Sự không phân ly của một cặp nhiễm dung nhan thể tương đương ở tế bào sinh dưỡng sẽ dẫn cho tới trong cơ thể có mẫu tế bào thông thường và loại mang thốt nhiên biến (Thể khảm)


Xét những tập tính sau :

(1) bạn thấy đèn đỏ thì giới hạn lại

(2) chuột chạy lúc nghe tới tiếng mèo kêu

(3) ve sầu kêu vào mùa hè

(4) học sinh nghe kể đưa cảm cồn thì khóc

(5) Ếch đực kêu vào mùa sinh sản

Trong các trường hợp trên, phần lớn tập tính bẩm sinh là


Một gen gồm 4800 liên kết hiđrô và tất cả tỉ lệ A/G = 1/2, bị đột nhiên biến điểm thành alen mới tất cả 4801 link hiđrô và có khối lượng 108.104 đvC. Số nuclêôtit mỗi loại của ren sau hốt nhiên biến là


Một gen ở sinh đồ nhân sơ, một đột biến mất 3 cặp nuclêôtit số 13, 14, 15 trong vùng mã hóa của gen cấu tạo hình thành gen đột biến. Chuỗi pôlipeptit trong prôtêin bậc 1 được mã hóa từ gen tự dưng biến tương ứng bị


Đơn vị kết cấu gồm một đoạn ADN cất 146 cặp nu quấn xung quanh 8 phân tử histon 1 ba phần tư vòng của nhiễm sắc đẹp thể sống sinh vật dụng nhân thực được điện thoại tư vấn là


Một NST có trình tự những gen như sau ABCDEFG*HI. Do náo loạn trong bớt phân đã tạo ra 1 giao tử gồm NST bên trên với trình tự các gen là ABCDEH*GFI. Hoàn toàn có thể kết luận, trong giảm phân đã xảy ra đột biến


Trong các thành phần sau, có từng nào thành phần tham gia vào quá trình phiên mã các ren cấu trúc của operon Lac ở E coli?

(1) mARN của gen cấu trúc. (2) Các loại nuclêôtit A, U, G, X.

Bạn đang xem: Sự không phân li của một cặp nhiễm sắc thể tương đồng ở tế bào sinh dưỡng sẽ

(3) ARN pôlimeraza. (4) ADN ligaza. (5) ADN pôlimeraza


Ở vi khuẩn E Coli, giả sử bao gồm 5 chủng bỗng dưng biến như sau:

Chủng 1. Đột biến ở vùng khởi đụng của ren điều hòa R tạo nên gen này sẽ không phiên mã.

Chủng 2. Đột biến ở gen điều hòa R tạo cho prôtêin bởi vì gen này tổng đúng theo mất chức năng.

Chủng 3. Đột biến ở vùng khởi hễ của opreron Lac làm cho vùng này sẽ không thực hiện chức năng.

Chủng 4. Đột biến ở vùng vận hành của opreron Lac tạo nên vùng này không thực hiện chức năng.

Chủng 5. Đột biến ở gene cấu trúc Z tạo cho prôtêin vì chưng gen này quy định mất chức năng.

Xem thêm: Miêu Tả Trong Văn Thuyết Minh Có Tác Dụng Gì, Sử Dụng Yếu Tố Miêu Tả Trong Văn Bản Thuyết Minh

Các chủng chợt biến bao gồm operon Lac luôn hoạt cồn trong môi trường gồm hoặc không có lactôzơ là


Câu 9:


Một gen có 3000 links hiđrô và tất cả số nuclêôtit loại guanin (G) bằng hai lần số nuclêôtit loại ađênin (A). Một bất chợt biến xảy ra làm cho chiều lâu năm của gen sụt giảm 85Å. Biết rằng trong các nuclêôtit bị mất có 5 nuclêôtit loại xitôzin (X). Số nuclêôtit loại A và G của gene sau hốt nhiên biến lần lượt là


Câu 10:


Người ta hoàn toàn có thể sử dụng dạng đột biến cấu trúc nào sau đây để loại trừ những ren không ước ao muốn thoát khỏi NST trong lựa chọn giống cây trồng?


Câu 11:


Khi nói đến đột phát triển thành gen, phát biểu nào sau đây đúng?


Câu 12:


Ở một loài thực thiết bị (2n=22), mang đến lai 2 cây lưỡng bội với nhau được các hợp tử F1. Một trong số các hòa hợp tử này nguyên phân liên tiếp 4 đợt. Ở kì giữa của lần nguyên phân vật dụng tư, người ta đếm được trong các tế bào tất cả 336 cromatit. Hòa hợp tử này là dạng bột biến


Câu 13:


Hãy ảnh dưới đây mô tả giai đoạn làm sao của quy trình tổng phù hợp chuỗi pôlipeptit ở sinh vật nhân sơ?

*


Câu 14:


Khi xử lí các dạng lưỡng bội gồm kiểu gen AA, Aa, aa bởi tác nhân consixin, hoàn toàn có thể tạo ra được các dạng tứ bội nào sau đây?

(1) AAAA. (2) AAAa. (3) AAaa. (4) Aaaa. (5) aaaa.

Phương án đúng là:


Câu 15:


Trình tự các thành phần của một Operon là


Hỏi bài
*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam