Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

Có những nhận định sau về muối amoni:

1) Tất cả muối amoni đều tan trong nước

2) Các muối amoni đều là chất điện li mạnh, trong nước muối amoni điện li hoàn toàn tạo ra ion NH4+ không màu, tạo môi trường bazơ

3) Muối amoni đều phản ứng với dung dịch kiềm giải phóng khí amoniac

4) Muối amoni kém bền đối với nhiệt

Nhóm gồm các nhận định đúng là:

A. 1, 2, 3

B. 1, 3, 4

C. 2, 3, 4

D. 1, 2, 4


*

*

*

Chọn phát biểu không đúng

1. Tất cả muối amoni đều dễ tan trong nước

2. Trong nước, muối amoni điện li hoàn toàn chỉ tạo cation amoniac

3. Muối amoni hidrocacbonat kém bền vs nhiệt

4. Muối amoni pư vs dd kiềm đặc, nóng giải phóng khí amoniac

5. NH3 vừa có tính chất của 1 chất khử, vừa có tính chất của 1 bazo

6. Bản chất của pư giữa dd HNO3 vs dd NaOH là pư giữa ion H+ và ion OH- tạo H2O

7. Dãy các chất P, Fe(OH)2, Mg, Cu bị oxi hóa bởi dd HNO3

8. Dd Ba(NO3)2 không thể pư vs dd NH3

9. Pư tổng hợp NH3 là pư thuận nghịch


#Hóa học lớp 11
0

Trong những nhận xét dưới đây về muối amoni, nhận xét nào đúng?

A. Muối amoni là chất tinh thể ion, phân tử gồm cation amoni và anion hiđroxit.

Bạn đang xem: Tất cả các muối amoni đều tan trong nước

B. Tất cả các muối amoni đều dễ tan trong nước, khi tan phân li hoàn toàn thành cation amoni và anion gốc axit.

C. Dung dịch muối amoni tác dụng với dung dịch kiềm đặc, nóng cho thoát ra chất khí làm quỳ tím hoá đỏ.

D. Khi nhiệt phân muối amoni luôn luôn có khí amoniac thoát ra.


#Hóa học lớp 11
1
Ngô Quang Sinh

Đáp án: B.


Đúng(0)

Có các phát biểu sau:

(1) Muối phenyl amoni clorua không tan trong nước.

(2) Tất cả các peptit đều có phản ứng màu biurê.

(3) H2N-CH2-CH2-CONH-CH2-COOH là một đipeptit.

(4) Ở điều kiện thường, CH5N và C2H7N là những chất khí, có mùi khai.

Số phát biểu đúng là

A. 1

B. 3

C. 2

D. 4


#Mẫu giáo
1
Ngô Quang Sinh

Chọn A

Phát biểu đúng là: (4)


Đúng(0)

Trong những nhận xét dưới đây về muối nitrat của kim loại, nhận xét nào không đúng ?

A. Tất cả các muối nitrat đều dễ tan trong nước.

B. Các muối nitrat đều là chất điện li mạnh, khi tan trong nước phân li ra cation kim loại và anion nitrat.

C. Các muối nitrat đều dễ bị phân huỷ bởi nhiệt.

D. Các muối nitrat chỉ được sử dụng làm phân bón hoá học trong nông nghiệp.


#Hóa học lớp 11
1
Ngô Quang Sinh

Đáp án: D.


Đúng(0)

Cho các phát biểu:

(a) Oxi hóa bột đồng (II) oxit màu đen bởi khí NH3 (t°) thì thu được chất rắn màu đỏ đồng.

(b) Muối amoni phản ứng với dung dịch kiềm đặc, nóng giải phóng khí amoniac.

(c) Có thể dùng NaOH rắn để làm khô khí NH3 ẩm.

(d) Muối nitrat thể hiện tính oxi hóa mạnh trong môi trường axit.

(e) Hỗn hợp gồm NaNO3 và Cu (tỉ lệ mol 4 : 1) tan hết trong dung dịch HCl loãng, dư.

(f) Người ta khai thác và nhiệt phân các muối amoni để điều chế khí nito trong công nghiệp.

(g) Các muối photphat đều tan tốt trong nước.

Số phát biểu đúng là

A.6

B.4

C.3

D.2


#Mẫu giáo
1
Ngô Quang Sinh

Đáp án B


Đúng(0)

Có các mệnh đề sau :

(1) Các muối nitrat đều tan trong nước và đều là chất điện li mạnh.

(2) Ion NO có tính oxi hóa trong môi trường axit.

(3) Khi nhiệt phâm muối nitrat rắn ta đều thu được khíNO2

(4) Hầu hết muối nitrat đều bền nhiệt.

Trong các mệnh đề trên, những mệnh đề đúng là

A. (1) và (3).

B. (2) và (4).

C. (2) và (3).

D.


#Hóa học lớp 11
1
Ngô Quang Sinh

Đáp án D

những mệnh đề đúng là(1) và (2).


Đúng(0)

Có các mệnh đề sau :

(1) Các muối nitrat đều tan trong nước và đều là chất điện li mạnh.

(2) IonNO-3có tính oxi hóa trong môi trường axit.

(3) Khi nhiệt phân muối nitrat rắn ta đều thu được khíNO2

(4) Hầu hết muối nitrat đều bền nhiệt.

Trong các mệnh đề trên, những mệnh đề đúng là

A. (1) và (3).

B. (2) và (4)

C. (2) và (3).

D. (1) và (2).


#Hóa học lớp 11
1
Ngô Quang Sinh

Chọn D


Đúng(0)

Có các mệnh đề sau:

(1) Các muối nitrat đều tan trong nước và đều là chất điện li mạnh;

(2) Ion NO3- có tính oxi hóa trong môi trường axit;

(3) Khi nhiệt phân muối nitrat rắn ta đều thu được khí NO2;

(4) Hầu hết muối nitrat đều bền nhiệt.

Các mệnh đề đúng là:

A. (1) và (3).

B. (2) và (4).

C. (2) và (3).

D. (1) và (2).


#Hóa học lớp 12
1
Ngô Quang Sinh

Chọn D

(1) và (2).


Đúng(0)

Có các mệnh đề sau:

(1) Các muối nitrat đều tan trong nước và đều là chất điện li mạnh.

(2) IonNO3-có tính oxi hóa trong môi trường axit.

(3) Khi nhiệt phân muối nitrat rắn ta đều thu được khí NO2.

(4) Hầu hết muối nitrat đều bền nhiệt.

Các mệnh đề đúng là

A. (1) và (3)

B. (2) và (4)

C.

Xem thêm: Đề Thi Học Kì 1 Lớp 2 Môn Tiếng Việt Theo Thông Tư 22, Đề Thi Học Kì 1 Lớp 2 Môn Tiếng Việt Năm 2019

(2) và (3)

D. (1) và (2)


#Hóa học lớp 11
1
Ngô Quang Sinh

Đáp án D


Đúng(0)
Xếp hạng
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
TuầnThángNăm
nofxfans.com
nofxfans.com)


Design by
nofxfans.com
Các khóa học có thể bạn quan tâm×
Mua khóa học
Tổng thanh toán: 0đ(Tiết kiệm: 0đ)
Tới giỏ hàngĐóng