GDP( tỉ USD)

Tổng số nợ (tỉ USD)

Vê-nê-xu-ê-la

109,3

33,3

Pa-na-ma

13,8

8,8

Chi-lê

94,1

44,6

Ha-mai-ca

8,0

6,0

Cho biết nước nào có tỉ lệ nợ cao nhất ở Mĩ Latinh?

A. Vê-nê-xu-ê-la.

B. Pa na ma.

C. Chi lê.

D. Ha mai ca.

Đáp án:

Theo công thức: Tỉ lệ nợ = (Tổng số nợ/ GDP) x 100 (%)

Ta tính được tỉ lệ nợ của các quốc gia như sau:

Quốc gia

Tỉ lệ nợ( %)

Vê-nê-xu-ê-la

30,5

Pa-na-ma

63,8

Chi-lê

47,4

Ha-mai-ca

75

=> Ha-mai-ca có tỉ lệ nợ nước ngoài cao nhất với 75%.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 7: Loại khoáng sản nổi bật của Mĩ Latinh là ?

A. Dầu mỏ, khí đốt.

B. Kim loại màu, kim loại quý và nhiên liệu.

C. Kim loại đen, kim loại quý.

D. Than đá, dầu khí.

Đáp án:

Mĩ Latinh có nhiều loại kim loại màu, kim loại quý và nhiên liệu

Đáp án cần chọn là: B

Câu 8: Tài nguyên đất và khí hậu của Mĩ La- tinh rất thuận lợi cho phát triển?

A. Chăn nuôi gia cầm, thâm canh lúa nước.

B. Thâm canh lúa nước, cây ăn quả cận nhiệt.

C. Chăn nuôi đại gia súc, cây công nghiệp nhiệt đới.

D. Cây ăn quả nhiệt đới, cây dược liệu.

Đáp án:

Tài nguyên đất, khí hậu của Mĩ La – tinh thuận lợi cho phát triển rừng, chăn nuôi gia súc, trồng cây công nghiệp và cây ăn quả nhiệt đới.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 9: Đặc điểm kinh tế nổi bật của hầu hết các nước Mĩ La-tinh là?

A. Dựa vào xuất khẩu hàng công nghiệp.

B. Phát triển ổn định, độc lập và tự chủ.

C. Tốc độ tăng trưởng cao.

D. Tốc độ phát triển không đều.

Đáp án:

Đặc điểm kinh tế các nước Mĩ La-tinh là: tốc độ phát triển kinh tế không đều, chậm, thiếu ổn định, phụ thuộc nhiều vào tư bản nước ngoài (Hoa Kì và Tây Ban Nha).

=> Nhận xét D: Tốc độ phát triển không đều là đúng

Nhận xét A, B, C không đúng -> Loại

Đáp án cần chọn là: D

Câu 10: Ý nào sau đâykhông phảilà đặc điểm dân cư, xã hội của Mĩ La –tinh?

A. Số dân sống dưới mức nghèo khổ đông.

B. Đa dân tộc, tỉ lệ dân theo đạo Hồi cao.

C. Chênh lệch giàu nghèo rõ rệt.

D. Hiện tượng đô thị hóa tự phát.

Đáp án:

Đặc điểm dân cư – xã hội của Mĩ La –tinh là:

- Dân cư còn nghèo đói

- Thu nhập giữa người giàu và nghèo có sự chênh lệch rất lớn.

- Dân nghèo không có ruộng kéo ra thành phố tìm việc làm -> đô thị hóa tự phát.

=> Nhận xét A, C, D đúng -> Loại

- Dân cư Mĩ La-tinh chủ yếu theo đạo Thiên Chua, nhận xét C : Đa dân tộc và chủ yếu theo đạo Hồi là không đúng.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 29 : Luyện Tập Chung Chương 1

Đáp án cần chọn là: B

Câu 11: Khối thị trường chung Nam Mỹ có tên viết tắt là?

A. EU

B. NAFTA

C. MERCOSUR

D. APEC

Đáp án:

Khối thị trường chung Nam Mỹ có tên viết tắt là MERCOSUR, được thành lập năm 1991, gồm các quốc gia: Bra-xin, Ác-hen-ti-na, U-ru-goay, Pa-ra-goay.