Sóng dọc: là sóng trong số ấy các phần tử của môi trường dao cồn theo phương trùng với phương truyền sóng.

Sóng dọc truyền trong: toàn bộ các môi trường xung quanh rắn, lỏng, khí.
Bạn đang xem: Sóng dọc truyền được trong các môi trường

*
*
*
*
*
*
*
*

Một âm gồm tần số xác định lần lượt truyền trong nhôm, nước, không khí với tốc độ tương ứng là v1,v2, v3. đánh giá và nhận định nào dưới đây là đúng


Một sóng cơ học lan truyền trong một môi trường thiên nhiên A có tốc độ vA và khi truyền trong môi trường B có tốc độ vB = 2vA. Bước sóng trong môi trường thiên nhiên B sẽ:


Một sóng cơ tất cả bước sóng λ1 truyền từ không khí vào nước. Khi ở trong nước, bạn ta đo được bước sóng λ2. Biết chiết suất của nước bởi 4/3. Bước sóng λ2 bằng:
Xem thêm: Cách Tính Giai Thừa Trong Toán Học Và Thống Kê Là Gì? Giai Thừa Là Gì

Một nguồn xê dịch đặt trên điểm $O$ bên trên mặt hóa học lỏng nằm hướng ngang phát ra giao động điều hòa theo phương trực tiếp đứng cùng với phương trình (u_O = Acosomega t). Sóng vị nguồn xấp xỉ này tạo ra truyền trên mặt hóa học lỏng gồm bước sóng $λ$ tới điểm $M$ biện pháp $O$ một khoảng $x$. Coi biên độ sóng và gia tốc sóng không thay đổi khi truyền rằng thì phương trình xê dịch tại điểm $M$ là:


Một sóng ngang truyền trên bề mặt với tân số f = 10Hz. Tại 1 thời điểm nào đó 1 phần mặt cắt của nước có ngoại hình như hình vẽ. Trong đó khoảng cách từ vị trí thăng bằng của A đến vị trí thăng bằng của D là 60cm và điểm C vẫn đi xuống qua vị trí cân nặng bằng. Chiều truyền sóng và vận tốc truyền sóng là: